Souhlasím s tím, že cookies a sledovací mechanismy se používají k analýze mého chování na této webové stránce za účelem zlepšení nabídek webových Více informací zde

close

Naše strategie růstu

Vybudovali jsme solidní podstatu stabilního růstu a na základě této podstaty pracujeme na důsledné expanzi po celém světě pomocí anticipace budoucnosti automobilového průmyslu a implementací optimální strategie pro využívání příležitostí, které se nachází před námi.

Vybudovali jsme solidní podstatu stabilního růstu a na základě této podstaty pracujeme na důsledné expanzi po celém světě pomocí anticipace budoucnosti automobilového průmyslu a implementací optimální strategie pro využívání příležitostí, které se nachází před námi.

„Vize do roku 2020“

Zaujímáme páté místo celosvětové výrobní kapacity pneumatik a sedmé místo v prodeji. Provozujeme 30 obchodních zastoupení a pět výzkumných center po celém světě. Těchto výsledků dosáhla společnost Hankook díky svému pojetí a přístupu k výzvám, závazkům a tvrdé práci. Aktuální tempo v rozvoji naší společnosti nechceme zpomalit a v tomto duchu sledujeme svůj cíl - vybudovat z Hankook vedoucí společnost působící v průmyslu mobility, a stát se hlavní globálním hráčem. Tento záměr definujeme jako naši „Vizi pro rok 2020“.

Realizace pomocí měřítkového efektu masové výroby

Hankook zrealizoval maximální míru měřítkového efektu masové výroby ve výrobních závodech, jež se nacházejí na strategicky významných místech. Společnost provozuje masovou výrobu s velkým měřítkovým efektem ve výrobních závodech ve čtyřech zemích. Jedná se o Koreu, Čínu, Maďarsko a Indonésii. Z těchto výrobních závodů se naše produkty dodávají efektivně do 180 zemí světa. Hankook rozšířil své výrobní kapacity v Daejeonu a Geumsanu, ze kterých se tak staly největší výrobní závody na světě.

Sledujeme cíl z rozvíjejícího se trhu v Číně vybudovat další „domácí trh“ pomocí replikace úspěšně zavedených postupů v Koreji. Náš výrobní závod v těchto místech slouží jako centrální bod pro udržování silné pozice v neustále se měnícím regionu. Naše výrobní závody v Maďarsku a Indonésii také vytvořily základ pro proniknutí na nové trhy států EU a států ASEAN, kde si svoji pozici udržujeme. Kromě toho jsme zdokonalili managementový systém našeho dodavatelského řetězce, abychom mohli zákazníkům dodávat takové produkty, které si přejí, a to kdykoliv a kdekoliv. Právě tato skutečnost slouží jako podstata udržitelného růstu společnosti Hankook.

Zaměření hodnoty značky na vyspělé trhy, růst podílů na rozvojových trzích

Strategie šité na míru pro každý individuální trh, jsou klíčovým principem společnosti Hanook Tire, který byl zaveden v posledních 70 letech a osvědčil se. Na mnohých trzích zaujímáme pozici nováčka. Pracujeme na zviditelnění naší prezence a na zvyšování hodnoty naší značky prostřednictvím vyšší kvality našich produktů a pomocí naší agresivní investiční strategie. Naším cílem v rozvojových trzích je navýšení místních podílů na trhu, což představuje potenciál pro rapidní ekonomický rozvoj. Náš plán pro expanzi výroby do regionů, kde by tyto aktivity byly vysoce vítány (o čemž jsme přesvědčeni na základě námi vypracovaných prognóz), spočívá v udržitelném růstu společnosti Hankook. Naše vysoce kvalitní produkty a výrobní postupy jsou přímým výsledkem.

Vyšší kapitálové výdaje

Strategické investice do výrobních závodů a technologických center pro výzkum a vývoj jsou hnací silou udržitelného růstu společnosti Hankook. Přímým výsledkem jsou naše vysoce kvalitní produkty a výrobní procesy. V souladu s naší zmiňovanou strategií jsme zahájili rozšiřování výrobních, výzkumných a vývojářských kapacit. Příkladem je uvedení nových výrobních závodů v Indonésii a v Číně do provozu v roce 2012 a aktuálním oznámením o zahájení budování technologického centra pro výzkum a vývoj v Daejeonu, což prokazuje závazek společnosti ohledně udržení si vedoucího místa v oblasti aplikovaných technologií. Kromě toho masivně investujeme jak do hmotných, tak i nehmotných aktiv, například do přepracování našeho systému pro integrovaný globální management a navyšování pracovních sil.


TOP

It is