Organizacja

W celu zmaksymalizowania wydajności zarządzania w całym przedsiębiorstwie firma Hankook buduje system współpracy, w którym udostępniane są strategiczne założenia oraz zwiększana jest regionalna konkurencyjność na całym świecie.

Globalna matryca organizacyjna współpracy

Nasza organizacja charakteryzuje się strukturą matrycową – wszystkie siedziby regionalne są połączone z siedzibami globalnymi, wydajnie współpracującymi z pododdziałami w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej naszej firmy.

Nasze siedziby globalne – centra struktury organizacyjnej – analizują trendy na rynku światowym, ustalają średnio- i długoterminowe strategie oraz proponują i wspierają zoptymalizowane modele dla każdej z siedzib regionalnych. Pod takim przewodnictwem nasze strategiczne siedziby regionalne mieszczące się w Korei, Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach zarządzają systemami produkcji, sprzedaży i dystrybucji dostosowanymi do klientów lokalnych. Biura te wykonują również działania zgodne ze strategiami wyznaczonymi przez siedziby globalne, przy zachowaniu autonomii w zakresie szybkiej i wydajnej obsługi klientów regionalnych.

Nasze siedziby regionalne składają się z pododdziałów rozmieszczonych zależnie od lokalnej charakterystyki działalności i typów sprzedawanych produktów. Klienci są podzieleni na kategorie klientów ogólnych i firm samochodowych, a jednostki operacyjne są dzielone zgodnie z podziałem klientów. Każdy oddział jest zorganizowany zgodnie z charakterystyką produktów – samochody osobowe, samochody dostawcze, ciężarówki i autobusy – i w sposób aktywny i niezależny zarządza działaniami od rozwoju po marketing.

Różnorodność i integracja w firmie Hankook Tire

Firma Hankook Tire pragnie pobudzać ducha innowacyjności zarówno we własnych strukturach, jak i w poszczególnych osobach i społecznościach na całym świecie. Wizję tę realizujemy we współpracy z naszymi utalentowanymi pracownikami, którzy pochodzą z różnych zakątków świata. Uważamy, że różnorodność jest kluczową zaletą w zglobalizowanym świecie, dlatego zobowiązujemy się na każdym poziomie podtrzymywać otwartą, opartą na szacunku kulturę pracy, w ramach której szanujemy odmienność i zachęcamy do swobodnego myślenia. Nasz Kodeks etyki biznesowej zabrania dyskryminacji lub nękania ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, religię, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, narodowość lub przynależność do jakiejkolwiek innej chronionej grupy, a my wraz z naszymi pracownikami zobowiązujemy się do przestrzegania tego zakazu.


TOP

It is