Kontrol Technology

Vårt mål är att löpande flytta fram vårt teknologiska kunnande i syfte att tillverka däck som uppträder optimalt oavsett väglag, detta för att vi skall uppnå högsta möjliga tillfredsställelse när det gäller prestanda, körkomfort, säkerhet och miljövänlig körning.

Miljön: bränsleeffektiv, miljövänlig körning

När en bil förbrukar mindre bränsle, minskas mängden koldioxidutsläpp, vilket i sin tur minskar miljöförstöringen. Tack vare en miljövänlig teknologi utvecklar Hankook däck som minskar bränsleåtgången genom att begränsa rotationsmotståndet.

I syfte att öka effektiviteten analyserar Hankook rullmotståndet i varje del av däcket. Genom det innovativa blandningssystemet, som ger en optimal fördelning mellan Dyna-ProFET-gummi och kisel, utvecklar Hankook däck som minskar rullmotstånd och bränsleåtgång, utan att påverka däckens prestanda.

Dessutom håller Hankook på att successivt byta ut oljebiprodukter, såsom syntetgummi, kimrök och syntetisk olja, mot miljövänliga material. Vi investerar också i framtiden för att realisera en resursskonande miljö genom att rena vattenförorenande ämnen, minska lukter och minimera utsläppen av växthusgaser i produktionsprocessen.


TOP

It is