ภาพรวมองค์กร

Hankook มีส่วนร่วมในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อนวัตกรรม จึงทำให้เราก้าวไปเป็นบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก ที่ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อนส่งมอบความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน.

Hankook มีส่วนร่วมในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อนวัตกรรม จึงทำให้เราก้าวไปเป็นบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก ที่ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อนส่งมอบความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน.
CorporateOverview-map
  • กำลังการผลิต : 102 ล้านหน่วย
  • รายได้ : 6.7951 ล้านล้านวอน ในปี 2018
  • เครือข่ายทั่วโลก : สำนักงานสาขาใน 30 ประเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 แห่งในเกาหลี สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น
  • สถานประกอบการผลิต : โรงงานผลิตทั้งหมด 8 แห่ง โดยแบ่งเป็น เกาหลี (2 แห่ง), จีน (3 แห่ง), สหรัฐอเมริกา, ฮังการี และอินโดนีเซีย
  • ลูกจ้าง : พนักงานราว 21,000 คน
  • เครือข่ายการจัดจำหน่าย : มีอยู่ในมากกว่า 180 ประเทศ

TOP

It is