Zgadzam się, że pliki cookie i mechanizmy śledzące są używane do analizowania mojego zachowania na tej stronie w celu ulepszenia oferty Dowiedz się więcej tutaj zamknij

close

Polityka prywatności

Firma Hankook traktuje dane swoich Klientów zawsze w sposób poufny. Zobowiązują nas do tego nasze wytyczne w zakresie ochrony danych.

Firma Hankook traktuje dane swoich Klientów zawsze w sposób poufny. Zobowiązują nas do tego nasze wytyczne w zakresie ochrony danych.

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1-1. Hankook Europe GmbH (zwana dalej „Firmą”), obejmuje również stronę internetową Firmy, którą w tym wypadku stanowi witryna pod adresem www.hankooktire-eu.com. Firma Hankook uznaje istotność ochrony prywatności użytkowników i przestrzega postanowień dotyczących ochrony prywatności wynikających z Ustawy o promocji informacji, wykorzystania sieci komunikacyjnej i ochronie informacji oraz Wytycznych dotyczących prywatności opublikowanych przez Ministerstwo Informacji i Komunikacji.
Poprzez swoją politykę prywatności Firma udostępnia użytkownikom informacje na temat celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz środków podjętych w celu ochrony prywatności użytkowników.

1-2. Łatwy dostęp do Polityki Prywatności jest możliwy za pośrednictwem strony głównej serwisu internetowego Firmy (www.hankooktire.com, www.hankooktire-eu.com). Firma pozyskuje również indywidualną zgodę użytkowników z chwilą rejestracji.

1-3. Firma opracowała procedury zmiany Polityki Prywatności niezbędne do jej ciągłego doskonalenia. W przypadku przeprowadzania zmiany Polityki Prywatności podejmowane są odpowiednie kroki, aby sprawić, że będzie łatwa do rozpoznania.

Artykuł 2

Zakres gromadzenia danych osobowych

2-1. Dane osobowe dotyczą danych żyjącej osoby, które umożliwiają rozpoznanie konkretnej osoby na podstawie jej imienia oraz numeru identyfikacyjnego, wraz z symbolami, tekstem, zapisem głosu, dźwiękiem i obrazami (łącznie z informacjami, które same w sobie nie są do tego celu wystarczające, ale w połączeniu z innymi informacjami mogą identyfikować daną osobę).

2-2. Firma gromadzi jedynie dane wymienione w Artykule 2.3 Polityki prywatności, które stanowią minimum danych wymaganych do świadczenia usług, a informacje są gromadzone za pomocą uczciwych i odpowiednich środków. Firma nie odmawia świadczenia podstawowych usług nawet w przypadku odmowy podania opcjonalnych informacji.

2-3. Lista informacji gromadzonych w momencie rejestracji użytkownika.
Pola obowiązkowe: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, preferowany identyfikator użytkownika, hasło użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu, adres, zgoda na otrzymywanie informacji e-mailem, zgoda na otrzymywanie informacji SMSem, zawód, pracodawca, tytuł, tytuł własności samochodu.
Pola opcjonalne: numer faksu, pracodawca (nazwa firmy), zawód, tytuł.

2-4. Spółka nie zbiera danych osobowych, stanowiących oczywiste zagrożenie naruszenia Państwa podstawowych praw (rasa i pochodzenie etniczne, ideologia i wyznanie, adres zamieszkania i zameldowania, preferencje polityczne i dane z rejestru karnego, stan zdrowia, w tym historia chorób i życie intymne itp.).
Niemniej jednak, w wyjątkowych przypadkach zbieranie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawne lub jest bezpośrednio związane ze świadczeniem usług i w związku z tym wymagane; w takich wypadkach wymagana będzie Państwa zgoda na zbieranie danych osobowych.

Artykuł 3

Zgoda na zbieranie danych osobowych

3-1. W trakcie rejestracji Spółka udostępnia proces umożliwiający kliknięcie powiązanych z Polityką Prywatności i Regulaminem przycisków „Accept” lub „Cancel”. Kliknięcie przycisku „Accept” zostanie uznane za wyrażenie zgody na zbieranie danych osobowych.

