Vår tillväxtstrategi

Vi har byggt upp en solid grund med oöverträffad tillväxt och därifrån expanderar vi stadigt genom att förutse framtiden för bilindustrin i hela världen och att implementera en optimal strategi som skall passa in på de chanser vi har framför oss.

'Moving Forward 2025'

Vi är rankade femma i däckproduktionskapacitet och sjätte i försäljning internationellt med 30 lokalkontor och fem forskningscentra världen över. Detta är ett resultat av Hankook anda av utmaningar, engagemang och hårt arbete. Hankook mål är att leda världens bilindustri och bli en stor global aktör genom vår "Moving Forward 2025".

Skalekonomi

Hankook har maximerat skalekonomin på basis av stora, strategiskt placerade fabriker världen över. Företaget bedriver storskalig produktion i fyra länder — Korea, Kina, Ungern och Indonesien — för att kunna leverera produkter på ett effektivt sätt till mer än 180 länder. Hankook har utökat sina produktionsanläggningar i Daejeon och Geumsan, vilket gör dem till världens största däckfabriker.

Med ett av målen att göra den snabbt växande kinesiska marknaden till ytterligare en "hemmamarknad" när det gäller att upprepa de framgångar som rönts i Korea, fungerar vår produktionsanläggning där som ett nav så att vi kan upprätthålla en stark position i denna föränderliga region. Våra fabriker i Ungern och Indonesien har också banat väg för oss att gå in på och blomstra på nya marknader inom EU och ASEAN. Dessutom har vi uppgraderat vår leveranskedjesystem för att kunna förse kunderna med de produkter de vill ha, när som helst och var som helst. Detta har fungerat som en plattform för Hankook hållbara tillväxt.

Fokus på märkesvärde för utvecklade marknader, ökad marknadsandel på nya marknader

Huvudprincipen som Hankook har arbetat efter de senaste 80 åren är att skräddarsy strategier för varje marknad, och det har visat sig fungera mycket väl. Vi är relativt nya på många marknader och vi bygger ut vår representation och förstärker vårt märkesvärde genom kvalitetsprodukter och en aggressiv investeringsstrategi, där målet på nya marknader är att öka marknadsandelen där det finns en hög potential för snabb ekonomisk utveckling. Vår plan är att utöka produktionen i regioner där en stor efterfrågan förväntas, och att arbeta för långsiktig, regional ekonomisk utveckling samt marknadsdominans.

Ökade investeringar i anläggningstillgångar

Strategiska fabriks- och FoU-investeringar är drivkraften bakom Hankook hållbara tillväxt, och våra förstklassiga produkter och produktionsanläggningar är ett direkt resultat av detta. I linje med denna strategi utökade vi fabriks- och FoU-kapaciteten med anläggningar i Indonesien och Kina under 2012, och nyligen informerade vi om våra planer att bygga en ny FoU-anläggning i Daejeon, något som visar företagets engagemang när det gäller teknologiskt ledarskap. Dessutom gör vi aggressiva investeringar i både materiella och immateriella anläggningstillgångar, såsom uppgraderade integrerade globala ledningssystem och utökad personalstyrka.


TOP

It is