Budowanie zrównoważonej przyszłości

Dzięki trosce o współpracę korzystną dla wszystkich stron firma Hankook zdołała osiągnąć zdrowy i zrównoważony rozwój. Szanujemy wszystkich udziałowców oraz wspieramy wspólne możliwości, które prowadzą do pomyślnej i zrównoważonej przyszłości.

Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego

Firma Hankook dokłada wszelkich starań, by zachować i chronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Bardzo poważnie traktujemy tę odpowiedzialność i pełnimy czołową rolę w ochronie środowiska dzięki badaniom skupionym na cyklu eksploatacyjnym. Pozwala nam to na bardziej metodyczne podejście do zrównoważonego zarządzania oraz na tworzenie planów zrównoważonego rozwoju firmy.

Odpowiedzialność udziałowców

Firma Hankook dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać komunikację z aktywnymi udziałowcami i pogłębiać obustronne zaufanie; jesteśmy dumni z budowania wspólnego rozwoju poprzez zaangażowanie w społeczność. Przez ponad 80 lat firma Hankook wdrożyła wewnętrzne programy komunikacji oraz zachęcała do otwartych dyskusji i działań grupowych mających na celu rozwinięcie głębokich więzi wśród współpracowników; głównym celem było zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Dążenie do wspólnego wzrostu wraz z naszymi partnerami – w tym sieciami sklepów, właścicielami samochodów oraz producentami samochodów – jest bardzo silne. Naszym celem jest pogłębienie współpracy z zainteresowanymi stronami w dążeniu do realizacji naszej misji „Przyczynienia się do polepszenia jakości jazdy”.

Rodzina Hankook

Rodzina Hankook to ponad 21 000 pracowników zatrudnionych w ponad 30 krajach na świecie – wszystkich łączy duma i pasja związana z zajmowanym stanowiskiem pracy. W firnie Hankook szanujemy różnorodność i zapewniamy systematyczne wsparcie w zakresie tworzenia przyjemnego i zdrowego środowiska pracy, co służy zwiększaniu zadowolenia pracowników i wartości firmy. Nasze wysoce wydajne programy szkoleniowe i system mentoringu dla nowych pracowników pozwala im na szybką i przyjemną adaptację w pracy. Firma prowadzi ponadto różne programy zarządzania karierą mające na celu wspomaganie pracowników w dopracowywaniu przewagi konkurencyjnej oraz pogłębianiu umiejętności ogólnych.

Aktywne przywództwo

Firma Hankook wspiera pracowników i zachęca ich, by stawali się aktywnymi liderami z poczuciem własności i umiejętnościami podejmowania działań. Te podstawowe wartości są kluczem do kultury myślenia przyszłościowego i jedną z nieodłącznych części programu rozwoju firmy Hankook na rynkach globalnych. Jako aktywny lider w branży samochodowej przekazujemy pracownikom wspólny zestaw priorytetów, które obejmują pasję, innowacje, zaufanie oraz kompetencje globalne.


TOP

It is