Artykuł 4

Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych

4-1. Spółka zbiera dane osobowe w następujących celach:
Nazwisko, numer identyfikacyjny: identyfikacja pełnoletnich użytkowników serwisu oraz sprawdzanie, czy użytkownik ma status offline;
Adres, numer telefonu, e-mail: ustanowienie kanału komunikacyjnego do przesyłania informacji o usługach, nowych produktach lub wydarzeniach, przekazywanie powiadomień, weryfikacja decyzji użytkownika, obsługa reklamacji itd.;
Numer identyfikacyjny, adres: analiza demograficzna (analiza statystyczna użytkowników pod względem wieku, płci, regionu zamieszkania itp.);
Pozycje opcjonalne: dane na potrzeby usług indywidualnych i specjalnych (pomoc w zakresie spraw związanych z oponami, klub liderów itp.).

4-2. Aby umożliwić Państwu korzystanie z szerokiego zakresu najwyższej jakości usług, Spółka może zintegrować i wykorzystywać lub zarządzać Państwa danymi osobowymi oraz danymi dotyczącymi korzystania z usług, zawierającymi informacje o zarejestrowanych użytkownikach i pochodzące z zamówień pocztowych oraz transakcji z wykorzystaniem platform elektronicznych, aktualnie wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania przez Spółkę w przyszłości, w tym informacji uzyskanych za pomocą strony „www.hankooktire-eu.com” , stron powiązanych, za pośrednictwem których mogą Państwo korzystać z usług za pomocą zintegrowanego pojedynczego konta rejestracyjnego (ID użytkownika i hasło) utrzymywanych przez Spółkę oraz danych offline o klientach.

Artykuł 5

Gromadzenie danych osobowych za pomocą plików cookie

5-1. Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji. Są one pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas wizyty na stronie internetowej. Następnie pliki te są z powrotem wysyłane do danej strony podczas każdej kolejnej wizyty lub przekazywane do innej witryny, która rozpoznaje pliki cookie. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ pozwalają stronie rozpoznać urządzenie użytkownika.
Pliki cookie pełnią rozmaite funkcje. Umożliwiają np. wygodne nawigowanie między stronami, zapamiętywanie ustawień użytkownika czy też ogólną poprawę komfortu obsługi. Pomagają także zapewnić, że reklamy wyświetlane w Internecie będą lepiej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, a także dowiedzieć się, jakie pliki są zapisane na urządzeniu, jak nimi zarządzać lub je usunąć, należy przejść do strony http://www.allaboutcookies.org/.

5-2. Niniejsze strony wykorzystują pliki cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat plików cookie oraz możliwości ich kontrolowania.
Dalsze przeglądanie niniejszych stron oznacza zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką ich wykorzystywania. W przypadku braku zgody na używanie plików cookie należy wyłączyć ich obsługę zgodnie z instrukcjami zawartymi w polityce dotyczącej ich wykorzystywania.

Niniejsze strony wykorzystują następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie. Są to pliki wymagane do prawidłowego działania strony. Wśród nich są np. pliki cookie, które umożliwiają bezpieczne logowanie do chronionych obszarów strony. Pliki te nie służą do gromadzenia informacji na temat użytkowników, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani do śledzenia odwiedzanych stron internetowych. Tego rodzajów plików cookie nie można wyłączyć.
Analityczne pliki cookie Pliki te umożliwiają rozpoznawanie odwiedzających oraz sprawdzenie ich liczby. Ponadto pokazują, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie w czasie korzystania z niej. Pomaga to usprawnić nasz serwis, np. zapewniając, że użytkownicy z łatwością będą mogli znaleźć to, czego szukają. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Wszelkie informacje zbierane są w sposób anonimowy i służą wyłącznie usprawnieniu działania strony internetowej.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie Google Analytics. Informacje gromadzone przez pliki cookie Google Analytics będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z praktykami przedsiębiorstwa w zakresie prywatności. Aby zapoznać się z podsumowaniem zasad prywatności firmy Google i ich zastosowaniem w przypadku narzędzia Google Analytics, odwiedź stronę http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Możliwa jest także rezygnacja z wykorzystywania swoich danych przez narzędzie Google Analytics. W tym celu należy odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Poniższa tabela zawiera więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie używanych na naszej stronie oraz celów, do jakich są one wykorzystywane:
 

Typy plików cookie
Typy plików cookie Nazwa pliku cookie Źródło Przeznaczenie
Niezbędne JSESSIONID Hankook Utrzymanie sesji
renderid
Analityczne _ga Google Analytics służą do rozróżnienia użytkowników przez narzędzie Google Analytics
_dc_gtm Google Analytics pomagają w określeniu wieku, płci lub zainteresowań osób odwiedzających stronę przez DoubleClick – Menedżer tagów Google
_gat Google Analytics służą do ograniczania liczby żądań

