Označení pneumatik

Výrobce Hankook zavedl nový systém označování pneumatik za účelem poskytování cenných informací spotřebitelům, včetně důležitých údajů ohledně výkonnosti, energetické účinnosti a míře šetrnosti k životnímu prostředí. Naším cílem u nás v Hankook je pracovat na zvyšování spokojenosti zákazníků a na zdokonalování environmentálního managementu.

Výrobce Hankook zavedl nový systém označování pneumatik za účelem poskytování cenných informací spotřebitelům, včetně důležitých údajů ohledně výkonnosti, energetické účinnosti a míře šetrnosti k životnímu prostředí. Naším cílem u nás v Hankook je pracovat na zvyšování spokojenosti zákazníků a na zdokonalování environmentálního managementu.

Předpisy k označování pneumatik

Předpisy k označování pneumatik patří k EU směrnicím, jejichž cílem je poskytovat zákazníkům užitečné informace o pneumatikách, které si chtějí pořídit. Informace se týkají specifických vlastností pneumatik, které se projevují na nákladech při provozu vozidla. Energetická účinnost eko produktů* ovlivňuje míru dopadu jejich provozu na životní prostředí. Výrobce Hankook dosahuje svého stanoveného cíle uspokojovat své zákazníky pneumatikami, vykazující mimořádně efektivní energetickou účinnost.

Kromě informací, uvedených na energetickém štítku, mají zákazníci také možnost vyhodnotit vynikající výsledky našich produktů ve výsledcích testů prováděných automobilovými časopisy a pomocí diagramů a grafů, zobrazující jednotlivé výkonnostní hodnoty.

* Pomocí eko pneumatik lze pravidelně dosahovat úspory paliva.
(Nicméně provozní náklady na palivo se mohou lišit mezi jednotlivými značkami vozidel, v důsledku typu vozovky a zvyklostem řízení).

Globální předpisy označování environmentální šetrnosti

Výrobce vynakládá veškeré své úsilí, aby svým zákazníkům poskytoval užitečné informace o zavedení předpisů k označování pneumatik.

EU předpisy o označení pneumatik

hankook-tire-labeling-02

Dle předpisů je každý výrobce pneumatik povinen na svých produktech uvádět míru úspory paliva, míru přilnavosti na mokré vozovce a míru valivé hlučnosti pro pneumatiky třídy C1, C2 a C3, což jsou především pneumatiky, určená pro osobní vozidla, nízkotonážní a vysokotonážní užitková vozidla.

Před zavedením EU předpisů bylo pořizování nových pneumatik pro spotřebitele značně obtížné, protože zmíněné vlastnosti, které hrají v porovnávání produktů různých výrobců klíčovou roli, nebyly vůbec k dispozici v podobě přehledně porovnatelných údajů. Od 1. listopadu 2012 musí být tyto výkonnostní údaje k dispozici na každé pneumatice v podobě jednotného energetického štítku a to nejen na produktech samotných, ale také ve všech propagačních materiálech, např. v katalogu, produktovém letáku či na webových stránkách.

Cílem je vést transformaci trhu směrem k produktům, vykazující vyšší míru úspory paliva, bezpečnosti, nižší míru hlučnosti v porovnání s běžnými, dnes standardně dosaženými hodnotami. Toto opatření se zajisté projeví v rozhodování se mezi pneumatikami jednotlivých výrobců. V rámci provozu vozidla se stane výkon a cena rozhodujícím faktorem. Zvýšená poptávka o tyto produkty se také projeví v podobě investic výrobců pneumatik do výzkumu a vývoje.

(zdroj: Evropská komise)

EU energetické označení pneumatik spočívá ve třech následujících kritériích

01. Účinnost úspory paliva

hankook-tire-labeling-03

Účinnost úspory paliva se měří pomocí valivého odporu (RR) pneumatik.

Valivý odpor je odpor, který se vyskytuje při valení kulatého objektu, například míče či pneumatiky, na plochém povrchu se stabilní rychlostí směrem rovně. Valivý odpor vzniká deformací objektu, deformací plochého povrchu nebo obou.

Další faktory, které valivý odpor ovlivňují, je rádius kola, rychlost pohybu vpřed, tření o povrch a relativní mikro-skluz mezi povrchem a kontaktní plochou objektu. Velmi záleží na materiálu kola, pneumatiky a druhu vozovky.

Fuel Efficiency
Třída PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D nepoužívá se nepoužívá se 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC nepoužívá se

Sedm tříd od A (nejúspornější) po G (nejméně úsporné)

Účinek úspory paliva se může lišit mezi typy vozidel a dle různých povětrnostních podmínek na vozovce, avšak rozdíl mezi třídou A a G kompletní sady pneumatik se může projevit rozdílem spotřeby paliva až o 7,5% v případě osobních vozidel, a mnohem vyšším rozdílem v případě nákladních vozidel.

02. Přilnavost na mokré vozovce

hankook-tire-labeling-04

Přilnavost na mokré vozovce vypovídá o výkonnosti brzdění pneumatik za těchto podmínek a týká se bezpečnosti celého vozidla. Pneumatiky s nízkým valivým odporem mohou sice vést k úspoře paliva, avšak mají bezpečnostní problém spočívající v nízké míře přilnavosti k mokré vozovce. V důsledku toho Evropská rada vyžaduje od výrobců pneumatik vyznačovat na svých produktech také informaci o přilnavosti pneumatik při brzdění na mokré vozovce.

hankook-tire-labeling-05
Fuel Efficiency
Třída PCR (C1) LTR (C2) TBR (C3)
A 1.55 ≤ G 1.40 ≤ G 1.25 ≤ G
B 1.40 ≤ G ≤ 1.54 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24
C 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09
D nepoužívá se nepoužívá se 0.80 ≤ G ≤ 0.94
E 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09 0.65 ≤ G ≤ 0.79
F G ≤ 1.09 G ≤ 0.94 G ≤ 0.64
G nepoužívá se nepoužívá se nepoužívá se

Sedm tříd od A (nejkratší brzdná vzdálenost) do G (nejdelší brzdná vzdálenost)

Účinek se může lišit mezi různými typy vozidel a různými povětrnostními podmínkami na vozovce. Avšak v případě brzdící vzdálenosti do úplného zastavení může rozdíl mezi třídou A a třídou G úplné sady identických pneumatik obnášet až 30%. Např. typické osobní vozidlo jedoucí rychlostí 80 km/h má v případě pneumatik s třídou A až o 18 m kratší brzdnou vzdálenost.

03. Míra hlučnosti

hankook-tire-labeling-06

Hlučnost ve venkovních prostorách se měří v decibelech (dB) a udává se ve třech kategoriích (viz počet černých sloupců na levé straně). Více černých oblouků znamená, že pneumatika je hlučnější.

hankook-tire-labeling-07

Dodatečně k údaji o hlučnosti v decibelech (dB(A)) piktogram zobrazuje, zdali pneumatikou generovaný stupeň hlučnosti překračuje v budoucnu plánované evropské mezní hodnoty (tři černé čárky = hlučnější pneumatiky) či nepřekračuje zmíněné mezní hodnoty v rozmezí do 3 dB (dvě černé čárky = průměrně hlučná pneumatika) či nepřekračuje zmíněné mezní hodnoty o více než 3 dB (jedna černá čárka = tichá pneumatika).


TOP

It is