Däckmärkning

Hankook har infört ett däckmärkningssystem som ger värdefull information till kunder, med viktiga uppgifter om prestanda, energieffektivitet och miljövänlighet. Vårt mål på Hankook är att öka kundnöjdheten och att förbättra miljöstyrningsarbetet.

Hankook har infört ett däckmärkningssystem som ger värdefull information till kunder, med viktiga uppgifter om prestanda, energieffektivitet och miljövänlighet. Vårt mål på Hankook är att öka kundnöjdheten och att förbättra miljöstyrningsarbetet.

Däckmärkningsföreskrift

Däckmärkningsföreskriften är en EU-standard som ger värdefull information för den som skall köpa våra däck, och gör det möjligt att kontrollera däckets egenskaper före köp. Hankook uppnår sitt mål med nöjda kunder och skydd av miljön tack vare miljövänliga produkter som är energieffektiva och har briljanta prestanda.

Vid sidan av information på etiketten kan kunden också analysera våra utmärkta prestandaresultat genom att titta efter i diagram och tabeller som i detalj beskriver körprestanda och de många olika tester som har genomförts av biltidningar.

* Bränslekostnaderna kan minskas med användning av våra miljövänliga däck. (Emellertid kan bränslekostnaderna variera beroende på bilmärke, vägförhållanden och körvanor.)

Globala miljövänliga märkningsföreskrifter

Hankook arbetar intensivt med att förse kunderna med värdefull information i och med införandet av däckmärkningsföreskriften.

EU:s däckmärkningsföreskrift

hankook-tire-labeling-02

Föreskrifterna kräver att däcktillverkarna anger bränsleeffektivitet, våtgrepp och externt däckbuller för C1-, C2- och C3-däck (d.v.s. däck som i huvudsak används till personbilar samt lätta och tunga lastbilar).

Bristen på tillförlitlig och jämförbar information om däckens prestanda gör det svårt för konsumenten att beakta de olika faktorerna i inköpsbeslutet. Från och med 1 november 2012 måste däckens prestanda anges på försäljningsstället och i allt tekniskt försäljningsmaterial såsom kataloger, broschyrer och webbaserad marknadsföring.

Syftet är att åstadkomma en omvandling av marknaden mot ett bränsleeffektivare, säkrare och tystare däck, utöver de standarder som redan finns. Det kommer också att bana väg för konkurrens när det gäller däckprestanda och priser, något som i sin tur främjar investeringar i forskning och utveckling.

(Källa: EU-kommissionen)

EU:s däckmärkningssystem implementeras med följande tre kriterier.

01. Bränsleeffektivitet

hankook-tire-labeling-03

Bränsleeffektiviteten mäts av rullmotståndet hos däcken.

Rullmotståndet är det motstånd som uppstår när ett runt föremål såsom en boll eller ett däck rullar på en plan yta med jämn hastighet i en rak rörelse. Det orsakas främst av deformeringen av föremålet, deformeringen av ytan eller bäggedera.

Andra bidragande faktorer är hjulradie, framåthastighet, ytvidhäftning, och relativ mikroglidning mellan kontaktytorna. Detta beror i hög grad på materialet i hjulet eller däcket och typen av underlag.

Fuel Efficiency
Klass PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D tomt tomt 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC tomt

Sju klasser från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)

Effekten kan variera bland fordon och körförhållanden men skillnaden mellan en G- och en A-klass för en hel uppsättning däck kan minska bränsleförbrukningen med upp till 7,5% och t.o.m. mer för lastbilar.

02. Våtgrepp

hankook-tire-labeling-04

Våtgreppet anger bromsprestanda hos däcken på våta vägbanor och har samband med fordonets säkerhetsprestanda. Däck med lågt rullmotstånd har hög bränsleeffektivitet, men kan ha säkerhetsproblem. Detta eftersom däck med lågt rullmotstånd har låg vidhäftning till vägbanan i våt väderlek. Därför kräver EU-kommissionen att däckföretagen skall lämna information om däckens vidhäftningsförmåga (grepp) när föraren bromsar i vått väglag.

hankook-tire-labeling-05
Fuel Efficiency
Klass PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1.55 ≤ G 1.40 ≤ G 1.25 ≤ G
B 1.40 ≤ G ≤ 1.54 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24
C 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09
D tomt tomt 0.80 ≤ G ≤ 0.94
E 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09 0.65 ≤ G ≤ 0.79
F G ≤ 1.09 G ≤ 0.94 G ≤ 0.64
G tomt tomt tomt

Sju klasser från G (längsta bromssträckan) till A (kortaste bromssträckan)

Effekten kan variera bland fordonen och körförhållandena, men vid full inbromsning kan skillnaden mellan en G- och en A-klass för en uppsättning med fyra identiska däck vara upp till 30% kortare bromssträcka (t.ex. för en vanlig personbil som körs i 80 km/h kan detta vara upp till en 18 m kortare bromssträcka).

03. Ljudnivå

hankook-tire-labeling-06

De utvändiga bullernivåerna mäts i decibel (dB) och anges i tre kategorier (se de svarta staplarna till vänster). Flera svarta staplar betyder att däcken genererar mer vägbuller.

hankook-tire-labeling-07

Som komplement till uppgiften om ljudstyrkan i decibel (dB(A)) visar ett piktogram om det externa rulljud som genereras av däcket ligger över det framtida europeiska gränsvärdet (tre svarta staplar = bullriga däck), upp till 3 dB under det framtida gränsvärdet (två svarta staplar = genomsnittligt bullriga däck) eller mer än 3 dB under det framtida gränsvärdet (en svart stapel = tysta däck).


TOP

It is