5-3. Pliki cookie można wyłączyć za pomocą odpowiednich ustawień w opcjach przeglądarki internetowej. Pozwalają one zablokować niektóre lub wszystkie pliki. Jednak w przypadku wyłączenia wszystkich plików cookie (w tym plików niezbędnych) przeglądanie całych stron lub ich poszczególnych obszarów może być niemożliwe.
Wyłączenie danego pliku lub kategorii plików cookie nie spowoduje ich usunięcia z przeglądarki. Należy dokonać tego osobno, z poziomu przeglądarki internetowej.
Aby zmienić ustawienia plików cookie, należy przejść do menu „Opcji” lub „Preferencji” przeglądarki. Można skorzystać także z opcji pomocy w przeglądarce internetowej w celu uzyskania szczegółów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień dotyczących plików cookie w swojej przeglądarce, należy wybrać jedno z poniższych łączy:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS.

W przypadku wyłączenia jednego lub większej liczby analitycznych plików cookie nadal będziemy mogli wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem tych plików, które zostały zapisane przed ich wyłączeniem. Tego rodzaju plik nie będzie jednak w dalszym ciągu wykorzystywany do gromadzenia informacji.
Wszystkie pliki cookie wygasają po dwóch latach. Wyjątek stanowią pliki niezbędne.

Artykuł 6

Wykorzystanie wykraczające poza określony cel i dostęp osób trzecich

6-1. Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe w zakresie podanym w Artykule 4 [Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych] niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu.
Wykorzystanie nie wykracza poza podany zakres, a dane osobowe nie są udostępnianie innych osobom, spółkom ani organizacjom.

6-2. Aby usprawnić wykonywanie działań Spółka może zlecić podwykonawcy zewnętrznemu przetwarzanie Państwa danych osobowych, w którym to przypadku zostaną Państwo wcześniej powiadomieni, za pomocą e-maila, rozmowy telefonicznej, pisemnie lub informacji na stronie domowej, o nazwie firmy wykonującej te działania, procesie przetwarzania danych oraz okresie trwania umowy. Bardziej szczegółowe informacje podano w Artykule 12 Polityki Prywatności.

6-3.W przypadku cesji praw i obowiązków przez Spółkę wskutek fuzji lub przejęcia, Spółka powiadomi Państwa o powodzie takich działań, przekaże informacje o podmiocie przejmującym oraz procesie przejęcia, informując o tym fakcie na głównej stronie witryny internetowej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
Spółka przekaże również co najmniej jednorazowe powiadomienie na piśmie, e-mailem lub w inny sposób, i umożliwi Państwu wyrażenie lub cofnięcie zgody na przekazywanie danych osobowych; Spółka może jednak zastępczo zastosować komunikat ukazujący się więcej niż jeden raz w dwóch lub więcej komunikatach dziennych, jeśli z przyczyn niezależnych od siebie, wskutek działania siły wyższej lub z innego uzasadnionego powodu nie posiada Państwa danych kontaktowych, co uniemożliwia bezpośrednie przekazanie Państwu informacji.

6-4.Bez uszczerbku dla postanowień Artykułów 6-1 i 6-3, w następujących przypadkach stosuje się wyjątki:
Gdy użytkownik wcześniej wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych,
Gdy informacje są wymagane w celu obliczenia przebiegu zgodnie z świadczeniem usług,
Gdy informacje są potrzebne do celów kompilacji statystycznej, badań akademickich lub badań rynku, pod warunkiem, że informacje są przekazywane osobom trzecim takim, jak grupy badawcze, organizacje sondażowe lub spółki partnerskie i dostawcy, po przetworzeniu w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych osób, w przypadku określenia specjalnych przepisów prawnych, w tym postanowień zawartych w Ustawie o transakcjach finansowych wykonywanych pod prawdziwym nazwiskiem oraz gwarancji poufności, Ustawie o wykorzystaniu i ochronie informacji kredytowych,
Ustawie ramowej o telekomunikacji, Ustawie o telekomunikacji w biznesie, Ustawie o podatkach lokalnych, Ramowej ustawie konsumenckiej, Ustawie o banku Korei oraz Ustawie o postępowaniu karnym.

