De invloed van onze succesformule

Hankook heeft in het verleden al bewezen dat unieke wegen worden gevonden om de voordelen te vergroten. Door onze ondernemersgeest en de keuze om moeilijke uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we een stevige basis voor groei en innovatie gelegd, die ons bedrijf wereldwijd tot het bekendste bandenmerk moet maken.

Optimale productiviteit en efficiëntie

Gedurende het hele productieproces komt telkens weer de buitengewone productiviteit en efficiëntie van Hankook naar voren. We hebben onze positie op de wereldmarkt verbeterd omdat wij wereldwijd worden gezien als eerste bandenfabrikant die maximaal voordeel van schaalvergroting heeft en een globaal bevoorradingssysteem hanteert. Toen globalisering nog ongewoon was en de bandenindustrie door hun kleine productiebedrijven niet aan de plaatselijke eisen tegemoet kon komen, waren wij door de strategische ontwikkeling van grote fabrieken en een efficiënt wereldwijd bevoorradingsnetwerk in staat het tij te keren. Tegelijkertijd optimaliseert Hankook de productiviteit en efficiëntie, waardoor wij nu in staat zijn om in meer dan 180 landen snel op de vraag van de klanten in te spelen.

Gevarieerde wereldwijde portefeuille

De gevarieerde portefeuille van Hankook baant zich razendsnel een weg over de vijf oceanen en zes continenten. Door de wereld in vijf zones de verdelen en specifieke strategieën voor elke zone te ontwikkelen, heeft Hankook een gestage groei in zowel de bestaande als opkomende markten gerealiseerd. De gestage groei van Hankook, die de zwaarste economische stormen heeft doorstaan — zoals de liquiditeitscrisis in de Aziatische landen in 1997, de wereldwijde financiële crisis in 2008 en de Europese financiële crisis — vormt het bewijs dat wij in staat zijn een stabiele zakelijk omgeving op te bouwen die flexibel genoeg is om naadloos op wereldwijd economische problemen te reageren.

Steeds grotere naamsbekendheid

De mogelijkheid om te anticiperen op de uitdagingen van de wereldeconomie en automarkt heeft Hankook daar gebracht wij zij op dit moment staat. De bandenindustrie, die in de eeuw van motorisering een enorme groei doormaakte, is sinds de jaren 1980 onderhevig aan herstructurering en marktveranderingen die vanaf de jaren 1990 tot een centralisatie van wereldmerken heeft geleid. Uit deskundige analyses van de toekomst blijkt, dat onze positie op de markt razendsnel stijgt en dat wij een echt wereldmerk zijn geworden. De financiële crisis in 2008 heeft tot verdere veranderingen bij Hankook geleid, omdat klanten in bestaande markten kozen voor een rationele consumptie, terwijl klanten in opkomende markten juist meer waarde aan kwaliteit en merken hechtten. Door dit bijzondere inzicht en de technische bekwaamheid heeft Hankook weer een grote stap gezet om haar naamsbekendheid nog verder te vergroten.

Ondernemerschap in nieuwe markten

Sinds de oprichting van Hankook is onze ondernemersgeest steeds de drijvende kracht achter onze groei in nieuwe markten geweest. Bovendien heeft ons topmanagement ook de wil om uitdagingen het hoofd te bieden die tot een constante groei geleid hebben. Als het eerste mondiale bedrijf op de Chinese markt hebben wij door middel van onze lokalisatiestrategie onze positie als wereldwijd bekendste bandenmerk verstevigd. In opkomende markten zoals Rusland, Midden- en Zuid-Amerika en Indonesië, heeft ons succes tot wereldwijde onderscheidingen en herkenning geleid. Eén van deze onderscheidingen is het "Commandeurskruis van Verdienste" dat in 2012 door de regering van Hongarije werd toegekend voor onze doordachte keuze met betrekking tot het opzetten van een strategisch geplaatste productiefaciliteit voor de Europese markt.

Een solide financiële balans

Door de transparante en gezonde financiële structuur van Hankook is een solide basis voor continue groei en betrouwbaarheid ontstaan. Eind 2020 bedroeg de schuldratio van Hankook Tire 43,8% en de nettowaarde van de activa 69,5%, en ondanks de economische recessie in de VS en Europa zijn wij erin geslaagd de opwaartse trend vast te houden dankzij onze inspanningen om ons personeelsbestand en onze operationele kosten te optimaliseren.

Bovendien hanteren wij een transparant financieel managementsysteem waarbij de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en winst voor de aandeelhouders ligt. Onze stabiele financiële structuur vormt de basis voor investeringen, waardoor de kracht van ons merk wereldwijd nog verder toeneemt.


TOP

It is