Udržitelná budoucnost

S našimi partnery udržujeme vyrovnané vztahy tak, aby byly vždy všechny strany spokojené. Respektujeme je a dělíme se s nimi o příležitosti, díky tomu společnost Hankook dosahuje zdravého a udržitelného růstu.

Environmentální udržitelnost

Hankook vynakládá veškeré možné úsilí, aby maximálně přispěl k zachování a ochraně životního prostředí pro další generace. Tento úkol bereme velmi vážně a důkladně zkoumáme životní cyklus našich produktů. To nám umožňuje systematicky přistupovat k řízení udržitelnosti.

 

Odpovědnost vůči ostatním

Společnost Hankook neustále pracuje na posilování komunikace a důvěry a hrdě se hlásí k budování komunit. Celých 80 let našeho působení se soustředíme na vnitřní komunikaci a podporujeme otevřenou diskuzi i skupinové aktivity, abychom posílili pouto mezi firmou a našimi zaměstnanci. Nejdůležitějším faktorem pro nás zůstává bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti. Našimi partnery jsou prodejci, výrobci automobilů i jednotliví motoristé, naším cílem je posilovat vzájemné vazby a dosáhnout společného úspěchu.

Rodina Hankook

Rodina Hankook čítá přes 21 000 lidí ve 30 zemích světa. Všichni jsou hrdí a spokojení ve své práci. Hankook bere ohled na diverzitu a snaží se vytvořit příjemné a zdravé pracovní prostředí tak, aby se naši zaměstnanci cítili dobře. Náš efektivní vzdělávací program a systémová podpora nových zaměstnanců pomáhá příchozím se rychle zapracovat a zvyknout si na nové prostředí. Vedle toho máme také řadu různých programů, které pomáhají stávajícím zaměstnancům v jejich osobním, odborném i profesním růstu.

Proaktivní vedení

Hankook pečuje o své zaměstnance a podporuje je v proaktivitě tak, aby se ztotožnili s firemní kulturou a nebáli se vystoupit z řady. Tyto hodnoty jsou klíčové pro budování úspěšné společnosti a slouží jako základní prvek pro náš růst na světových trzích. Naše přední pozice v rámci automobilního průmyslu pramení ze souboru priorit, které zahrnují nadšení, inovace, důvěru a způsobilost.


TOP

It is