6-5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub dzielone z partnerami biznesowymi w celu zwiększenia poziomu jakości oferowanych usług, w którym to przypadku zostaną Państwo wcześniej indywidualnie powiadomieni e-mailem lub w podobny sposób o nazwie spółki partnerskiej, wykazie danych osobowych przeznaczonych do udostępnienia lub dzielenia oraz powodzie podjęcia takiego działania, co będzie miało na celu uzyskanie Państwa zgody. Jeśli nie wyrażą Państwo na to zgody, rzeczone informacje nie zostaną przekazane lub nie będą dzielone ze spółką partnerską.

Artykuł 7

Dostęp i zmiana danych osobowych

7-1. Dostęp do danych osobowych lub ich zmiana jest możliwa z poziomu strony internetowej Spółki. W przypadku gdy wniosek o dostęp do lub zmianę danych osobowych złożą Państwo podczas osobistej wizyty, na piśmie, telefonicznie lub e-mailem, Spółka bezzwłocznie podejmie odpowiednie kroki w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.
W razie wystąpienia uzasadnionych powodów odmowy udzielenia Państwu dostępu do lub zmiany danych osobowych, zostaną Państwo o nich bezzwłocznie poinformowani.

7-2. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o poprawienie błędu w treści danych osobowych, do momentu wykonania rzeczonych poprawek Spółka nie będzie udostępniać ani wykorzystywać informacji.

Artykuł 8

Wycofanie zgody na zbieranie, wykorzystywanie i udzielanie danych osobowych

8-1. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej w momencie rejestracji zgody na zbieranie, wykorzystywanie i udzielanie danych osobowych. W celu wycofania zgody (rezygnacji z członkowstwa) mogą Państwo skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem 02-2222-1354 lub przesłać e-mail do menedżera danych osobowych lub webmastera, a bezzwłocznie po potwierdzeniu Państwa tożsamości podjęte zostaną odpowiednie kroki, w tym zniszczenie Państwa danych osobowych oraz powiadomienie Państwa o tym fakcie.
Jeśli jednak zgodnie z postanowieniami Artykułu 9 Polityki Prywatności przepisy prawne stanowią inaczej, będą one miały pierwszeństwo.

8-2. Spółka podejmie konieczne kroki, aby zapewnić wycofanie zgody na zbieranie danych osobowych w sposób łatwiejszy w porównaniu do innych sposobów zbierania danych osobowych.

Artykuł 9

Okres zbierania i wykorzystywania danych osobowych

9-1. Państwa dane osobowe zostaną zniszczone w momencie rezygnacji z lub odebrania członkowstwa bądź osiągnięcia celu, w którym gromadzone lub otrzymywane były dane osobowe, jak wyszczególniono poniżej.
Dane osobowe zostaną zachowane przez określony czas, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa, jeśli jest to wymagane w celu identyfikacji praw i obowiązków związanych z transakcjami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem oraz z odpowiednimi przepisami Kodeksu Handlowego.
Dane o umowie lub wycofaniu subskrypcji: 5 lat
Dane o rozliczeniach płatności i dostawach towarów: 5 lat
Dane o przetwarzaniu reklamacji lub sporów: 3 lata

9-2. Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do informacji o transakcjach itp., przechowywanych za Państwa zgodą, a Spółka bezzwłocznie podejmie odpowiednie kroki mające na celu udzielenie Państwu takiego dostępu.

Artykuł 10

Techniczne i administracyjne sposoby ochrony danych osobowych

10-1. Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Spółka podejmuje następujące środki technologiczne zapobiegające utracie, kradzieży, wyciekom, zmianie i uszkodzeniom takich informacji, służące zapewnieniu bezpieczeństwa:
Państwa dane osobowe są chronione przez ID użytkownika i hasło, a najistotniejsze informacje chronione są za pomocą osobnych zabezpieczeń, między innymi szyfrowania plików i ich transmisji oraz wykorzystania funkcji blokady plików.
Regularnie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe chroni dane osobowe przed wirusami komputerowymi. W przypadku nagłego rozprzestrzenienia się wirusa, jak najszybciej dostarczana jest odpowiednia szczepionka, chroniąca dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem.
Algorytmy kodów zostały dostosowane w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych osobowych za pomocą sieci; zainstalowane zostało oprogramowanie typu firewall, chroniące przed włamaniami i atakami z zewnątrz; w każdym z serwerów wdrożone zostały systemy blokujące nieupoważniony dostęp oraz systemy analizujące potencjalne luki.

