นวัตกรรมการออกแบบ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในการขับขี่” ของเรา เราจึงปรับแต่งการออกแบบของเราเพื่อรวมเอาทั้งพลวัตและความสง่างามที่มุ่งสู่อนาคตไว้อย่างต่อเนื่อง.

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในการขับขี่” ของเรา เราจึงปรับแต่งการออกแบบของเราเพื่อรวมเอาทั้งพลวัตและความสง่างามที่มุ่งสู่อนาคตไว้อย่างต่อเนื่อง.

นวัตกรรมการออกแบบยางในปี 2016 ของ Hankook "เชื่อมต่อกับโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน"

นวัตกรรมการออกแบบเป็นโครงการที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ทุกรูปแบบในการผลิตยาง ผ่านการหารืออย่างจริงจังเพื่อหาทางเลือกใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นไปได้สำหรับการขับขี่ในอนาคต ซึ่งธีมการออกแบบในปี 2016 ของเราก็คือ "เชื่อมต่อกับโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน" โดยเราได้คาดการณ์ถึงรูปแบบการสัญจรของผู้คนในเมืองใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และนำเสนอวิสัยทัศน์ของการเดินทางแห่งอนาคตผ่านนวัตกรรมยางของเรา

รูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เริ่มต้นจากวิวัฒนาการของยาง

เพื่อให้สอดรับกับยุคที่มีคาร์พูล รถยนต์ไร้คนขับ และรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราจึงคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบยานพาหนะและสภาพการขับขี่ที่อาจเกิดขึ้น เราได้จำลองสถานการณ์แบบต่างๆ ที่ครอบคลุม (ถนนทั่วไป ตรอกแคบ บันได ฯลฯ) และรูปแบบการสัญจรที่อาจจะได้พบในเมืองใหญ่ เช่น รถยนต์และรถฉุกเฉินไร้คนขับ ตลอดจนประเภทยางที่แนะนำในแต่ละสถานการณ์

เมื่อแนวคิดสุดล้ำจากอนาคตมาเจอกับเทคโนโลยีระดับโลกของ Hankook Tire

เราได้สร้างสรรค์ยางตามคอนเซปต์แห่งอนาคต 5 แบบ โดยการรวมแนวคิดที่ไม่เหมือนใครจากมหาวิทยาลัยซินซินแนติและเทคโนโลยีระดับโลกของ Hankook Tire เข้าด้วยกัน โดยผสานรวมการออกแบบ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมใหม่เข้าด้วยกันจนได้ผลลัพธ์เป็นยางที่สะท้อนการขับขี่แห่งอนาคต

 
 

Magfloat เป็นยานพาหนะหนึ่งคนขับซึ่งใช้หลักการของสนามแม่เหล็กและการหมุน โดยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระที่ความเร็วต่ำ 20 กม./ชม. หรือน้อยกว่า และใช้วิ่งในอาคารได้

 
 

Flexup ช่วยให้คุณเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแม้ในเส้นทางที่ต้องขึ้นลงบันได โดยใช้หลักการของหน้ายางที่ยืดหรือหดได้ นี่คือยานพาหนะหนึ่งคนขับที่สามารถหักเลี้ยวได้อย่างอิสระบนพื้นราบ โดยอาศัยหลักมุมเอียงเหมือนเวลาเล่นสกี

 
 

ยานพาหนะสองล้อที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเข้าโค้งสำหรับวัฒนธรรมคาร์พูลในเมืองใหญ่ โครงสร้างระบบช่วงล่างที่ยืดหยุ่นช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากที่สุดเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย นี่คือยานพาหนะหนึ่งคนขับที่สามารถรักษาระดับประสิทธิภาพการขับขี่สูงสุดได้แม้ในเวลาที่ใช้ความเร็วสูงและเข้าโค้งด้วยการปรับเปลี่ยนองศาของล้อ

 
 

เพื่อรองรับการสัญจรในเมืองใหญ่ที่นับวันมีแต่จะวุ่นวายและแออัด เราจึงได้สร้างสรรค์ยางสำหรับรถตำรวจที่คล่องตัวและง่ายต่อการขับขี่ ยางที่ช่วยให้เข้าโค้งและเปลี่ยนเลนได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการของการเล่นสเกตด้วยการแบ่งส่วนหน้ายางที่จะเหลื่อมกันออกด้านนอกเมื่อเข้าโค้ง

 
 

นี่คือแนวคิดการสร้างรถโดยสารที่สามารถขยายหรือลดขนาดตัวรถได้เอง โดยการใส่หรือถอดยางโดยอัตโนมัติตามจำนวนผู้โดยสาร ยางอัจฉริยะนี้จะตรวจจับน้ำหนักของรถและเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับตัวรถ


TOP

It is