Organizace

Efektivní management, který funguje napříč celým koncernem, je pro nás klíčový. Budujeme náš systém tak, abychom mohli sdílet strategické myšlenky a zvyšovat regionální konkurenceschopnost po celém světě.

Efektivní spolupráce napříč celým světem

Jsme organizace s maticovou strukturou, všechna regionální ústředí podniku jsou tedy navzájem propojena s globálními ústředími a zároveň spolupracují s jednotlivými subdivizemi tak, abychom dosáhli co nejvyšší provozní efektivity.   

Naše globální ústředí je centrem veškerého dění, analyzuje trendy na světových trzích, vytváří střednědobé až dlouhodobé strategie a navrhuje optimální modely pro každý z našich regionů. Pod tímto vedením naše čtyři regionální ústředí v Koreji, USA, Evropě a Číně, řídí výrobu, prodej a distribuční systémy, které jsou přizpůsobené potřebám místních zákazníků. Zároveň mají dost autonomie na to, aby mohla pružně a efektivně reagovat na regionální dění.

Regionální pobočky jsou uspořádány tak, aby odpovídaly místnímu obchodnímu prostředí a typu zde prodávaných produktů. Vnitřní organizaci také přizpůsobujeme druhu zákazníků. Organizace každé divize je rozdělena podle typů produktu – osobní vozidla, lehké užitkové vozy, nákladní vozidla a autobusy. Svůj provoz si každá divize řídí nezávisle od vývoje produktů až po marketing.


TOP

It is