Technologia Kontrol

W celu zapewnienia najwyższego poziomu zadowolenia z osiągów, komfortu jazdy, bezpieczeństwa oraz przyjazności środowisku naturalnemu, naszym celem jest stałe doskonalenie możliwości technologicznych, pozwalające na produkcję opon działających optymalnie we wszystkich warunkach.

Bezpieczeństwo: spokój umysłu kierowcy dzięki technologii zabezpieczającej

Najważniejszą rzeczą chroniącą bezpieczeństwo kierowcy jest tarcie pomiędzy oponą a nawierzchnią jezdni. Dzięki tej sile tarcia opona może uniemożliwić samochodowi poślizg. Bezpośrednim czynnikiem związanym z bezpieczeństwem kierowcy jest również siła hamowania. Osiągi opony mogą również zostać poprawione poprzez zastosowany materiał, jej twardość, kształt oraz wzór naniesiony na powierzchnię, który ma bezpośredni styk z drogą.

 

Na poślizg oraz osiągi opon największy wpływ wywierają warunki pogodowe. Podczas hamowania samochodu na mokrej nawierzchni, gdy rowki w oponie nie są w stanie odpowiednio odprowadzać wody, dochodzi do akwaplanacji utrudniającej prowadzenie pojazdu.

hankook-safety-01

Gdy dojdzie do akwaplanacji, pomiędzy nawierzchnią drogi a oponą tworzy się warstwa wody, uniemożliwiająca kontakt z podłożem, która może prowadzić do powstania bardzo niebezpiecznej sytuacji. Reakcja opony na mokrą nawierzchnię zależy od trzech czynników: proporcji zawartości gumy w oponie, wzoru rowków na oponie oraz konturu styku opony z nawierzchnią.

Podczas mieszania gumy interakcja pomiędzy dwoma głównymi składnikami, krzemionką i gumą, zostaje zmaksymalizowana, tak aby opona wciągała cząsteczki wody do rowków znajdujących się na jej powierzchni. Umożliwia to odprowadzanie wody na drogę i pozwala oponie pozostawać w kontakcie z nawierzchnią.

hankook-safety-02

Firma Hankook stale opracowuje opony zapewniające optymalną przyczepność poprzez badania nad wzorami rowków oraz konturami styku opony. Firma stale poszukuje sposobów chronienia kierowcy i pasażerów na mokrych drogach i opracowuje technologie takie jak usuwanie kamieni, które uniemożliwia małym kamieniom zagłębianie się w rowkach i tworzenie schodkowej warstwy w bieżniku opony. Firma Hankook wykorzystuje również technologię dynamicznej kontroli profilu, która analizuje i odtwarza kształt opony w celu zminimalizowania odkształceń podczas jazdy z wysokimi prędkościami.

Firma Hankook wykorzystuje różne testy symulacyjne do sprawdzania, jak działają opony w kontakcie z wodą na drodze. Na naszym torze testowym G’Trac posiadamy również sekcje testowania akwaplanacji na drodze prostej i zakrętach.

Głównym elementem gwarantującym bezpieczeństwo opon na drogach pokrytych śniegiem jest mieszanka gumy i krzemionki – stosowana w naszych oponach zimowych, by zapobiegać poślizgom na mokrych nawierzchniach i zmniejszać opory toczenia. Ponadto guma do opon zimowych jest mieszana w odpowiednich proporcjach, aby opony zachowywały swoją elastyczność i nie twardniały nawet przy temperaturach wynoszących -7°C, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych osiągów.

W oponach zimowych zygzakowate nacięcie maksymalizuje tarcie pomiędzy oponą a śniegiem, co zwiększa bezpieczeństwo i poprawia właściwości prowadzenia samochodu. Tradycyjne nacięcie opon jest dwuwymiarowe, ale firma Hankook uzupełniła je o dodatkowy kształt pionowy, tworząc trójwymiarowy wzór rowka. Nacięcie trójwymiarowe poprawia osiągi opony nie tylko na drogach pokrytych śniegiem lub oblodzonych, ale również na drogach mokrych i suchych, co wywiera pozytywny wpływ na tarcie, hamowanie oraz przyczepność opony.

hankook-safety-03
hankook-safety-04
hankook-safety-05

TOP

It is