Uskladnění pneumatik

Způsob uskladnění pneumatik má velký dopad na jejich životnost a výkonnost. Informujte se více o významu a způsobu uskladnění pneumatik za účelem prodloužení jejich životnosti na maximum při současném zaručení bezpečnosti jízdy a účinné výkonnosti.

Způsob uskladnění pneumatik má velký dopad na jejich životnost a výkonnost. Informujte se více o významu a způsobu uskladnění pneumatik za účelem prodloužení jejich životnosti na maximum při současném zaručení bezpečnosti jízdy a účinné výkonnosti.

Nezbytnost uskladnění pneumatik

Neodpovídající skladování pneumatik může mít negativní vliv na jejich vnější vzhled a výkon. Proto je nezbytně nutné se seznámit s řádným způsobem skladování pneumatik.

Možnosti skladování a co je nutné brát v úvahu

Než pneumatiky uskladníte, zkontrolujte, zda se na nich nevyskytuje oděr či jiné poškození a pneumatiky uskladněte dle následujících pokynů.

Uskladnění s kolem

If Storing with the Wheel

Uskladnění bez kola

If Storing Without the Wheel
  • Před demontáží pneumatiky/kola z vozidla označte na pneumatice pozici, ve které byla pneumatika s kolem používána.
  • To je nezbytně nutné pro pozdější střídání předních a zadních kol při přezouvání pneumatik následující rok.
  • Kolo a pneumatiku očistěte vodou. Po dokončení očištění kolo s pneumatikou vysušte, abyste zamezili případnému zpuchření.
  • Z drážek běhounu odstraňte prach a zaseknuté kamínky.
  • Pokud se mají pneumatiky skladovat společně s ráfkem, stohujte je. Pokud se pneumatiky mají stohovat bez ráfku, skladujte je ve stojící poloze.
  • Pneumatiky skladujte na chladném místě bez přímého slunečního svitu. Pneumatiky neskladujte v bezprostřední blízkosti paliva, olejů nebo jiných chemických substancí.

TOP

It is