Kvalitetspolicy

Hankook är medvetna om att tilliten hos kunderna och tillväxten för vårt företag byggs upp av kvaliteten på våra produkter. Vi ska fortsätta leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet så vi kan uppfylla kundernas behov och skapa nya standarder i bilindustrin.

Kvalitetsstyrningspolicy

Hankooks kvalitetspolicy syftar till att maximera företagets utveckling och nöjdheten bland kunderna genom att alltid leverera de bästa produkterna och tjänsterna i enlighet med våra ledningsprinciper och företagets vision. För att lyckas med detta har vi beslutat genomföra följande åtgärder:

  • 1) Förståelse av kundens behov och integrering av dem i vårt arbete
  • 2) Genom fortlöpande förbättringar förhindra produkter av sämre kvalite och spill
  • 3) Uppbyggnad av ett egenstyrningssystem genom att strikt efterleva befintliga föreskrifter
  • 4) Tillväxt tillsammans med kunderna genom utveckling av ny teknologi och framtagning av produkter med högt mervärde.

Alla medarbetare skall förstå företagets kvalitetsstyrningspolicy och sträva efter att göra sitt bästa i arbetet med att bygga upp, följa, underhålla och kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsstyrsystem.

hankook-quality-policy

Alla medarbetare skall förstå företagets kvalitetspolicy och bekräfta sitt engagemang när det gäller att bygga upp, följa, underhålla och förbättra vårt kvalitetsstyrsystem.

Ordförande och VD Sooil Lee


TOP

It is