Zużycie bieżnika

Stan bieżnika ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i zachowanie się pojazdu. Kierowcy powinni być informowani o tym, jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu bieżnika.

Znaczenie kontroli stanu bieżnika

Im głębsze są rowki na powierzchni opony, tym lepszą uzyskuje ona przyczepność. Regularnie sprawdzając stan bieżnika, można uniknąć wielu wypadków.

Rekomendowane interwały sprawdzania bieżnika

Hankook zaleca sprawdzanie stanu bieżnika przynajmniej raz w miesiącu. Ponadto stan opon zawsze należy sprawdzić przed długą podróżą i po jej zakończeniu.

tread-wear-indicator
< Wskaźnik zużycia bieżnika opony >

Wskaźnik stanu bieżnika

Głębokość rowka można zmierzyć za pomocą głębokościomierza bieżnika lub wykorzystując wskaźnik zużycia bieżnika znajdujący się z boku opony. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i osiągów opony powinny być wymienianie, gdy głębokość rowka wynosi mniej niż 2–3 mm.


TOP

It is