10-2. Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Spółka podejmuje następujące środki administracyjne w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa:
Dostęp do Państwa danych osobowych ma minimalna liczba pracowników, obejmująca:
personel prowadzący bezpośrednie działania marketingowe z udziałem użytkownika,
personel wykonujący działania związane z administracją danymi osobowymi, w tym kierownik działu danych osobowych i menedżer danych osobowych,
pozostały personel, który w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych zmuszony jest wykorzystywać Państwa dane osobowe.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe przechodzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dotyczące uzyskiwania nowych technologii zabezpieczających oraz odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
Nowo zatrudniani w Spółce pracownicy podpisują zobowiązanie do zapobiegania wyciekom informacji powodowanym przez personel, a zastosowane w Spółce procedury służą do monitoringu wdrożonej Polityki Prywatności i przestrzegania jej przez pracowników.
Przekazywanie obowiązków wykonywanych przez personel zarządzający danymi osobowymi wykonywane jest z całkowitym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a odpowiedzialność za incydenty związane z danymi osobowymi następujące po rozpoczęciu i zakończeniu pracy w Spółce są jasno zdefiniowane.
Dane osobowe oraz informacje ogólne są segregowane i przechowywane na oddzielnych serwerach.
Serwerownia oraz pomieszczenie przechowywania danych zostały zaprojektowane jako strefy ochrony specjalnej, a dostęp do nich jest kontrolowany.
W przypadku utraty, wycieku, zmiany lub uszkodzenia danych osobowych z powodu błędu menedżera wewnętrznego lub incydentu natury technicznej lub administracyjnej, Spółka powiadomi Państwa bezzwłocznie o takim zajściu, podejmie odpowiednie działania i zapewni odpowiednie odszkodowanie.

Artykuł 11

Odnośniki do stron

11-1. Spółka może udostępnić Państwu odnośniki do stron internetowych i danych innych firm. Ponieważ Spółka nie kontroluje w żaden sposób stron i danych zewnętrznych, nie ponosi ona odpowiedzialności za i nie gwarantuje działania usług lub danych tam dostępnych.
W przypadku przejścia na inną stronę internetową poprzez kliknięcie na jeden z odnośników udostępnionych przez Spółkę zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności nowo odwiedzanej strony, ponieważ polityka prywatności dotycząca takiej strony nie ma żadnego związku ze Spółką.

Artykuł 12

Zlecanie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom zewnętrznym

12-1. W celu podniesienia jakości oferowanych usług Spółka może zlecić firmie zewnętrznej przetwarzanie Państwa danych osobowych, w którym to przypadku Spółka jest zobowiązana jest umieścić, z wyprzedzeniem, za pomocą samoaktywującego się na swojej stronie głównej okna z informacjami o zleconych usługach, zatrudnionym podwykonawcy, powiązaniu podwykonawcy ze Spółką oraz zakresie odpowiedzialności.

12-2. W przypadku zatrudnienia firmy zewnętrznej do przetwarzania danych osobowych Spółka określi szczegółowe przepisy przestrzegania wytycznych ochrony danych osobowych, utrzymania poufności danych osobowych, zakazie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, okresie trwania umowy oraz zobowiązaniu do przywrócenia lub zniszczenia danych osobowych po wypowiedzeniu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Spółka będzie wymagać od zatrudnionego podwykonawcy przestrzegania wyżej omówionych przepisów oraz będzie przechowywać umowę sporządzoną na piśmie lub w formie elektronicznej.

Artykuł 13

Prawa i obowiązki użytkowników

13-1. Ochrona ID użytkownika oraz hasła ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danym osobowym. Główną odpowiedzialność za ochronę ID użytkownika i hasła ponosi sam użytkownik. Należy również zachować szczególną ostrożność podczas pracy w trybie online. W szczególności, jako środek zapobiegający ujawnieniu hasła zaleca się wylogowanie po zakończeniu korzystania z komputerów dostępnych publicznie.

