Impressum

Här hittar du information om anställda och innehåll på Hankook hemsida.

Webbplatsoperatör

Hankook Tire Sweden AB
Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby, Sverige

Telephone: +46-010-130 2100
E-post: info_se@hankookn.com
Internet: www.hankooktire.com/se/

VD: Woon Hwa Song

Org.nr. 556916-7249

Ansvarig för innehållet:

VD: Woon Hwa Song

(adress se ovan)

Upphovsrätt och bildhänvisningar:
Innehållet på www.hankooktire.com/se är - om inte annat anges – upphovsrättsligt skyddat.
Använda fotografier är ev. försedda med bildreferenser eller -förteckningar, om de inte har tagits av företaget självt.
Användning av tredje parts fotografier är möjlig endast inom ramen för upphovsmannens gällande licens.


TOP

It is