ความสามารถในการแข่งขัน

ที่ Hankook จุดมุ่งหมายของเรา คือ การเสริมสร้างจุดยืนของเราให้กลายเป็นบริษัทยางชั้นนำระดับโลก เราจะบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ผ่านการขยายการนำเสนอแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักระดับโลกและความสามารถด้านเทคโนโลยี และผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด.

แบรนด์พรีเมียมระดับโลก

Hankook เริ่มต้นในฐานะผู้ผลิตยางที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในประเทศเกาหลีในปี 1941 กว่า 80 ปี ต่อมา บริษัทของเราได้เติบโตเป็นแบรนด์ยางระดับโลกที่แข่งขันอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลกและร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตยานยนต์ระดับพรีเมียมของโลก เพื่อขยายการเป็นที่รู้จักในธุรกิจของเราในตลาดโลกที่เหนือกว่าแนวปฏิบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าของแบรนด์ เรากำลังขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารเชิงรุกผ่านการเป็นผู้สนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ต การตลาดด้านกีฬา และการมีส่วนร่วมในมหกรรมงานแสดงยานยนต์ที่ทรงอิทธิพล.

การช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

Hankook พยายามที่จะให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เราได้เปิดตัวร้านค้าปลีกที่มีชื่อว่า “T-Station” เพื่อให้บริการยานยนต์ที่ครอบคลุมแก่ผู้ขับขี่ในประเทศเกาหลี จากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ในตลาดที่ท้าทาย เช่น ประเทศเกาหลี เราจึงได้ขยายแบรนด์จัดจำหน่ายของเราที่มีชื่อว่า “Hankook Masters” เพื่อแสดงบริการชั้นเยี่ยมของเราให้ตลาดโลกได้เห็นโดยให้บริการลูกค้าของเราอย่างทันท่วงทีในรูปแบบที่สะดวกและตรงเวลา.

เทคโนโลยีล้ำสมัย

ที่ Hankook เรายึดมั่นต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาในสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ห้าแห่ง ได้แก่ ประเทศเกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเยอรมนี เพื่อมุ่งเน้นที่การพัฒนายางที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับทั้งตลาดยานยนต์ที่ก้าวหน้าและที่เกิดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น เราได้รักษาสัญญาที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้เปิดเผยแผนการของเราสำหรับสถาบันวิจัยกลางแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพในระดับใหม่ด้วย เนื่องจากความมุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งของเรา ยางของเราจึงได้รับคำวิจารณ์ที่ดีจากสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับยางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเราให้เป็นบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหกของโลก.

นอกเหนือจากคุณภาพ บริการ และมูลค่าของแบรนด์แล้ว ความสนใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (green issues) ในอุตสาหกรรมยางยังเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะของยาง เช่น ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง การยึดเกาะถนนเปียก และระดับเสียง กำลังได้รับความสนใจจากคนทั่วไป Hankook ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด และได้นำเอาระบบการติดฉลากสมรรถนะของยางทั่วโลกมาใช้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราและทราบถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมได้.

องค์กรเมทริกซ์ระดับโลกเพื่อการเติบโตในอนาคต

กุญแจสู่การบริการที่มีคุณภาพสูงทั่วโลกเกิดจากการประสานกำลังกันระหว่างสำนักงานใหญ่ระดับโลกและสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของเราแต่ละแห่ง ที่ Hankook เราดำเนินระบบเมทริกซ์ระดับโลก ซึ่งช่วยให้สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคสามารถนำกลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติและเพิ่มผลจากการประสานกำลังกันอย่างสูงสุดได้ ในระบบนี้ สำนักงานใหญ่ระดับโลกให้ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ ขณะที่สำนักงานท้องถิ่นกำหนดกลยุทธ์ที่กำหนดเองในระดับภูมิภาคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างกันในแต่ละตลาด สำนักงานใหญ่ระดับโลกรวมศูนย์ระบบการบริหารจัดการทั่วโลกและสร้างมาตรฐานกระบวนการโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่สำนักงานท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินหน้าที่โดยอิสระด้วยระบบการผลิต การขาย และโลจิสติกส์ที่กำหนดเอง Hankook มีประสิทธิภาพสูงและเก่งในโครงสร้างการขายประเภทนี้ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนี้เพื่อให้ลูกค้าในทุกตลาดมีความพึงพอใจเต็มที่.


TOP

It is