Däcktyper

För att färden skall bli optimal, delar man in däck efter fordonstyp, struktur, säsong, mönster och ett antal andra specialtillämpningar.

För att färden skall bli optimal, delar man in däck efter fordonstyp, struktur, säsong, mönster och ett antal andra specialtillämpningar.

Diagonaldäck

Diagonaldäck används främst till terräng-, jordbruks- och industrifordon.

bias-tire-structure

Strukturen hos ett diagonaldäck

Stommen i ett diagonaldäck har korder som alternerar med ett lager vardera i en sicksackform. Vinkeln för de omväxlande korderna mot vägbanan blir därför ca 40 grader i omkretsen. Både stomme och bälte är tillverkade i nylon.
bias-tire-tread

Förändring av slitbanan under körning

Slitbanerörelsen är känslig för växlande vikt och antal varv i och med att slitbanan nöts ned snabbare vid höga värmenivåer. Men eftersom slitbanan helt och fullt klarar av att bära upp vikt är diagonaldäck lämpliga för körning på obelagda vägar och till stora fordon. Den största fördelen ligger i flexibiliteten och de goda köregenskaperna.

Radialdäck

Radialdäck tillverkas för personbilar, lätta lastbilar, lastbilar och bussar.
radial-tire-structure

Struktur hos ett radialdäck

Med radialdäck avses däck där korden sitter vinkelrätt mot dess omkrets. Tack vare denna kordplacering har radialdäcket ett lägre planhetsförhållande än diagonaldäcket. Genom sitt höga horisontalmotstånd har radialdäcket överlägsna egenskaper när det gäller start, acceleration, styrbarhet, rotationsförmåga och säkerhet, och är mycket bra lämpat för höga hastigheter. Både stomme och bälten är tillverkare i stål.
radial-tire-tread

Förändring av slitbanan under körning

Trots förändringar i radialdäckets slitbana under körning märker man inte av någon förändring i kontaktytan mellan slitbana och väg. RAdialdäck används ofta till personbilar. Fördelarna ligger i det höga slitbanemotståndet och motståndet mot sladd vid kurvtagning, tack vare ett lågt rullmotstånd under färd.

TOP

It is