Technologie Kontrol

V rámci realizace nejvyššího možného stupně uspokojení ohledně výkonu, komfortu, bezpečnosti a ekologické šetrnosti jízdy, je naším cílem neustále pracovat na vývoji našich technologických dovedností aplikovaných ve výrobě pneumatik, jež na vozovkách poskytují optimální výkon za všech povětrnostních podmínek.

V rámci realizace nejvyššího možného stupně uspokojení ohledně výkonu, komfortu, bezpečnosti a ekologické šetrnosti jízdy, je naším cílem neustále pracovat na vývoji našich technologických dovedností aplikovaných ve výrobě pneumatik, jež na vozovkách poskytují optimální výkon za všech povětrnostních podmínek.

Komfort: Jízda s radostí a bez stresu

Pneumatiky hrají velmi důležitou roli ohledně komfortu jízdy. Hankook aplikuje Technologii Kontrol na vývoj komfortnějších pneumatik eliminujících nárazy mezi vozovkou a vozidlem, což se projevuje jemnější a tišší jízdou.

Během procesu vývoje pneumatik měří Hankook slyšitelný hluk, který pneumatiky za jízdy generují a své poznatky aplikuje odpovídajícím způsobem. Ve speciálním zvukově upraveném prostoru pro potřeby vývojářských inženýrů, lze měřit také nepatrné, téměř neslyšitelné zvuky a naměřené hodnoty následně převést do grafické podoby za účelem analýzy. Kromě toho Hankook provádí testy hlučnosti se skutečnými vozidly na speciální testovací trati G'Trac. Pomocí získávaných údajů pracujeme na určení různých způsobů účinné redukce hlučnosti.

Hankook také vynakládá své veškeré úsilí na vypracování řešení ohledně vibrací, vyskytujících se za jízdy.

hankook-comfort-01

Pomocí Technologie k regulaci vibrací má Hankook možnost diagnostikovat úroveň vibrací na vozovce. V rámci tohoto procesu vznikají třídimenzionální data, která se aplikují při výrobě pneumatik za účelem dosažení komfortu jízdy.

Na různá místa vozidla se upevní čidla, např. na přední kola, zadní kola, rám vozidla, rám sedadel a polstrování sedadel za účelem měření vibrací. Pomocí Technologie pro regulaci kvality jízdy pracuje Hankook na konstrukcích pneumatik, pomocí kterých chce docílit optimálního komfortu jízdy.

Během procesu konstrukce pneumatik dochází k shromažďování naměřených dat. Poté se pneumatiky testují na testovací trati G'Trac za rozmanitých podmínek včetně hrubého povrchu, na vozovce ve výstavně, na vozovce s otvory na kanály, dírami a prasklinami. Výsledky těchto testů, provedených za různých podmínek, se aplikují na zdokonalování našich produktů.


TOP

It is