Nasza strategia rozwoju

Zbudowaliśmy stabilny fundament wyjątkowego wzrostu i na tej podstawie stale się rozwijamy, patrząc w przyszłość przemysłu samochodowego na świecie oraz przyjmując strategię optymalną, by wykorzystać możliwości leżące przed nami.

Moving Forward 2025

Dzięki trzydziestu oddziałom oraz pięciu instytutom badawczym na świecie zajmujemy piąte miejsce w rankingu zdolności produkcyjnych, a szóste pod kątem sprzedaży międzynarodowej. Zawdzięczamy to atmosferze sprzyjającej stawianiu czoła wyzwaniom, poświęceniu i ciężkiej pracy, panującej w firmie Hankook. Celem firmy Hankook jest pozycja lidera w branży samochodowej i głównego gracza globalnego poprzez naszą „Moving Forward 2025”.

Wykorzystanie efektu skali

Firma Hankook maksymalnie wykorzystuje efekt skali w oparciu o wielkie, strategicznie rozmieszczone, światowe fabryki. Firma obsługuje wielkoskalowe działania produkcyjne w czterech krajach (Korea, Chiny, Węgry i Indonezja), by w wydajny sposób dostarczać opony do ponad 180 krajów. W miastach Daejeon i Geumsan firma Hankook powiększyła zdolności produkcyjne, co sprawia, że są to największe zakłady wytwarzające opony na świecie.

Ponieważ naszym celem jest, by szybko rozwijający się rynek chiński stał się kolejnym rynkiem „rodzimym” i by udało się powtórzyć sukces uzyskany w Korei, nasz zakład produkcyjny służy do utrzymywania silnej pozycji w tym ciągle zmieniającym się regionie. Nasze fabryki na Węgrzech i w Indonezji są również podstawą do rozpoczęcia działalności i rozwoju na nowych rynkach europejskich i regionu ASEAN. Nasz system zarządzania łańcuchem dostaw został również unowocześniony, by klienci mogli otrzymać wybrane produkty w dowolnym czasie i miejscu. W firmie Hankook jest to podstawą zrównoważonego rozwoju.

Skupienie się na wartości marki na rynkach dojrzałych oraz wzroście udziału na rynkach rozwijających się

Dostosowanie strategii dla każdego rynku jest kluczową zasadą, której firma Hankook przestrzega od 80 lat i która udowodniła swoją wartość. Jako względnie nowy producent opon na wielu rynkach poszerzamy naszą obecność i zwiększamy wartość marki poprzez zapewnianie wysokiej jakości produktów i dynamiczne strategie inwestycyjne; naszym celem na rynkach rozwijających się jest zwiększenie udziału tam, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju ekonomicznego. W regionach, gdzie przewidywany jest wysoki popyt, nasz plan obejmuje zwiększenie produkcji, długoterminowy rozwój ekonomiczny i dominację rynkową.

Zwiększanie wydatków kapitałowych

Strategiczne zakłady produkcyjne oraz działania badawczo-rozwojowe to siła napędowa stojąca za zrównoważonym wzrostem firmy Hankook, a nasze najwyższej jakości produkty oraz działania produkcyjne są tego bezpośrednim wynikiem. Zgodnie z tą strategią w roku 2012 uruchomiliśmy produkcję oraz centra badawczo-rozwojowe w fabrykach w Indonezji i Chinach, a niedawno ogłosiliśmy plan związany z budową nowego centrum badawczo-rozwojowego w mieście Daejeon, co dowodzi zaangażowania naszej firmy w przywództwo technologiczne. Ponadto dokonujemy znacznych inwestycji w aktywa materialne i niematerialne, takie jak uaktualnione i zintegrowane systemy zarządzania globalnego oraz wzrost zatrudnienia.


TOP

It is