เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ หากคุณค้นดูเว็บไซต์นี้ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับให้เราใช้คุกกี้ได้. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

close

การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการขององค์กรที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ Hankook ได้นำเอาระบบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรับรู้และจัดการกับประเด็นด้านจริยธรรมต่าง ๆ มากมายมาใช้ เพื่อที่จะบริหารจัดการบริษัทของเราและทำการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น.

เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการขององค์กรที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ Hankook ได้นำเอาระบบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรับรู้และจัดการกับประเด็นด้านจริยธรรมต่าง ๆ มากมายมาใช้ เพื่อที่จะบริหารจัดการบริษัทของเราและทำการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น.
Suh, SeungHwa

Seung Hwa Suh

ประธานและรองประธานกรรมการบริหารของ Hankook Tire

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สมาชิกของคณะกรรมการสรรหากรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Mr. Seung Hwa Suh ประธานและรองประธานกรรมการบริหารของ Hankook Tire.

Mr. Suh ได้ทุ่มเทให้กับ Hankook Tire มาตลอด 42 ปีของชีวิตการทำงาน โดยมีส่วนร่วมอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของบริษัทนับตั้งแต่เข้าร่วมงานในฐานะพนักงานใหม่ของบริษัทในปี 1973.

ในฐานะรองประธานและประธานกรรมการบริหาร Mr. Suh ยึดหลักปรัชญาการบริหารบนพื้นฐานค่านิยมหลักสองประการ นั่นคือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า และการสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน การยึดถือค่านิยมหลักเหล่านี้ช่วยให้เขาสามารถนำพาบริษัทผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ Hankook Tire ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทยางที่มีความทันสมัยและมุ่งมั่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.

Mr. Suh ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ Hankook Tire มาตั้งแต่ปี 2007 ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนี้ เขาได้อุทิศตนเพื่อทำให้ยอดขายทั่วโลกและกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล นอกจากนี้ เขายังได้สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยการทำสัญญาจัดหายางของแท้ให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียม รวมทั้งสร้างฐานการผลิตขนาดใหญ่เจ็ดแห่งในสี่ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ฮังการี และอินโดนีเซีย Mr. Suh คือบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่ของบริษัท ซึ่งจะเปลี่ยนจากการขายส่งไปเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพันธมิตรค้าปลีกที่มีความสามารถในการทำกำไร จากประสบการณ์อันยาวนานในตำแหน่งผู้บริหารในสหรัฐฯ ยุโรป ตะวันออกกลาง และที่อื่น ๆ Mr. Suh มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของ Hankook Tire ให้เป็นสากล โดยนำพาบริษัทให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก.

 • รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2009-ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2007)
 • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป (2006)
 • รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (2003)
 • รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทของฝ่ายขายต่างประเทศ (2001)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Hankook America Corporation (1997)
 • กรรมการผู้จัดการที่ดูแลรับผิดชอบการตลาดต่างประเทศ (1992)
 • มาร่วมงานกับ Hankook (1973)

TOP

It is