WINTER I*PIKE SR20

Winter i*pike SR20 (SR20)

Rally Winter / หิมะ

ยางสโนว์แรลลีแบบระบุทิศทางเพื่อการเกาะถนนสูงสุดอย่างสมดุลบนพื้นผิวหิมะ เปียก และแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้ในแรลลี Monte-Carlo

ข้อมูลจำเพาะ

Currently Selected Tire Size

Currently Selected Tire Size
ขนาด

MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice.

สารประกอบ
Compound Guide
Compound Guide
C3, G3, T3 Hard
C5, G5, T5, W5 Medium
C7, G7, T7 Soft
C9, T9 Super Soft
ขนาดขอบล้อ
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม.)
ความกว้างภาคตัด (มม.)

MAX. AIR? Technical Data subject to change without prior notice.

ความกว้างของดอกยาง (มม.)
อนุญาตแล้ว
ที่เหมาะสม
200/650R18 - 7.5 8.5 648 224 200

TOP

It is