Naše strategie růstu

Náš růst má pevné a spolehlivé základy. Díky tomu, že umíme předvídat budoucí vývoj v oboru a přizpůsobujeme naši strategii aktuálním příležitostem, rosteme neustále.

„Moving Forward 2025“

Máme pátou nejrozsáhlejší výrobu pneumatik na světě a jsme na šestém místě v počtu prodaných pneumatik. Provozujeme 30 poboček a pět výzkumných center po celém světě. Milujeme výzvy, máme odhodlání a jsme zvyklí tvrdě pracovat. Naším cílem proto je stát se v našem oboru světovým lídrem. Taková je naše vize do roku 2025.

Výhody masové výroby

Hankook maximálně využívá úspory z rozsahu. To znamená, že má továrny strategicky umístěné po celém světě. Celkem čtyři výrobní závody v Koreji, Číně, Maďarsku a Indonésii obstarají zákazníky ve 180 zemích světa. Výrobní kapacity v Tedžonu a Geumsanu jsme dokonce rozšířili tak, že se z nich staly největší výrobní závody pneumatik na světě.

Z rozvíjejícího se trhu v Číně chceme vybudovat další „domácí trh“ a dosáhnout zde úspěchů, jaké máme v Koreji. Náš čínský výrobní závod slouží jako opěrný bod pro udržení silné pozice v neustále se měnícím regionu. Naše výrobní závody v Maďarsku a Indonésii nám posloužily jako vstupní brána do regionů EU a ASEAN. Kromě toho jsme zdokonalili dodavatelský řetězec tak, abychom mohli zákazníkům dodávat takové produkty, které si přejí, kdykoliv a kdekoliv. Právě na těchto prvcích je založen udržitelný růst společnosti Hankook.

Posílení a rozvoj

Strategie šité na míru pro různé trhy jsou pro nás klíčové. Za 80 let, co takto podnikáme, se nám neustálé přizpůsobování se lokálním požadavkům osvědčilo. Na trzích, kde jsme nováčky, rozšiřujeme naši působnost, pracujeme na zviditelnení naší značky, posilujeme dobré jméno našich produktů a mohutně investujeme. Na rozvíjejících se trzích, na kterých očekáváme prudký ekonomický rozmach, se snažíme získat co největší tržní podíl.

Vyšší kapitálové výdaje

Strategické investice do výrobních závodů a technologických center pro výzkum a vývoj jsou hnací silou udržitelného růstu společnosti Hankook. Přímým výsledkem jsou naše vysoce kvalitní produkty a výrobní procesy. V souladu se zmiňovanou strategií jsme zahájili rozšiřování výrobních, výzkumných a vývojářských kapacit. Příkladem jsou nové výrobní závody v Indonésii a v Číně dokončené v roce 2012 a nové technologické centrum pro výzkum a vývoj v Tedžonu. Mimo to masivně investujeme jak do hmotných, tak nehmotných aktiv, například do přepracování systému integrovaného globálního managementu a navýšení pracovních sil.


TOP

It is