Pracujeme na udržitelné budoucnosti

Kultivací tzv. „win-win“ vztahů, které mají přínos pro všechny strany, se společnosti Hankook podařilo dosáhnout zdravého a udržitelného růstu. Všem podílejícím se stranám vyjadřujeme svůj respekt a podporujeme sdílené možnosti, které vedou k prosperitní udržitelné budoucnosti.

Kultivací tzv. „win-win“ vztahů, které mají přínos pro všechny strany, se společnosti Hankook podařilo dosáhnout zdravého a udržitelného růstu. Všem podílejícím se stranám vyjadřujeme svůj respekt a podporujeme sdílené možnosti, které vedou k prosperitní udržitelné budoucnosti.

Environmentální udržitelnost

Hankook vynakládá veškeré možné úsilí pro zachování a ochranu životního prostředí pro další generace. Vůči této generační odpovědnosti zaujímáme vážný postoj a přebíráme vedoucí roli v rámci ochrany životního prostředí důsledným průzkumem v oblasti životnosti našich produktů. To nám umožňuje praktikovat management udržitelnosti metodičtěji a vypracovávat plány pro udržitelný rozvoj společnosti.

Odpovědnost vůči všem podílejícím se stranám

Hankook usiluje o intenzivní komunikaci a budování důvěry s aktivními podílejícími se stranami. Jsme hrdi na probíhající rozvoj vzájemného růstu zapojením všech zúčastněných stran. Za posledních 70 let zavedl Hankook interní komunikační programy a podněcoval otevřené diskuze a skupinové aktivity za účelem rozvoje silného pouta v rámci vztahů se zaměstnanci a mezi zaměstnanci. Nejdůležitějším faktorem zůstává bezpečnost práce a ochrana zdraví našich zaměstnanců na pracovišti.

Naše velmi intenzivní činnosti a aktivity v rámci vzájemného růstu s našimi partnery zahrnují provoz obchodních řetězců, komunikaci s majiteli vozidel a výrobci automobilů. Naším cílem je zintenzivnění vzájemné spolupráce se všemi zájmovými stranami, abychom tak naplnili naši misi „Přínos k pokroku v jízdě“.

Rodina Hankook

Rodina Hankook zaměstnává 21 000 spolupracovníků ve 30 zemích světa. Všichni sdílejí svoji hrdost a nadšení ze svého působení na pracovišti. My, v Hankook, bereme ohled na diverzitu a poskytujeme systematickou podporu vytváření příjemného a zdravého pracovního prostředí, abychom více upevnili spokojenost a zlepšovali hodnotu našich zaměstnanců. Náš velmi efektivní vzdělávací program a mentorovací systém, určený pro nové zaměstnance, poskytuje podporu při rychlém a příjemném si osvojení požadovaných úkolů na pracovišti. Kromě toho provozujeme vysoký počet různých programů ke kariérním postupům v rámci managementu, který naše zaměstnance motivuje k vypilování své osobní konkurenceschopnosti na maximum a vypracování svých vlastních dovedností.

Proaktivní vedení

Hankook pečuje o své zaměstnance aktivní podporou a povzbuzováním vypracovat se na pozice proaktivních vedoucích pracovníků se smyslem vlastní odpovědnosti a nasazení vlastních kapacit k realizaci celého záměru. Klíčovou hodnotou je vytváření kultury uvažování s orientací do budoucna, kterou je nutné začlenit jako integrální součást růstu společnosti Hankook na globálních trzích. Naše proaktivní vedoucí pozice v rámci průmyslového odvětví mobility má svůj původ a čerpá zdroje ze sdílení společných priorit s našimi zaměstnanci. Mezi tyto priority patří nadšení, inovace, důvěra a globální kompetence.


TOP

It is