วัฒนธรรมเชิงรุก

วัฒนธรรมเชิงรุกของเราพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง การสื่อสารแบบเปิดกว้างเป็นสิ่งที่ดี แลพนักงานองเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในและนอกงาน

วัฒนธรรมเชิงรุก จิตวิญญาณของ Hankook

ที่ Hankook เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จของบริษัทเกิดจากความพยายามขอพนักงานงที่มีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งของเราในปี 1941 พนักงานทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท ถือเป็นส่วนที่มีความพิเศษในประวัติศาสตร์ดังกล่าว ผู้นำเชิงรุกของเราได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งโดยการพร้อมยอมรับความท้าทายใหม่ ๆ และแบ่งปันแนวคิดที่ดีที่สุด แทนที่จะยอมรับตามสภาพที่เป็นอยู่ นี่คือ วัฒนธรรมเชิงรุกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hankook.

Hankook เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวสามารถสร้างได้ผ่านการเติบโตและการพัฒนาของลูกจ้าง วัฒนธรรม "เชิงรุก" ที่เกิดจากแนวทางที่เป็นระบบเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่าง "ความเป็นมืออาชีพ" และ "กรอบความคิดที่กระตือรือร้น" กำลังสร้างผู้นำเชิงรุกของ Hankook ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับความสำเร็จและความพยายาม.

วัฒนธรรมเชิงรุก

นี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ Hankook ที่เติบโตขึ้นบนพื้นฐานของจิตวิญญาณความท้าทายและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ.

ผู้นำเชิงรุก

หมายถึง สมาชิกของ Hankook ที่คุ้นเคยกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และการสื่อสารอย่างเปิดกว้างบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเชิงรุก.


TOP

It is