Technologia Kontrol

W celu zapewnienia najwyższego poziomu zadowolenia z osiągów, komfortu jazdy, bezpieczeństwa oraz przyjazności środowisku naturalnemu, naszym celem jest stałe doskonalenie możliwości technologicznych, pozwalające na produkcję opon działających optymalnie we wszystkich warunkach.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu zadowolenia z osiągów, komfortu jazdy, bezpieczeństwa oraz przyjazności środowisku naturalnemu, naszym celem jest stałe doskonalenie możliwości technologicznych, pozwalające na produkcję opon działających optymalnie we wszystkich warunkach.

Osiągi: pewność i płynne prowadzenie we wszystkich warunkach panujących na drodze

W celu uzyskania najlepszych osiągów i właściwości prowadzenia nacisk na bieżnik w miejscu, gdzie opona styka się z nawierzchnią drogi, musi być równomierny. Firma Hankook wykorzystuje technologię zoptymalizowanego punktu styku (OCP), czyli system projektowania wykorzystujący symulację komputerową do analizy punktu zetknięcia drogi z oponą. Po podzieleniu opony na małe sześciokąty mierzymy nacisk wywierany na każdy z nich w celu zoptymalizowania powierzchni styku pomiędzy oponą a drogą.

Harmonia pomiędzy kierowcą a samochodem i jego oponami jest równie ważna, ponieważ pozwala kierowcy na bezpieczne prowadzenie pojazdu. W celu zmaksymalizowania tej synergii firma Hankook wdrożyła system inżynierii i robotyki, który testuje samochody w laboratorium, by ocenić ich osiągi.

Dzięki temu systemowi inżynierowie firmy Hankook mogą zmierzyć charakterystykę zawieszenia samochodu i określić, jak opony i droga będą nawzajem na siebie oddziaływać. Testy te pozwalają na stworzenie ścisłej harmonii pomiędzy samochodem a oponą.

hankook-performance-01
hankook-performance-02

TOP

It is