Driving Emotion

อารมณ์ในการขับขี่เป็นการแสดงออกที่เข้าถึงหัวใจของเราทุกคนที่ Hankook มาก โดย คำนี้รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบริษัท และแสดงถึงสิ่งที่ผู้ขับขี่ สมควรได้รับได้อย่างพิถีพิถัน ได้แก่ อารมณ์ต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเพลิดเพลินไปกับการขับขี่ได้.

ประสบการณ์ที่เหนือกว่าการเคลื่อนที่

ที่ Hankook จุดมุ่งหมายของเรา คือ การสร้างช่วงเวลาที่รับรู้กันทั่วไปเมื่อรถยนต์และผู้ขับขี่กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ยางที่ดีให้ความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่ และแม้แต่นำนิสัยและบุคลิกภาพของผู้ขับขี่มาพิจารณาร่วมด้วย ความสนุกสนานในการขับขี่นี้เกิดจากเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นจุดรวมความพึงพอใจที่เราส่งมอบให้ผู้ขับขี่ทุกคน.

จิตวิญญาณของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มีพลังงานขับเคลื่อนอารมณ์ในการขับขี่ ก่อนการพัฒนาโครงการใหม่ใด ๆ Hankook วิเคราะห์งานวิจัยผู้บริโภคอย่างละเอียดและนำเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนายางที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ขับขี่และสไตล์การขับขี่แบบต่าง ๆ ผู้ขับขี่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับเราเสมอ และช่วยให้เราสามารถก้าวนำหน้าคู่แข่งด้วยแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีของเรา ซึ่งทำให้เกิดอารมณ์ในการขับขี่ได้จริง.

ความมุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมในการขับขี่

ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและสนุกสนานเป็นความคาดหวังของผู้ขับขี่ทุกคน และเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของ Hankook ทุกคนที่ Hankook ตั้งแต่วิศวกรออกแบบยางไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด มุ่งเน้นที่การเสริมความสัมพันธ์ระหว่างยางกับประสบการณ์การขับขี่เพื่อเพิ่มความรู้สึกและความตื่นเต้นของอารมณ์ในการขับขี่อย่างสูงสุดทั่วโลก.


TOP

It is