Technologie Kontrol

Spokojenost našich zákazníků závisí na výkonech našich pneumatik, jejich jízdním komfortu, bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Naším cílem je vyvíjet takové pneumatiky, které obstojí ve všech parametrech a za každého počasí.

Životní prostředí: Účinná úspora paliva

Jakmile vozidlo spotřebovává menší množství paliva, snižuje se také objem emisí oxidu uhličitého, což se projevuje menší mírou znečištění životního prostředí. Pro snížení dopadů na životní prostředí Hankook vyvíjí pneumatiky s nižším valivým odporem, což následně snižuje spotřebu paliva.

Pro zvýšení efektivity analyzuje Hankook vliv jednotlivých částí pneumatik na valivý odpor. Při vývoji nových pneumatik Hankook využívá vlastní inovativní systém mísení směsí, díky kterému lze vytvářet optimální počet chemických vazeb mezi částicemi pryže a siliky. Výsledkem je snížení valivého odporu a snížení spotřeby paliva, aniž by však současně docházelo k jakýmkoliv negativním dopadům na jízdní vlastnosti pneumatik.

Kromě toho Hankook postupně pracuje na nahrazování ropných produktů, jako jsou syntetická pryž, saze, syntetické oleje, jinými produkty přívětivými k životnímu prostředí. Kromě toho se snažíme snižovat vliv naší výroby na životní prostředí čištěním odpadních vod, ostraňováním zplodin a snižováním emisí skleníkových plynů.


TOP

It is