Souhlasím s tím, že cookies a sledovací mechanismy se používají k analýze mého chování na této webové stránce za účelem zlepšení nabídek webových Více informací zde

close

Technologie Kontrol

V rámci realizace nejvyššího možného stupně uspokojení ohledně výkonu, komfortu, bezpečnosti a ekologické šetrnosti jízdy, je naším cílem neustále pracovat na vývoji našich technologických dovedností aplikovaných ve výrobě pneumatik, jež na vozovkách poskytují optimální výkon za všech povětrnostních podmínek.

V rámci realizace nejvyššího možného stupně uspokojení ohledně výkonu, komfortu, bezpečnosti a ekologické šetrnosti jízdy, je naším cílem neustále pracovat na vývoji našich technologických dovedností aplikovaných ve výrobě pneumatik, jež na vozovkách poskytují optimální výkon za všech povětrnostních podmínek.

Životní prostředí: Účinná úspora paliva, eko-šetrná jízda

Jakmile vozidlo spotřebovává menší objem paliva, snižuje se také objem emisí oxidu uhličitého, což se projevuje menší mírou znečištění životního prostředí. Hankook aplikuje eko-šetrnou technologii pro vývoj pneumatik, jež snižuje spotřebu paliva díky omezování rotačního odporu za jízdy.

Za tímto účelem Hankook pracuje na analýzách rotačního odporu každé části pneumatiky. Při vytváření konceptů pneumatik aplikuje Hankook vlastní inovativní mísící systém, díky kterému lze vytvářet optimální počet chemických vazeb mezi částicemi pryže typu Dyna-ProFET a silika. Výsledkem je snížení rotačního odporu a snížení objemu paliva k pohonu vozidla, aniž by docházelo k jakýmkoliv negativním vlivům na výkonnost pneumatik.

Kromě toho Hankook postupně pracuje na aplikaci náhradních environmentálně šetrných materiálů do výroby pneumatik, které postupně nahradí současné materiály - syntetickou pryž, částice sazí a syntetický olej. Kromě toho investujeme do budoucnosti a pracujeme na realizaci environmentálně šetrného prostředí tím, že v rámci našich výrobních procesů zbavujeme vodu kontaminujících částic, snižujeme míru zápachu a snižujeme emise plynů, podílejících se na skleníkovém efektu.


TOP

It is