สูตรความสำเร็จของเรา

Hankook มีประวัติการดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ในการค้นหาแนวทางเฉพาะที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จากจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความต้องการเอาชนะความท้าทายที่ยากลำบากของเรา เราได้พัฒนารากฐานของการเติบโตและนวัตกรรมที่แข็งแกร่งที่ทำให้บริษัทก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นแบรนด์ยางชั้นนำระดับโลกได้.

ผลิตภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสม

ตลอดกระบวนการผลิตทั้งหมดของเรา ผลิตภาพและประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของ Hankook ถือว่าเยี่ยมยอด เราปรับปรุงจุดยืนของเราทั่วโลกจากการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบริษัทยางแห่งแรกที่ได้รับประโยชน์จากการผลิตมวลรวมและระบบอุปทานทั่วโลก ในช่วงเวลาที่เป็นผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับโลกาภิวัตน์และอุตสาหกรรมยางไม่สามารถตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นผ่านสถานประกอบการผลิตขนาดเล็กได้ เราสามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโดยกลยุทธ์การพัฒนาสถานประกอบการผลิตขนาดใหญ่และเครือข่ายอุปทานทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพ Hankook ได้เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีส่วนให้สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้าในมากกว่า 180 ประเทศได้อย่างรวดเร็ว.

ผลงานทั่วโลกที่หลากหลาย

แบรนด์ Hankook ภูมิใจนำเสนอผลงานทั่วโลกที่หลากหลายในห้ามหาสมุทรและหกทวีป Hankook แบ่งโลกออกเป็นห้าเขตและกำหนดกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแต่ละเขต จึงทำให้สามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพทั้งในตลาดยานยนต์ที่ก้าวหน้าและที่เกิดขึ้นใหม่ ประวัติศาสตร์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Hankook แม้ท่ามกลางพายุเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่น วิกฤตสภาพคล่องในเอเชียปี 1997 วิกฤตการเงินโลกปี 2008 และวิกฤตการเงินในยุโรป เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของเราในการสร้างธุรกิจที่มีเสถียรภาพ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความยากลำบากทางเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่องได้.

การเพิ่มมูลค่าของแบรนด์

ความสามารถในการคาดการณ์ความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและตลาดยานยนต์ทำให้ Hankook ก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ อุตสาหกรรมยาง ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคของการใส่เครื่องยนต์ ได้ผ่านการปรับโครงสร้างใหม่ในช่วงปี 1980 และการปฏิรูปตลาดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แบรนด์ระดับโลกในปีช่วง 1990 จากการวิเคราะห์อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้เร่งก้าวเข้าสู่ตลาดทั่วโลกและกลายเป็นแบรนด์ระดับโลก วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใน Hankook เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดที่ก้าวหน้าแสวงหาการบริโภคที่สมเหตุสมผล ขณะที่ผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่เริ่มเน้นที่คุณภาพและแบรนด์ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเทคโนโลยีที่พิเศษ Hankook ได้ก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง โดยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ของเรา.

จิตวิญญาณของผู้ประกอบการในตลาดใหม่

นับตั้งแต่การก่อตั้ง Hankook จิตวิญญาณของผู้ประกอบการของเราถือเป็นแรงผลักดันสำหรับการเติบโตในตลาดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ความตั้งใจที่จะเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ของบรรดาผู้บริหารระดับสูงของเราช่วยให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกแห่งแรกที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดจีน เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของเราในฐานะแบรนด์ยางชั้นนำที่นั่นผ่านกลยุทธ์การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ในตลาดเกิดใหม่ของประเทศรัสเซีย อเมริกากลางและใต้ และอินโดนีเซีย ความสำเร็จของเรา คือ การได้รับรางวัลและการยอมรับระดับโลก หนึ่งในเกียรติคุณที่ได้รับดังกล่าวก็คือ Commander’s Cross Order of Merit ที่ได้รับจากรัฐบาลฮังการีในปี 2012 สำหรับความสำเร็จของเราในการก่อตั้งสถานประกอบการผลิตในสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ที่ให้ประโยชน์ทั้งตลาดยุโรปและชุมชนท้องถิ่น.

งบดุลที่แข็งแกร่ง

ที่ Hankook โครงสร้างทางการเงินที่โปร่งใสและดีของเราช่วยให้เราเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายปี 2020 อัตราส่วนหนี้สินของ Hankook Tire อยู่ที่ระดับ 43.8% และสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ระดับ 69.5% และแม้จะเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่การเติบโตของเรายังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านความพยายามที่จะปรับแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเราให้เหมาะสม.

นอกจากนั้น เรารักษาระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใสที่มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทและผลกำไรของผู้ถือหุ้น โครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงของเราเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุนใหม่ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเพิ่มพลังของแบรนด์ของเราทั่วโลกได้.


TOP

It is