Evolution av däck

Däcket har utvecklats de senaste 100 åren, och framsteg har gjorts parallellt med utvecklingen av bilarna. Ända sedan företaget grundades har Hankook bidragit till däckinnovationerna och förbättrat den verkliga känslan för bilkörning genom lägga fokus på att bli ett med miljön.

 • Solitt gummidäck

  Det solida gummidäcket består av endast fast gummi utan behov av luft, och används mestadels till långsamtgående fordon p.g.a. den dåliga förmågan att ta upp stötar.

 • 1888

  Början på däckets historia

  Bensindrivna bilar
  och det luftfyllda däcket

  och det luftfyllda däcket År 1888 uppfann Benz den första bensindrivna bilen, utrustad med unika metalldäck täcka med gummi och fyllda med luft, vilket resulterade i det luftfyllda däcket. Allmänheten, som var van vid hårda metalldäck, ansåg att det luftfyllda däcket helt enkelt var en revolution. Det luftfyllda däcket började tas i allmänt bruk år 1895 och det fanns med i en biltävling mellan Paris och Bordeaux.

  The first gasoline car <Benz 1>
 • 1905

  Slitbanedäck

  Slitbanan är den del av däcket som har direktkontakt med vägytan. Slitbanan, som är tillverkat i tjockt gummi, skyddar stommen och inlägget invändigt i däcket. Friktionsnivåerna från vägbanan ökade med utvecklingen av slitbanedäcket och idag tillverkas det i ett antal olika mönster.

 • 1920

  Utvecklingen av däckmaterial

  Bilarna får större
  genomslagskraft och
  syntetgummit
  kommer in i bilden

  I slutet av 1913 introducerade Henry Ford världens första produktionslina enligt löpande band-principen, något som markerade starten på den första fasen i populariseringen av bilen.
  År 1931 lyckades det amerikanska företaget Du Pont framställda syntetgummi. Denna utveckling gjorde det möjligt för däckindustrin, som hade varit beroende av naturgummi, att öka däckkvantiteten och -kvaliteten, vilket blev en vändpunkt i däcktillverkningen.

  Ford Model T
 • 1923

  Ballongdäck

  Ballongdäcket är en typ av lågtrycksdäck och användes till ett antal olika biltyper
  i syfte att öka kontaktytan med vägbanan med ett lågt invändigt lufttryck.

 • 1940

  Utvecklingen av däckstrukturen

  Strukturell utveckling av bilar och däck i bränslebesparande syfte

  I syfte att mildra effekten av de skyhöga oljepriser som uppstod, blev det populärt att minska storleken och vikten på befintliga bilmodeller. Många tillverkare kom att tillämpa framhjulsdrift på sina bilar. I och med utvecklingen av det slanglösa däcket 1903, bidrog den resulterande viktminskningen väsentligt till bränslebesparingar.

  Citroen Traction Avant
 • 1947

  Slanglösa däck

    

 • 1949

  Radialdäck

  Radialdäcket, uppfunnet på 1950-talet, är en däcktyp där korderna är något lutande enligt körriktningen. Eftersom rullmotståndet är lågt innebär det att man spara bränslekostnader. Radialdäcket erbjuder också god körbarnhet i höga hastigheter tack vare det briljanta greppet mot vägbanan.

 • 1970

  Ökad däcksäkerhet

  Den andra fasen i bilens popularitet och säkerhet

  Efter andra världskriget ökade bilproduktionen i takt med industrialiseringen, något som gav upphov till den andra fasen i bilens popularitet. Det punkteringssäkra däcket utvecklades 1979 och det kan användas i hastigheter upp till 80 kmp/h utan att man behöver byta däck vid en punktering.

 • 1980

  Punkteringssäkra däck

  Det punkteringssäkra däcket kan klara av en konstant körhastighet även om det har fått sprickor eller hål från föremål eller från däckslitage, med åtföljande förlust av lufttryck. Däcket skyddar föraren mot olika olycksfall som kan uppstå i nödlägen.

  hankook-tire-runflat-tire
 • Ökade däckprestanda

  Ökade däckprestanda tack vare utvecklingen av UHP-däcket

  I och med förvandlingen av bilen, från att vara ett effektivt transortmedel, till att bli en symbol för en persons köpkraft och frihet, blev alltfler intresserade av köregenskaperna.
  Körprestanda ökade i och med utvecklingen av UHP-däcket (Ultra High Performance), som uppvisar överlägsen kurvtagning, körbarhet och bromsegenskaper, i linje med utvecklingen av däckteknologin.

  hankook-tire-uhp-tire
 • UHP-däck

  UHP-däcket, som har sitt ursprung i utvecklingen av däckteknologin, har en fälgdiameter som motsvarar eller överskrider 16 tum, ett platthetsförhållande motsvarande eller mindre än 55, och ett V-hastighetsförhållande (högsta hastighet 240 km/h). Det är förstärkta bromsegenskaper och klarar höga hastigheter och kurvtagning med bravur.

 • 2000

  Däck och miljön

  Utvecklingen av
  miljö-tuningdäcket

  I takt med ett växande intresse för bevarande av miljön har ett antal miljövänliga bilar, såsom vätebilen och elbilen, utvecklats.
  Även däck som ökar bränslebesparingen och hjälper till att skona miljön håller på att tas fram.

  hankook-tire-eco-tuning-tire
 • 2012

  Framtiden för däck

  NPT

  År 2012 utvecklade Hankook ett luftlöst däck med hjälp av en ny typ av material.
  NPT (Non Pneumatic Tire) sparar energi genom att minska tillverkningsprocessen med hälften.
  På basis av ett nytt slags uni-material kan det återanvändas eller återvinnas.
  NPT kommer att användas till miljövänliga bilmodeller inkl. vätedrivna, el- och hybridbilar.

  evolution_tire_npt

TOP

It is