Wykorzystanie naszego przepisu na sukces

Firma Hankook ma doświadczenie w odnajdywaniu unikalnych sposobów zwiększania konkurencyjności. W duchu przedsiębiorczości i zgodnie z pragnieniem mierzenia się z trudnymi wyzwaniami zbudowaliśmy mocny fundament rozwoju i innowacyjności, który przekształcił naszą firmę w wiodącą na świecie markę opon.

Optymalna produktywność i wydajność

Podczas produkcji w firmie Hankook produktywność oraz wydajność wszystkich procesów jest na najwyższym poziomie. Jesteśmy znani z tego, że jako pierwszy producent opon wykorzystaliśmy efekt skali oraz globalny system dostaw, co poprawiło naszą pozycję na rynku światowym. W czasach, w których globalizacja była jeszcze nieznanym zjawiskiem, a małe zakłady produkcyjne przemysłu oponiarskiego nie były w stanie zaspokajać lokalnego popytu, zdołaliśmy zmienić tę sytuację poprzez strategiczne rozwijanie zakładów produkcyjnych oraz wydajną sieć dostaw światowych na wielką skalę. Firma Hankook wprowadziła jednocześnie maksymalizację produktywności i wydajności, dzięki czemu szybko reagujemy na potrzeby klientów w ponad 180 krajach.

Zróżnicowana oferta globalna

Marka Hankook może pochwalić się zróżnicowaną ofertą globalną na pięciu oceanach i sześciu kontynentach. Dzięki podziałowi świata na pięć stref i opracowaniu określonej strategii dla każdej z nich firma Hankook uzyskała stabilny współczynnik rozwoju zarówno na rozwiniętych, jak i rozwijających się rynkach samochodowych. Historia stabilnego rozwoju firmy Hankook, nawet podczas poważnych zawirowań gospodarczych, takich jak azjatycki kryzys finansowy w 1997 r., światowy kryzys finansowy w 2008 r. oraz europejski kryzys finansowy, jest dowodem na naszą zdolność budowania stabilnej działalności, która jest wystarczająco elastyczna, by płynnie reagować na globalne problemy ekonomiczne.

Zwiększanie wartości marki

Firma Hankook zawdzięcza swoją obecną sytuację zdolności przewidywania wyzwań gospodarki światowej i rynku samochodowego. Przemysł oponiarski, który rozrósł się gwałtownie podczas ery motoryzacji, przeszedł restrukturyzację w latach 80. oraz reformę rynkową, która skupiła się na markach globalnych, w latach 90. ubiegłego wieku. Wydajna analiza przyszłości pozwoliła nam na sprawniejsze inwestowanie w rynki na całym świecie i stanie się marką globalną. Kryzys finansowy z 2008 r. zmusił firmę Hankook do wprowadzania dalszych zmian, ponieważ rozwinięte rynki skupiały się na racjonalnej konsumpcji, natomiast klienci z rynków rozwijających się kładli nacisk na jakość i markę. Dzięki doskonałemu wglądowi w sytuację oraz umiejętnościom technicznym firma Hankook ponownie zmierza w kierunku zwiększania wartości naszej marki.

Duch przedsiębiorczości na nowych rynkach

Od chwili założenia firmy Hankook duch przedsiębiorczości był siłą napędową naszego rozwoju na nowych rynkach. Natomiast chęć stawiania czoła wyzwaniom pośród kadry zarządzającej zapewniała stały wzrost. Jako pierwsza firma światowa wchodząca na rynek chiński wzmocniliśmy naszą pozycję najlepszej marki opon na tym rynku poprzez strategię lokalizacji. Na rynkach wschodzących Rosji, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Indonezji nasz sukces zyskał światowe nagrody i uznanie. Jedną z otrzymanych przez nas nagród jest Krzyż Komandorski Orderu Zasługi przyznany nam przez rząd Węgier w 2012 r. za osiągnięcia związane z otwarciem w tym kraju strategicznego zakładu produkcyjnego dla rynku europejskiego.

Stabilny bilans

Przejrzysta i logiczna struktura finansowa pozwoliła na zapewnienie stałej rzetelności funkcjonowania i rozwoju Hankook. Na koniec 2020 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy Hankook Tire wynosił 43,8%, a stosunek wartości netto do aktywów 69,5%, i pomimo recesji gospodarczej w USA i Europie udało nam się utrzymać tendencję wzrostową dzięki naszym wysiłkom na rzecz optymalizacji siły roboczej i kosztów operacyjnych.

Prowadzimy ponadto przejrzysty system zarządzania finansami, kładący nacisk na odpowiedzialność korporacyjną oraz zyski udziałowców, a nasza stabilna struktura finansowa jest podstawą do kolejnych inwestycji, pozwalających nam na zwiększanie siły naszej marki na świecie.


TOP

It is