พันธมิตรทางธุรกิจรถยนต์ในระดับโลก

ที่ Hankook เราภาคภูมิใจที่เป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่เชื่อถือได้ และทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์ในการส่งมอบยางที่มีคุณภาพสูงให้แก่หุ้นส่วนของเรา และกลายเป็นแบรนด์ยางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก.

ที่ Hankook เราภาคภูมิใจที่เป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่เชื่อถือได้ และทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์ในการส่งมอบยางที่มีคุณภาพสูงให้แก่หุ้นส่วนของเรา และกลายเป็นแบรนด์ยางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก.

เป็นผู้บุกเบิกอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์

สมรรถนะของยานยนต์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมรรถนะของยาง ยางเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับขี่ที่นำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ขับขี่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทยานยนต์ระดับโลกต้องใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดเมื่อเลือกบริษัทยาง .

ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในการพัฒนายานยนต์รุ่นใหม่ ยางจึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในแง่ของคุณภาพและในการตอบสนองอุปสงค์ของผู้ขับขี่ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Hankook จึงก้าวเป็นผู้นำในการพัฒนายางที่ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะใหม่และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของยานยนต์ ซึ่งถือเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดยางทั่วโลกในเชิงรุก ทั้งนี้ เราสามารถรักษาความสามารถที่จำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตและสร้างการเป็นหุ้นส่วนชั้นยอดกับบริษัทยานยนต์ที่มีชื่อเสียงได้ผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่ครอบคลุมของเราที่ให้การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุด และด้วยการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา.

นับตั้งแต่การเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทยานยนต์ในประเทศเป็นครั้งแรกในปี 1955 Hankook ได้ขยายเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกในตลาดสำคัญ ๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน และญี่ปุ่น Hankook ปรารถนาที่จะนำอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อนาคต โดยการให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดแก่ผู้ขับขี่ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัท.


TOP

It is