Kontrol Technology

เพื่อรับรู้ถึงระดับความพึงพอใจสูงสุดในสมรรถนะ การขับขี่อย่างสบาย ความปลอดภัย และการขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเรา คือ การสร้างความก้าวหน้าให้กับความสามารถด้านเทคโนโลยีของเราเพื่อผลิตยางที่มีสมรรถนะดีที่สุดภายใต้ทุกสภาวะอย่างต่อเนื่อง.

Kontrol Technology

Kontrol Technology เป็นปรัชญาที่ Hankook ยึดมั่นและนำมาใช้ทั้งในการวิจัย การพัฒนา และกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ Hankook ทั้งหมด โดย ‘K’ ของ Kontrol หมายถึง ‘จลน์’ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ‘การเคลื่อนที่’ Kontrol มีพื้นฐานมาจากแนวคิดพื้นฐานของการสามารถควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ ผู้ขับขี่ และถนนได้อย่างเต็มที่.

ผลิตภัณฑ์ Hankook ทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Kontrol Technology และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสุขในการขับขี่แก่ผู้บริโภคผ่าน ‘สมรรถนะ ความสบาย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม’ จากสมรรถนะสูงสุดในกีฬามอเตอร์สปอร์ตไปจนถึงกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น การขับรถพาเด็ก ๆ ไปส่งโรงเรียนอย่างปลอดภัยในวันฝนตก ก็มี Kontrol Technology อยู่เสมอ.

หน้าที่สี่อย่างของ Kontrol Technology

performance
สมรรถนะของยางเพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดเมื่อความทนทานดีขึ้น โดยจะรักษาการเกาะถนนที่ดีที่สุดแม้แต่ภายใต้สภาพการขับขี่ที่แย่ที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเคลื่อนที่ในทิศทางที่เลือกภายใต้สภาพการขับขี่ต่าง ๆ ได้เสมอ.
safety
ความปลอดภัยทั้งของรถยนต์และผู้ขับขี่ได้รับการประกันโดยการรักษาความสามารถในการทำงานของรถยนต์ขณะขับขี่แม้แต่ภายใต้สภาพอากาศหรือสภาพถนนที่รุนแรง.
comfort
จากความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการทำงานและพฤติกรรมในสภาพจริงของยาง เราจึงออกแบบยางมาให้จำกัดเสียง การสั่นสะเทือน และการกระชากบนถนนเพื่อให้เกิดประสบการณ์การขับขี่ที่เหมาะสมที่สุด.
environment
ต้นทุนสำหรับลูกค้าลดลงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง พร้อมทั้งยังลดผลลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน.

TOP

It is