กลยุทธ์การเติบโตของเรา

เราได้สร้างรากฐานของการเติบโตที่มั่นคงเหนือคู่แข่ง และจากพื้นฐานดังกล่าว เรากำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกและการดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดให้สอดคล้องกับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า.

'Moving Forward 2025'

Hankook ได้เติบโตขึ้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าในด้านกำลังการผลิตยางและอันดับหกในด้านยอดขายในต่างประเทศ เรามีสถานที่ผลิต 7 แห่ง สำนักงานขาย 30 สาขา และศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากจิตวิญญาณแห่งความท้าทาย ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่างหนักของ Hankook เป้าหมายของ Hankook คือการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลกอย่างก้าวหน้า และกลายเป็นผู้เล่นหลักระดับโลกผ่าน “Moving Forward 2025”

การลงทุนเพื่อการประหยัดจากขนาดการผลิต

Hankook ได้ทำให้การประหยัดจากขนาดการผลิตเกิดขึ้นสูงสุดโดยอาศัยโรงงานขนาดใหญ่ที่มีสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกเป็นพื้นฐาน บริษัทดำเนินการผลิตขนาดใหญ่ในสี่ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี จีน ฮังการี และอินโดนีเซีย เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ให้มากกว่า 180 ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ Hankook ได้ขยายสถานประกอบการผลิตของเราในแดจอนและกึมซาน ซึ่งทำให้สถานประกอบการผลิตดังกล่าวกลายเป็นสถานประกอบการผลิตยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ตลาดจีนที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกลายเป็น “Home Market” อีกแห่งหนึ่งในแง่ของการจำลองความสำเร็จในประเทศเกาหลี สถานประกอบการผลิตของเราในจีนจึงเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการรักษาตำแหน่งที่แข็งแกร่งในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ โรงงานของเราในประเทศฮังการีและอินโดนีเซียยังวางรากฐานในการเข้าไปและเติบโตในตลาดใหม่ ๆ ในสหภาพยุโรปและอาเซียน นอกจากนั้น เราได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ทุกเวลา และทุกที่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Hankook.

การมุ่งเน้นที่มูลค่าของแบรนด์สำหรับตลาดที่เติบโตเต็มที่ การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดสำหรับตลาดเกิดใหม่

การกำหนดกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแต่ละตลาดเป็นหลักการสำคัญที่ Hankook ยึดมั่นมาตลอด 80 ปี ที่ผ่านมาและได้พิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า ในฐานะบริษัทที่ค่อนข้างใหม่ในหลายตลาด เรากำลังขยายการเป็นที่รู้จักของเราและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ของเราผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ขณะที่จุดมุ่งหมายของเราในตลาดเกิดใหม่ คือ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เราวางแผนจะขยายการผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะมีอุปสงค์สูง และส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาคในระยะยาวและการมีอำนาจเหนือตลาด.

การเพิ่มเงินทุน

สถานประกอบการเชิงกลยุทธ์และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Hankook และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและการดำเนินงานที่มีผลิตภาพของเราเป็นผลที่ได้รับโดยตรง เราได้เปิดตัวการขยายการผลิตและการวิจัยและพัฒนาที่โรงงานในประเทศอินโดนีเซียและจีนในปี_ 2012 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์นี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ประกาศแผนการที่จะสร้างสถานที่วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ในแดจอน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่บริษัทมีต่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น เรากำลังทำการลงทุนเชิงรุกทั้งในสินทรัพย์ที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบการบริหารจัดการทั่วโลกแบบรวมศูนย์ที่ยกระดับขึ้น และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น.


TOP

It is