รางวัล

ยาง Hankook ประสบความสำเร็จด้านชื่อเสียงในระดับที่สูงขึ้นจากการได้รับรางวัลสากลต่าง ๆ. ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าของเราทั่วโลก เราจะดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่.

ยาง Hankook ประสบความสำเร็จด้านชื่อเสียงในระดับที่สูงขึ้นจากการได้รับรางวัลสากลต่าง ๆ. ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าของเราทั่วโลก เราจะดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่.

2020

 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

2019

 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

2017

 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

2016

 • ผู้ชนะเลิศ

  ผู้ชนะเลิศ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ทอง

  ทอง
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

2015

 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ดวงประทีป

  ดวงประทีป

2014

 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ที่เข้ารอบสุดท้าย

  ที่เข้ารอบสุดท้าย
 • ที่เข้ารอบสุดท้าย

  ที่เข้ารอบสุดท้าย

2013

 • รางวัล GOOD DESIGN

  รางวัล GOOD DESIGN
 • Good Design Awards

  Good Design Awards
 • Good Design Awards

  Good Design Awards
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ
 • ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

TOP

It is