Uskladnění pneumatik

Způsob uskladnění pneumatik má velký dopad na jejich životnost a výkonnost. Jak správně skladovat samostatné pneumatiky i pneumatiky s ráfkem se dozvíte v následujícím článku.

Uskladnění pneumatik

Nesprávné uložení může mít nežádoucí dopad na vzhled pneumatik a jejich vlastnosti. Proto je nezbytné osvojit si a používat správné způsoby skladování pneumatik.

 

Možnosti skladování a co je nutné brát v úvahu

Pneumatiky by měly být vždy uloženy v chladném, suchém a čistém prostoru v interiéru.

  • Pneumatiky chraňte před zdroji tepla a ozonu, např. horkým potrubím a elektrickými generátory.
  • Povrch pneumatik udržujte v čistotě a chraňte jej před mazivy, benzínem a dalšími látkami, které by mohly mít nežádoucí účinek na vlastnosti pryže.
  • Zamezte tvorbě plochých míst.

Skladujte s diskem

If Storing with the Wheel

Skladujte bez disku

If Storing Without the Wheel

TOP

It is