Kontrol Technology

Vårt mål är att löpande flytta fram vårt teknologiska kunnande i syfte att tillverka däck som uppträder optimalt oavsett väglag, detta för att vi skall uppnå högsta möjliga tillfredsställelse när det gäller prestanda, körkomfort, säkerhet och miljövänlig körning.

Säkerhet: lugna och trygga förare tack vare skyddande teknologi

Det allra viktigaste när det gäller upprätthållandet av förarens säkerhet är friktionen mellan däck och vägbana. Genom denna friktionskraft kan däcket hindra bilen från att sladda. Även däckets bromsprestanda är en viktig faktor som har direkt samband med förarens säkerhet. Däckets prestanda kan också förbättras genom material,en fastheten, formen och mönsterdesignen på den yta som kommer i direktkontakt med vägbanan.

 

Däckens sladd- och bromsegenskaper påverkas i allra högsta grad av väderleken. När en bil körs i hög fart på en våt vägbana och däckräfflorna inte kan tränga undan vattnet tillräckligt väl, uppstår vattenplaning och det blir svårt att kontrollera bilen.

hankook-safety-01

När vattenplaning uppstår, bildas ett vattenskikt mellan vägbanan och däcket, som förhindrar kontakt med beläggningen. Detta kan leda till mycket farliga situationer. Reaktionen hos ett däck på våta vägbanor är avhängig av tre aspekter: andelen gummi i däcket, räffelmönstret i däcket samt däckets kontaktkontur.

Vid inblandningen av gummi maximeras samspelet mellan de två huvudmaterialen, kisel och gummi, så att däcket drar in vattenpartiklarna i räfflorna på däckets yta. Detta gör att vatten kan disperseras på vägen och däcket har fortsatt kontakt med vägbanan.

hankook-safety-02

Tack vare forskningsarbetet med räffelmönster och kontaktkonturer utvecklar Hankook ständigt däck som behåller ett optimalt grepp. Vi söker hela tiden efter nya sätt att skydda föraren och passagerarna på våt vägsand, och vi har utvecklat teknologier såsom stenutkastningsteknologin, som förhindrar smågrus och sten från att borra sig in i räfflorna tack vare ett trappstegsliknande skikt på räfflan i däckmönstret. Hankook tillämpar också Dynamic Profile Control Technology, som analyserar och återskapar formen på däcket i syfte att minimera formförändringar vid körning i höga hastigheter.

Hankook använder sig av ett antal simuleringstester för att se hur däcken reagerar med vatten på vägen. Vi har också tillgång till testområden för vattenplaning på raka och slingriga vägavsnitt vid vår G’Trac testsbana.

Huvudfaktorn när det gäller däcksäkerhet på snötäckta vägar är däckets gummiblandning, och kisel som används i våra vinterdäck, som förhindrar sladdning på våta vägbanor och minskar rullmotståndet. Dessutom blandas gummit till vinterdäcken i särskilda proportioner så att däcken kan behålla sin flexibilitet även vid -7 grader Celsius utan att hårdna, och med bibehållna topprestanda.

På vinterdäck finns ett sicksackmönster, spår, som maximerar friktionen mellan däcket och snön, vilket förbättrar säkerheten och förbättrar hanteringsegenskaperna. Det traditionella spåret för däck är tvådimensionellt, men Hankook har lagt till en ytterligare vertikal form, vilket ger ett tredimensionellt räffelmönster. Detta 3D-spår förbättrar däckets egenskaper inte bara på snö- och istäckta vägar, utan även i vått och torrt väglag, med en positiv effekt på däckets friktion, bromsning och grepp.

hankook-safety-03
hankook-safety-04
hankook-safety-05

TOP

It is