Kultivace naší konkurenceschopnosti

U nás v Hankook si klademe za cíl posilovat naší pozici na cestě stát se vedoucím globálním výrobcem pneumatik. Tohoto cíle dosáhneme postupným rozšiřováním globální prezence naší značky a technologických dovedností, jakož i pomocí vysoce efektivní organizační struktury maximalizující eficienci a environmentální udržitelnost.

U nás v Hankook si klademe za cíl posilovat naší pozici na cestě stát se vedoucím globálním výrobcem pneumatik. Tohoto cíle dosáhneme postupným rozšiřováním globální prezence naší značky a technologických dovedností, jakož i pomocí vysoce efektivní organizační struktury maximalizující eficienci a environmentální udržitelnost.

Prémiová globální značka

Hankook začínal jako ctižádostivý výrobce pneumatik v Koreji v roce 1941. O sedmdesát let později se z naší společnosti stala světová prvotřídní značka, představující významnou konkurenci na globálních trzích a budující partnerství s prémiovými výrobci automobilů po celém světě. Naším cílem je nadále rozšiřovat naši pozici na globálních trzích, překračovat meze běžných standardních postupů v našem průmyslovém odvětí a zvyšovat hodnotu naší značky. Za tímto účelem pořádáme agresivní marketingové a komunikační aktivity v podobě významných sponzoringových partnerství v oblasti motorsportu, marketingu ostatních sportů a aktivní účasti na veletrzích s automobilovou technikou.

Více vnímaných zákazníků

Hankook nadále vynakládá veškeré své úsilí poskytovat svým zákazníkům po celém světě hodnotné služby. Proto uvedl do provozu prodejní řetězec „T'Station“ poskytující řidičům ohledně jejich automobilů kompetentní služby. Na základě našich zkušeností z náročného korejského trhu jsme rozšířili naši distribuční značku „Hankook Masters“, abychom mohli efektivně prezentovat naše vynikající služby na globálních trzích. Kromě toho je naše efektivní prodejní síť našim zákazníkům kdykoliv pohotově k dispozici.

Průkopnická technologie

U nás v Hankook jsme skutečně věrni myšlence zachovávat nejvyšší stupeň kvality našich produktů. Na základě toho jsme vybudovali technologická centra pro výzkum a vývoj v pěti pro nás strategických regionech; v Koreji, USA, Japonsku, Číně a v Německu. Zaměřujeme se na vývoj pneumatik nejvyšší kvality, určené jak pro vyspělé, tak i rozvojové automobilové trhy. Kromě toho dodržujeme naši zásadu neustále investovat do výzkumných a vývojářských center navzdory globálním ekonomickým krizím. Nedávno jsme oznámili plány na zřízení dalšího nového výzkumného centra, což jen signalizuje novou námi dosaženou úroveň kvality. V důsledku našeho silného závazku v oblasti výzkumu a vývoje získávají naše pneumatiky přední místa v testech pneumatik nejprestižnějších automobilových časopisů. Díky tomu jsme se dostali na pozici sedmého celosvětově největšího výrobce pneumatik.

Růst nezaznamenáváme pouze v oblasti kvality produktů, poskytovaných služeb a hodnoty naší značky. Náš zájem směřujeme v rámci příslušných předpisů k ochraně životního prostředí také na aktuální environmentální aspekty průmyslové výroby pneumatik, mezi které se řadí úspora paliva, přilnavost na mokré vozovce a úroveň emisí hluku. Hankook přísně dodržuje všechny mezinárodní environmentální předpisy a zavedl globální systém označování výkonnosti pneumatik tak, aby zákazníci po celém světě měli možnost samostatně vyhodnotit kvalitu našich produktů a našeho závazku k ochraně životního prostředí.

Globální organizace pro růst v budoucnu

Klíčem k poskytování vysoce kvalitních služeb po celém světě je synergie, vytvářená globálními hlavními sídly naší společnosti v odpovídajících regionech. U nás, v Hankook, jsme zavedli globální systém, umožňující regionálním hlavním sídlům společnosti organicky zavést stanovené strategie do praxe a tak maximalizovat účinky synergie. V rámci tohoto systému poskytují globální hlavní sídla společnosti strategické řízení, zatímco lokální zastoupení formulují regionální strategie, které jsou šité místním zákazníkům přímo na míru. To vede k zavedení rozdílných produktů a služeb individuálně v každém z daných trhů. Globální vedení zahrnuje globální managementový systém a upravuje infrastrukturální procesy dle stanovených vzorů, zatímco každé lokální zastoupení vykonává nezávislé funkce v rámci své kustomizované produkce, prodeje a logistiky. Hankook je vysoce efektivní a vyniká svoji organizační strukturou prodeje. Kromě toho je zavázán k podporování tohoto systému tak, aby zajistil spokojenost zákazníků na každém trhu.


TOP

It is