Kontrol Technology

เพื่อรับรู้ถึงระดับความพึงพอใจสูงสุดในสมรรถนะ การขับขี่อย่างสบาย ความปลอดภัย และการขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเรา คือ การสร้างความก้าวหน้าให้กับความสามารถด้านเทคโนโลยีของเราเพื่อผลิตยางที่มีสมรรถนะดีที่สุดภายใต้ทุกสภาวะอย่างต่อเนื่อง.

ความปลอดภัย: ผู้ขับขี่สบายใจไร้กังวลด้วยเทคโนโลยีปกป้อง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปกป้องความปลอดภัยของผู้ขับขี่ คือ แรงเสียดทานระหว่างยางกับพื้นผิวถนน ยางสามารถป้องกันยานพาหนะไม่ให้ลื่นไถลได้ผ่านแรงเสียดทานนี้ อีกทั้ง สมรรถนะในการเบรกของยางยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยตรง สมรรถนะของยางยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ผ่านวัสดุของยาง ความแข็งแรง รูปทรงของยาง และการออกแบบรูปแบบที่ฝังอยู่บนพื้นผิวที่สัมผัสกับถนนโดยตรง.

 

สภาพอากาศมีผลอย่างมากต่อการลื่นไถลและสมรรถนะในการเบรกของยาง เมื่อรถยนต์ต้องวิ่งแข่งบนถนนเปียก และร่องดอกยางไม่สามารถกระจายน้ำได้ดีพอ จะเกิดการเหินน้ำ ซึ่งทำให้ควบคุมยานพาหนะได้ยาก.

hankook-safety-01

เมื่อรถยนต์เกิดเหินน้ำ จะเกิดชั้นน้ำระหว่างพื้นผิวถนนกับยางที่จะกันไม่ให้มีการสัมผัสกับชั้นทาง ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งได้ ปฏิกิริยาต่อถนนเปียกของยางขึ้นอยู่กับสามแง่มุม ได้แก่ สัดส่วนของยางในยาง รูปแบบร่องดอกยาง และขอบนอกของการสัมผัสของยาง.

เมื่อผสมในยาง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุหลักสองชนิด ได้แก่ ซิลิกาและยาง จะเพิ่มขึ้น เพื่อให้ยางดึงอนุภาคน้ำเข้าไปในร่องดอกยางบนพื้นผิวของยาง ซึ่งช่วยให้น้ำกระจายตัวบนถนนและยางยังคงสัมผัสกับพื้นผิวถนนอยู่.

hankook-safety-02

Hankook กำลังพัฒนายางที่รักษาแรงยึดเกาะถนนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยรูปแบบร่องดอกยางและขอบนอกของการสัมผัส บริษัทกำลังค้นหาแนวทางในการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารบนถนนเปียกอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Stone Ejection Technology ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ก้อนกรวดและก้อนหินขนาดเล็กฝังติดในร่องดอกยางโดยการสร้างชั้นที่คล้ายกับขั้นบันไดบนร่องดอกยาง Hankook ยังใช้ Dynamic Profile Control Technology ซึ่งจะวิเคราะห์และสร้างรูปทรงของยางใหม่เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง.

Hankook ใช้การทดสอบด้วยการจำลองมากมายเพื่อตรวจสอบวิธีการตอบสนองต่อน้ำบนท้องถนนของยาง เรายังติดส่วนทดสอบการเหินน้ำไว้บนทางตรงและทางโค้งในสถานที่ทดลอง G’Trac ของเราด้วย.

ปัจจัยหลักสำหรับความปลอดภัยของยางบนถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ คือ ยางประกอบของยางรถยนต์ และซิลิกาที่ใช้สำหรับยางฤดูหนาว จะป้องกันไม่ให้เกิดการลื่นไหลบนพื้นผิวเปียกและลดการต้านทานการกลิ้ง นอกจากนั้น ยังมีการผสมยางสำหรับยางฤดูหนาวในสัดส่วนพิเศษ เพื่อให้ยางสามารถรักษาความยืดหยุ่นแม้แต่ในอุณหภูมิ -7 องศาเซลเซียส โดยไม่ทำให้เกิดการแข็งตัว และยังสามารถแสดงสมรรถนะสูงสุดได้ในเวลาเดียวกัน.

รูปแบบรูปฟันปลาบนยางฤดูหนาวที่เรียกว่า ร่องตัด จะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างยางกับหิมะอย่างสูงสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงการเกาะถนนของรถยนต์ได้ ร่องตัดแบบดั้งเดิมสำหรับยางชนิดต่าง ๆ เป็นร่องตัดแบบสองมิติ แต่ Hankook ได้เพิ่มรูปร่างแนวตั้งอีกรูปแบบหนึ่งที่จะผลิตรูปแบบร่องดอกยางสามมิติ ร่องตัด 3 มิตินี้ปรับปรุงสมรรถนะของยาง ไม่ใช่เพียงบนถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็งเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงสมรรถนะของยางบนถนนเปียกหรือแห้งเพื่อให้มีผลเชิงบวกต่อการเสียดทาน การเบรก และการยึดเกาะถนนของยางด้วย.

hankook-safety-03
hankook-safety-04
hankook-safety-05

TOP

It is