Záruka kvality

U nás v Hankook si velmi dobře uvědomujeme, že podstata důvěry zákazníka a růstu společnosti spočívá v kvalitě našich produktů. Nadále budeme poskytovat produkty a služby v nejlepší možné kvalitě za účelem uspokojení potřeb zákazníků a stanovení nových měřítek v automobilovém průmyslu.

U nás v Hankook si velmi dobře uvědomujeme, že podstata důvěry zákazníka a růstu společnosti spočívá v kvalitě našich produktů. Nadále budeme poskytovat produkty a služby v nejlepší možné kvalitě za účelem uspokojení potřeb zákazníků a stanovení nových měřítek v automobilovém průmyslu.

Zásady managementu kvality

Výrobce Hankook usiluje o maximální rozvoj společnosti a uspokojení zákazníků tím, že bude vždy dodávat nejlepší produkty a služby v souladu se stanovenými principy managementu a koncernové vize. Těchto cílů lze dosáhnout realizací následujících bodů:

  • 1) Pochopení požadavků zákazníků a jejich začlenění do naší práce.
  • 2) Vyvarování se nedostatečné kvality produktů a výskytu zmetků pomocí neustálého zdokonalování ve všech aspektech.
  • 3) Zavedení samo-managementového systému přísným dodržováním stávajících ustanovení.
  • 4) Růst společně se zákazníky pomocí vývoje nových technologií a vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Všichni zaměstnanci by měli pochopit zásady managementu kvality koncernové společnosti a vynakládat své nejlepší úsilí ke splňování vlastních povinností při budování, používání, údržbě a neustálého zdokonalování systému managementu kvality.

hankook-quality-policy

Všichni zaměstnanci musí pochopit zásady kvality koncernové společnosti a neustále potvrzovat svůj osobní závazek k budování, dodržování, údržbě a zlepšování našeho systému managementu kvality.

Prezident a generální ředitel Hyun Bum Cho


TOP

It is