Kontrol Technology

Vårt mål är att löpande flytta fram vårt teknologiska kunnande i syfte att tillverka däck som uppträder optimalt oavsett väglag, detta för att vi skall uppnå högsta möjliga tillfredsställelse när det gäller prestanda, körkomfort, säkerhet och miljövänlig körning.

Prestanda: trygg körning och smidigt handhavande oavsett väglag

För allra bästa prestanda och handhavande är det viktigt att ha ett balanserat tryck på slitbanan där däcket kommer i kontakt med vägbanan. Hankook tillämpar designsystemet Optimized Contact Patch (OCP) som tar datorsimuleringar till hjälp för att analysera beröringspunkt mellan väg och däck. Efter att vi har delat upp däcket i sjättedelar mäter vi det tryck som ligger an på varje sjättedel så att vi kan optimera kontaktytan mellan däcket och vägen.

Dessutom är harmonin mellan föraren och bilen, och dess däck, viktig eftersom den gör det möjligt för föraren att kontrollera bilen på ett säkert sätt. För att maximera denna synergi använder sig Hankook av ett robotsystem som testar prestanda hos bilar i ett laboratorium.

Med detta system kan Hankook ingenjörer mäta upphängningsegenskaperna hos en bil och avgöra hur däck och vägbanor samspelar sinsemellan. Dessa tester skapar en nära harmon mellan bil och däck.

hankook-performance-01
hankook-performance-02

TOP

It is