Souhlasím s tím, že cookies a sledovací mechanismy se používají k analýze mého chování na této webové stránce za účelem zlepšení nabídek webových Více informací zde

close

Naše kultura

V rámci naší vnitropodnikové proaktivní kultury vytváříme pracovní prostředí, ve kterém klademe důraz na kreativní a efektivní přístup, kde je velkou hodnotou otevřená komunikace. Naši zaměstnanci tak vnímají přínos ve vyšší kvalitě jak profesního, tak i soukromého života.

V rámci naší vnitropodnikové proaktivní kultury vytváříme pracovní prostředí, ve kterém klademe důraz na kreativní a efektivní přístup, kde je velkou hodnotou otevřená komunikace. Naši zaměstnanci tak vnímají přínos ve vyšší kvalitě jak profesního, tak i soukromého života.

Proaktivní kultura, duch společnosti Hankook

U nás v Hankook vnímáme velmi dobře, že úspěch naší společnosti spočívá ve vynaloženém úsilí našich dobře motivovaných a nadšených zaměstnanců. Od doby našeho založení v roce 1941, každý spolupracovník, který u nás působil, reprezentovat určitý úsek naší historie. Naši proaktivní vedoucí pracovníci vytvořili stabilní základ tím, že pohotově akceptovali nové výzvy a sdíleli nejlepší myšlenky místo toho, aby se rozhodli pro status quo. Tím je proaktivní kultura společnosti Hankook jedinečná.

U nás v Hankook věříme, že dlouhodobě udržitelný růst se vytváří osobnostním růstem a rozvojem našich spolupracovníků. Vycházíme z našeho systematického postupu vytváření kultury mísící v sobě „profesionalismus“ a „aktivní přístup k věci“. Vnímáme, že díky „proaktivní“ kultuře se v dnešní době vzdělávají vedoucí pracovníci Hankook, kteří v blízké budoucnosti zvládnou s úspěchem a vytrvalostí vykonávat pozoruhodné věci.

Proaktivní kultura

Jedná se o korporátní kulturu společnosti Hankook vytvořenou z podstaty podnikatelského ducha zvládajícího akceptovat výzvy a realizovat inovace.

Proaktivní vedoucí pracovníci

Jedná se o spolupracovníky Hankook, kteří si osvojili kreativitu, iniciativu a otevřenou komunikaci, spočívající na proaktivní kultuře.


TOP

It is