13-2. Spółka zobowiązuje się podjąć wszelkie działania zmierzające do ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności; pomimo to Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zdarzeń spowodowanych Państwa własnym błędem lub wystąpieniem podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

13-3. Oprócz przysługującego Państwu prawu ochrony własnych danych osobowych, są Państwo również zobowiązani do chronienia i nienaruszania danych osobowych innych osób. W przypadku niewypełnienia powyższych zobowiązań oraz spowodowania szkód w danych osobowych innych osób, mogą Państwo podlegać karze przewidzianej w Ustawie o promocji informacji i wykorzystaniu sieci komunikacyjnej itp.

Artykuł 14

Otrzymywanie sugestii i obsługa reklamacji

14-1.Spółka ustanowiła kanał, za pomocą którego mogą Państwo dzielić się opiniami i składać reklamacje w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Sugestie lub reklamacje dotyczące ochrony danych osobowych można przesyłać do kierownika działu danych osobowych lub menedżera danych osobowych.
Po ich otrzymaniu Spółka bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania i poinformuje ich autora o sposobie rozwiązania sprawy. Mogą Państwo również kierować reklamacje do rządowego centrum przyjmowania skarg z tytułu naruszenia prywatności (www.cyberprivacy.or.kr, www.e-privacy.or.kr, www.1336.or.kr, tel.: 02-1336).

Artykuł 15

Transmisja treści reklamowych

15-1. Spółka nie prowadzi transmisji treści reklamowych w celach zarobkowych wobec Państwa wyraźnej odmowy na otrzymywanie takich treści.

15-2. Spółka nie prowadzi transmisji treści reklamowych w mediach nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich (osoby w wieku 19 lub mniej lat).

15-3.Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookie”, plików tekstowych zapisywanych na komputerach użytkowników i umożliwiających analizę sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje pozyskane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika są przesyłane do serwera firmy Google w USA i zapisywane na nim. W przypadku aktywacji ukrywania adresu IP w tej witrynie internetowej adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA i skracany dopiero na nim tylko w wyjątkowych przypadkach. Informujemy, że na tej stronie zostało aktywowane ukrywanie adresu IP. W tej witrynie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, który zapewnia anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). Na zlecenie operatora tej witryny firma Google używa tych informacji do analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że w takim przypadku pełny dostęp do wszystkich funkcji tej witryny jest niemożliwy. Ponadto użytkownik może uniemożliwić przekazywanie do Google i przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w plikach cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny (z adresem IP włącznie) przez pobranie i instalację dodatku plug-in dostępnego na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych podczas użytkowania Google Analytics jest dostępnych na stronach:

www.google.com/analytics/terms/pl.html lub:
www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Artykuł 16

Kierownik działu danych osobowych i menedżer danych osobowych

16-1. Spółka wyznacza kierownika działu danych osobowych oraz menedżera danych osobowych jako pracowników oddelegowanych do otrzymywania sugestii i do obsługi reklamacji związanych z danymi osobowymi. Dane kierownika działu danych osobowych oraz menedżera danych osobowych przedstawiono poniżej.
[Kierownik działu danych osobowych]
Nazwisko: Roh Jong-jin
Zespół: Zespół Strategii Informacyjnej
Tel: 82-2-2222-0730
[Menedżer danych osobowych]
Nazwisko: Koh Myung-soo
Zespół: Zespół Strategii Informacyjnej
e-mail : 20700001@hankooktire.com
Tel: 82-2-2222-0733

Artykuł 17

Obowiązek powiadamiania

Polityka praw autorskich | Polityka prywatności online

Polityka praw autorskich Hankook


Każdy publikowany przez Hankook w sieci WWW dokument może zawierać dalsze powiadomienia o prawach własności i prawach autorskich, dotyczących danego dokumentu.

Żadne z zawartych poniżej stwierdzeń nie może zostać uznane za przyznające przez domniemanie, na zasadzie estoppel lub w inny sposób, jakąkolwiek licencję lub prawo wynikające z należącego do Hankook lub osób trzecich patentu lub znaku towarowego. O ile nie określono tego powyżej w sposób wyraźny, żadne z zawartych poniżej stwierdzeń nie może zostać uznane za przyznające jakąkolwiek licencję ani prawo wynikające z praw autorskich Hankook.

Należy pamiętać, że każdy produkt, proces lub technologia opisana w niniejszym dokumencie może podlegać zastrzeżonym przez Hankook prawom własności intelektualnej, a niniejszy dokument nie stanowi dla nich licencji.

