Tlak v pneumatice

Správné natlakování pneumatiky souvisí přímo s bezpečností jízdy. Z tohoto důvodu je nutné tlak pneumatik kontrolovat pravidelně. Řádně provedená údržba v tomto ohledu může prodloužit životnost pneumatik. Informujte se více o správném natlakování pneumatik s kontrolou tlaku.

Správné natlakování pneumatiky souvisí přímo s bezpečností jízdy. Z tohoto důvodu je nutné tlak pneumatik kontrolovat pravidelně. Řádně provedená údržba v tomto ohledu může prodloužit životnost pneumatik. Informujte se více o správném natlakování pneumatik s kontrolou tlaku.

Význam tlaku v pneumatice

  • Optimální tlak v pneumatikách zaručuje bezpečnost a výkonnost jízdy, prodlužuje životnost pneumatik a snižuje spotřebu paliva.
  • U pneumatik je známý pokles tlaku za každý měsíc o jednu libru na čtvereční palec (psi). Z tohoto důvodu je důležité kontrolovat tlak ve všech pneumatikách (včetně rezervy) alespoň jedou za měsíc a před každou dlouhou tratí.

Doporučené intervaly kontrol

Tlak v pneumatikách by se měl kontrolovat jednou za měsíc.

Tire pressure and tyre life
< Tlak a životnost pneumatiky >

Optimální tlak v pneumatikách

air-pressure-location-01
< Boční dveře řidiče >
air-pressure-location-02
< Uvnitř uzávěru palivové nádrže >

Hankook doporučuje pravidelnou měsíční kontrolu tlaku pneumatik.

Hodnota optimálního tlaku pneumatik používaného vozidla je uvedena v boční straně dveří řidiče, uvnitř uzávěru palivové nádrže nebo v příručce vozidla. (umístění štítku s tlakem pneumatik se může lišit v různých zemích)

Číselná hodnota uvedená na bočnici pneumatiky vyjadřuje maximální montážní tlak. Z tohoto důvodu nepoužívejte tento údaj jako směrodatnou hodnotu pro běžné huštění.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

  • 1) Pořiďte si příslušný manometr s odpovídající certifikací nebo použijte zařízení na čerpacích stanicích, případně navštivte servisní centrum.
  • 2) Pneumatiky se musí kontrolovat ve „studeném“ stavu (alespoň tři hodiny po jízdě).
  • 3) Na ventilek nasuňte manometr.
  • 4) Naměřenou hodnotu porovnejte s hodnotami, uvedenými na štítku, upevněném na dveřích.
  • - Pokud je naměřená hodnota vyšší, než hodnota uvedená, vypusťte z pneumatiky vzduch, až naměřená hodnota začne odpovídat požadované uvedené hodnotě.
  • - Pokud je naměřená hodnota nižší, než hodnota uvedená, nahustěte do pneumatiky vzduch, až naměřená hodnota začne odpovídat požadované uvedené hodnotě.

TOP

It is