Tlak v pneumatice

Správné huštění pneumatik přímo souvisí s bezpečností jízdy. Z tohoto důvodu je nutné tlak v pneumatikách kontrolovat pravidelně. Řádně provedená údržba v tomto ohledu může prodloužit životnost pneumatik i snížit spotřebu paliva. Více informací o významu tlaku v pneumatikách a doporučeném způsobu jeho kontroly najdete níže.

Správné huštění pneumatik přímo souvisí s bezpečností jízdy. Z tohoto důvodu je nutné tlak v pneumatikách kontrolovat pravidelně. Řádně provedená údržba v tomto ohledu může prodloužit životnost pneumatik i snížit spotřebu paliva. Více informací o významu tlaku v pneumatikách a doporučeném způsobu jeho kontroly najdete níže.

Význam tlaku v pneumatice

  • Optimální tlak v pneumatikách zaručuje optimální jízdní výkony a zvyšuje tak bezpečnost, prodlužuje životnost pneumatik a snižuje spotřebu paliva.
  • U pneumatik je známý pokles tlaku za každý měsíc o 1 Psi neboli necelých 7 kPa. Z tohoto důvodu je důležité kontrolovat tlak ve všech pneumatikách (včetně rezervy) alespoň jedou za měsíc a před každou delší jízdou.

Doporučené intervaly kontrol

Tlak v pneumatikách by se měl kontrolovat jednou za měsíc.

Tlak a životnost pneumatiky
< Tlak a životnost pneumatiky >

Optimální tlak v pneumatikách

air-pressure-location-01
< Boční dveře řidiče >
air-pressure-location-02
< Uvnitř uzávěru palivové nádrže >

Hankook doporučuje pravidelnou kontrolu tlaku pneumatik v měsíčním intervalu.

Hodnota optimálního tlaku pro vaše pneumatiky je uvedena ze strany dveří řidiče, na uzávěru palivové nádrže nebo v příručce vozidla (umístění štítku s doporučeným tlakem pneumatik se v různých zemích může lišit).

Číselná hodnota uvedená na bočnici pneumatiky vyjadřuje maximální tlak, jaký pneumatika snese. Tímto údajem se tedy při huštění neřiďte.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

  • 1) Pořiďte si certifikovaný tlakoměr nebo použijte zařízení na čerpacích stanicích. Případně navštivte servisní centrum.
  • 2) Pneumatiky se musí kontrolovat ve „studeném“ stavu (před jízdou nebo alespoň tři hodiny po jízdě).
  • 3) Na ventilek nasuňte koncovku tlakoměru.
  • 4) Naměřenou hodnotu porovnejte s hodnotami uvedenými na příslušném štítku.
  • - Pokud je naměřená hodnota vyšší než hodnota uvedená, vypusťte z pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.
  • - Pokud je naměřená hodnota nižší než hodnota uvedená, nahustěte do pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.

TOP

It is