Niniejsza publikacja udostępniania jest w „AKTUALNEJ POSTACI”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNEJ, JAK I DOROZUMIANEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. Obowiązujące w niektórych obszarach przepisy prawa nie zezwalają na wyłączanie gwarancji dorozumianych, więc powyższe postanowienia może nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach.

Hankook nie przyjmuje odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub interpretacji zawartych w niniejszym dokumencie informacji. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie zawartych tu danych i informacji ponosi użytkownik.

Wszelkie publikacje Hankook mogą zawierać nieścisłości natury technicznej lub błędy typograficzne. Publikacje takie podlegają okresowym zmianom; zmiany takie wprowadzane są w nowych wydaniach poszczególnych publikacji. Hankook może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wprowadzać udoskonalenia lub zmiany do opisywanych w niniejszych publikacjach produktów lub programów.

W przypadku, gdyby czytelnik opublikowanego przez Hankook dokumentu zwrócił się z odpowiedzią zawierającą opinię zwrotną taką, jak pytanie, komentarz, sugestia itp., dotyczącą treści danego dokumentu Hankook, informacje takie zostaną uznane za informacje jawne, a firma Hankook nie będzie mieć w stosunku do takich informacji żadnych zobowiązań oraz będzie mogła bez żadnych ograniczeń odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać takie informacje innym osobom. Dodatkowo, Hankook będzie mogła swobodnie korzystać ze wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy know-how lub technik zawartych w takich informacjach, do dowolnych celów, w tym, między innymi, opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów wykorzystujących takie informacje.

Firma Hankook daje dostęp do swoich międzynarodowych danych, mogących zawierać odnośniki bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług Hankook nieoferowanych w Państwa kraju. Odnośniki takie nie oznaczają, że Hankook, spółka zależna lub dystrybutor Hankook działający w Państwa kraju zamierza ogłosić wprowadzenie do handlu takich produktów, programów lub usług. Wszelkie działania wynikające z przeszukiwania takich danych muszą odnosić się do rozwiązań wykorzystujących jedynie produkty, programy i usługi ogłoszone przez Hankook lub spółkę zależną lub dystrybutora Hankook działającego w Państwa kraju.

© Copyright Hankook. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poufność Ogólna i Polityka Prywatności


Spółka Hankook ("Hankook") traktuje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail lub numer telefonu jako dane prywatne i poufne. W związku z powyższym, dane osobowe podawane przez Państwa są przechowywane w bezpiecznym miejscu, dostępne jedynie dla specjalnie oddelegowanego personelu lub upoważnionych przedstawicieli, oraz są wykorzystywane jedynie do prowadzenia handlu naszymi produktami i podnoszenia jakości usług oferowanych naszym klientom. Hankook zobowiązuje się nie ujawniać żadnych danych osobowych innym organizacjom.

Zbieranie informacji

Przeglądając stronę internetową Hankook pozostają Państwo anonimowi. Nie są wtedy pobierane żadne dane osobowe. Niemniej jednak, w niektórych obszarach naszej strony internetowej pojawić się mogą prośby dobrowolnego udostępnienia nam Państwa danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail itp. dla celów korespondencyjnych, w celu rejestracji na stronie, dokonania zakupu lub wzięcia udziału w ankiecie online.

Dodatkowo, Hankook może pozostawić korespondencję elektroniczną przesłaną przez Państwa do naszych przedstawicieli działu obsługi klienta, webmastera lub innych współpracowników. Dostęp do takiej korespondencji w obrębie spółki Hankook może służyć wyłącznie podnoszeniu jakości pracy działu obsługi klienta.

Strony internetowe Hankook śledzą informacje o odnotowanych wizytach. Przykładowo, kompilowane są statystyki określające dzienną liczbę odwiedzin na stronie, dzienną liczbę zapytań o dany plik oraz zestawienie krajów, z których takie zapytania pochodziły. Opracowane w taki sposób statystyki zbiorcze służą do dostosowywania naszej strony internetowej tak, aby lepiej spełniała Państwa potrzeby, oraz mogą być udostępniane innym osobom, jednak takie statystyki nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystane do ich zbierania.

Powszechnie stosowana technologia plików „cookie” jest używana do dostarczania Państwu indywidualnie dostosowanych do Państwa preferencji informacji. Plik cookie to plik, jaki strona internetowa może przesłać do Państwa przeglądarki, i jaki może następnie zostać zapisany w Państwa komputerze. Aby zwiększyć jakość oferowanych Państwu usług, niektóre strony internetowe Hankook mogą wykorzystywać pliki cookie. Mogą Państwo skonfigurować wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę tak, by powiadamiała Państwa o otrzymaniu pliku cookie, co ma na celu umożliwienie Państwu podjęcia decyzji o ewentualnej akceptacji takiego pliku.

