Seřízení geometrie kol

Kontrola geometrie kol je nezbytná součást preventivních opatření omezující vznik vibrací, nerovnoměrného opotřebení, zvyšování hlučnosti a zhoršené přilnavosti pneumatik.

Kontrola geometrie kol je nezbytná součást preventivních opatření omezující vznik vibrací, nerovnoměrného opotřebení, zvyšování hlučnosti a zhoršené přilnavosti pneumatik.

Význam seřízení geometrie kol

Účelem správně seřízené geometrie kol je zajištění optimální ovladatelnosti vozidla. Nesprávně seřízená geometrie zkracuje životnost pneumatik a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla.

Aspekty seřízení geometrie kol

Více informací se zobrazí po kliknutí na jeden z pojmů.
 • Záklon

  hankook-tire-wheel-alignment-caster-image

  Záklon

  Záklon indikuje úhlovou odchylku dopředu či dozadu (měřenou v podélné ose vozidla) od svislé osy řízeného kola. Významným aspektem bezpečné jízdy je zajistit určitou schopnost automatického centrování řízení (vracení do přímého směru). To zjednodušuje řízení vozu a zlepšuje stabilitu při přímé jízdě (snižuje tendenci odchylovat se od přímé dráhy). Nevýhodou je, že výrazný záklon čepu ztěžuje řízení a zhoršuje jeho odezvu, především při jízdě do zatáček.

 • Odklon

  hankook-tire-wheel-alignment-camber-image

  Odklon

  Odklon kola zabraňuje oděru pneumatik a zlepšuje manipulační vlastnosti při řízení. Na vozidlech se setkáváme s pozitivním, se záporným či neutrálním odklonem, který definuje úhel, pod kterým je horní či spodní část kola nasměrovaná k vozidlu či od vozidla, pokud vozidlo stojí na ploché vozovce.

  Díky vývoji tlumičů a technologie konstrukce automobilů, vykazuje v dnešní době největší počet vozidel záporný odklon kol. V důsledku záporného odklonu kol a působení odstředivých sil se vozidlo naklápí při jízdě do zatáčky. Vnější část pneumatiky přitom zvětšuje svoji kontaktní plochu s vozovkou, což zaručuje bezpečné zatáčení.

 • Sbíhavost

  hankook-tire-wheel-alignment-toe-image

  Sbíhavost

  Sbíhavost kol je symetrický úhel, který svírá přední a zadní strana kola s osou kola. Je viditelný shora, pokud se vozidlo nachází na ploché rovině. Známe dva typy sbíhavosti: kladnou sbíhavost a zápornou rozbíhavost. V případě kladné sbíhavost je přední strana kol natočena do vnitřní strany vozidla, v případě záporné rozbíhavosti je přední strana kol natočena od vozidla. V případě velké záporné rozbíhavosti se začnou ve značné míře vyskytovat oděry na vnitřním plášti pneumatiky. V případě velké kladné sbíhavosti se oděry budou vyskytovat na vnější části pneumatiky. Obojí je důsledkem vysokého odporu vozovky vůči pneumatice, což se projevuje omezenými možnostmi řízení a vyšší spotřebou paliva. Regulovaný úhel kladné sbíhavost zvyšuje bezpečnost při jízdě rovně dopředu a vyrovnává oděry vnitřní části pneumatiky, ke kterým může docházet v důsledku záporného odklonu kol.

Kdy se má zkontrolovat geometrie kol

Kontrolu geometrie kol doporučujeme během každé celoroční servisní prohlídky nebo vždy po ujetí 20 000 kilometrů.
Kontrola geometrie kol musí být provedena v případě:
 • Nehody vozidla.
 • Výměny pneumatik.
 • Neobvyklého opotřebení pneumatik.
 • Nestabilního řízení nebo kolébání vozidla.
 • Zhoršení kvality jízdy nebo nápadného zvýšení spotřeby paliva.

TOP

It is