Underhåll

Förarens säkerhet och bilens prestanda påverkas direkt av däckslitaget. Föraren måste vara informerad om hur däckslitaget kan kontrolleras regelbundet.

Förarens säkerhet och bilens prestanda påverkas direkt av däckslitaget. Föraren måste vara informerad om hur däckslitaget kan kontrolleras regelbundet.

Betydelsen av att kontrollera däckslitaget

Ju djupare spår, i ytan av däcket, desto bättre grepp har däcket. Man kan minska risken för olyckor genom att kontrollera däckslitaget med jämna mellanrum.

Rekommenderade kontrollintervall

Hankook rekommenderar att man kontrollerar däckslitaget en gång i månaden. Kontrollera däcken också en gång till efter en långresa.

tread-wear-indicator
< indikering för slitaget på slitbanan >

Kontroll av däckslitaget med slitageindikeringen

Du kan kontrollera djupet på spåret med hjälp av en djupmått eller genom att undersöka slitageindikeringen på sidan av däcket. För bästa säkerhet och prestanda bör däcken bytas ut när spåret är nedslitet 2mm - 3 mm.


TOP

It is