Wykorzystanie informacji

Hankook może wykorzystywać otrzymywane od użytkowników informacje do, między innymi, świadczenia usług, pomiaru zainteresowania konsumentów oferowanymi przez siebie produktami i usługami oraz informowania użytkowników o nowych produktach i programach. Oferty te mogą opierać się na informacjach podawanych w ankietach, informacjach mogących stanowić opis preferencji zakupowych lub e-mailach przesyłanych przez stronę internetową Hankook.

Wszelkie listy wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert produktów i usług są opracowywane i zarządzane według ściśle obowiązujących przepisów, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych klientów. Hankook zobowiązuje się podjąć uzasadnione działania mające na celu usunięcie nazwisk z list mailingowych poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Ujawnianie informacji

Hankook traktuje dane osobowe jako poufne i zgodnie ze swoją polityką nie ujawnia zebranych w trybie online danych osobowych osobom trzecim, chyba, że jest to wymagane przepisami prawa lub podyktowane koniecznością wykorzystania takich danych w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Hankook nie sprzedaje, wypożycza ani przekazuje danych osobowych innym organizacjom.

Inne strony internetowe
Strony internetowe Hankook mogą zawierać odnośniki do innych stron; dokładamy wszelkich starań, by umieszczać odnośniki jedynie do stron opracowanych zgodnie z wysokimi normami jakościowymi oraz z poszanowaniem prawa do prywatności. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani ochronę prywatności na innych stronach internetowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystając ze strony internetowej Hankook wyrażają Państwo zgodę na stosowanie Polityki Prywatności Online Hankook. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tą polityką, prosimy o niekorzystanie z naszych stron internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, dodawania i usuwania części polityki prywatności według własnego uznania i w dowolnym czasie. Prosimy regularnie zapoznawać się z ewentualnie wprowadzanymi zmianami. Korzystanie z naszych stron internetowych po publikacji zmian warunków korzystania oznacza ich akceptację.

Prawa autorskie

Hankook. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, filmy oraz ich rozmieszczenie na stronach Hankook podlegają prawom autorskim i pozostałym prawom ochrony własności intelektualnej. Obiektów tych nie można kopiować do celów handlowych ani w celu ich rozpowszechniania, modyfikować ani umieszczać na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Hankook mogą również zawierać obrazy chronione prawami autorskimi lub prawami ich dostawców.

Warunki ochrony danych:


Strona wykorzystuje oferowane przez Google Inc. („Google”) narzędzie analityczne Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie” (zawierające informacje tekstowe pliki zapisywane na komputerze użytkownika) pozwalające na analizę wykorzystania przez użytkownika strony internetowej w trybie online (częstotliwość, nawigowanie, odnośniki, preferencje itp.). Utworzone za pomocą plików cookie informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (w typ adres IP Państwa komputera) są przekazywane do znajdującego się na terenie USA serwera Google. Google wykorzystuje te informacje do poznania sposobu korzystania ze stron internetowych, tworzenia raportów o łącznej aktywności na stronie dla potrzeb webmastera oraz w celu dalszego usprawniania i rozwoju usług internetowych. Google może oferować takie informacje stronom trzecim w zakresie wymaganym lub dozwolonym przepisami prawa lub w przypadku, gdy osoby takie świadczą dla Google usługi przetwarzania danych. Google w żadnym przypadku nie może kompilować takich danych ani innych danych Google z Państwa adresem IP. Istnieje możliwość dostosowania przeglądarki w taki sposób, by nie akceptowała ona plików cookie; należy jednak pamiętać, że może mieć to wpływ na dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Google danych dotyczących Państwa aktywności w sieci Internet w kontekście, zakresie i dla potrzeb wyżej opisanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Regulaminie Google dostępnym pod adresem:
http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html.

Oświadczenie Google w sprawie ochrony danych znajduje się pod adresem:
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

© Copyright Hankook. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności może zostać uaktualniona przez dodanie, skreślenie lub modyfikację treści, zgodnie ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa, rozwojem technologii zabezpieczeń lub polityką Spółki.


TOP

It is