Denna sajt använder cookies. Om du fortsätter gå runt på sidan samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer här

close

Integritetspolicy

Våra kunders personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt av Hankook, enligt vårt dataskyddsdirektiv.

Våra kunders personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt av Hankook, enligt vårt dataskyddsdirektiv.

Punkt 1

Allmänna bestämmelser

1-1. Hankook Europe GmbH (nedan kallat "företaget", avser även företagets internetsida som är www.hankooktire.com samt www.hankooktire-eu.com) är mycket väl medvetet om vikten av datasekretess. Företaget följer föreskrifterna om sekretess vilka är definierade i "The Act on Promotion of Information & Communication Network Utilization and Information Protection" etc. samt det sekretessdirektiv som har fastslagits av "Ministery of Information and Communication". Företaget lämnar information om syftet med insamling och användning av personinformation och om de åtgärder som vidtas för att skydda integriteten genom dess sekretesspolicy.

1-2. Sekretesspolicyn nås enkelt via startsidan på företagets webbplats (www.hankooktire.com, www.hankooktire-eu.com). Företaget begär också att få ett separat medgivande av medlemmarna vid registreringen.

1-3. Företaget har ställt upp riktlinjer som krävs vid granskning av sekretesspolicyn som ett led av det fortlöpande förbättringsarbetet. Vid omarbetning av sekretesspolicyn kommer åtgärder att vidtas så att det blir enkelt att se vilka ändringar som har gjorts.

Punkt 2

Omfattning av insamling av personinformation

2-1. "Personinformation" avser uppgifter om en levande person vilka identifierar personen på basis av hans/hennes namn och personnummer, inkl. symboler, text, röstdata, ljud och bild (inkl. information som i sig är otillräcklig men som i kombination med andra uppgifter kan identifera en individ).

2-2. Företaget samlar endast in information som anges i punkt 2-3 i sekretesspolicyn, som är den minimiinformation som krävs för att leverera tjänster, och den informationen samlas in på ett lämpligt och rättvisande sätt. Företaget får inte vägra leverera bastjänster även om du väljer att inte lämna valfri information.

2-3. Lista med information som insamlas vid medlemsregistrering
Obligatoriska uppgifter: namn, personnummer, vald användar-ID, användarlösenord, e-postadress, mobiltelefonnummer, telefonnummer, adress, om e-post önskas eller ej, om SMS önskas eller ej, yrke, arbetsgivare, titel, bilägande
Valfria uppgifter: faxnummer, arbetsgivare (företagsnamn), yrke, titel

2-4. Företaget samlar inte in personinformation som utgör en klar risk för kränkning av de grundläggande rättigheterna (ras och etnisk tillhörighet, ideologi och tro, bostadsort och juridisk hemort, politisk inriktning och brottsregister, hälsoförhållanden som t.ex. sjukdomshistorik, sexualliv etc.). Dock görs undantag när personinformationen som skall samlas in är underkastad lagstiftning eller direkt relaterad till och därför nödvändig för tillhandahållandet av tjänster; härvid krävs emellertid ditt samtycke.

Punkt 3

Samtycke till insamling av personinformation

3-1. Företaget tillämpar en process där du kan klicka på knapparna "Godkänn" eller "Avbryt" avseende sekretesspolicyn och tjänstevillkoren vid medlemsregistreringen. Om du klickar på "Godkänn", anses det att du har samtyckt till att personinformation samlas in.

Punkt 4

Syfte med insamling och användning av personinformation

4-1. Företaget samlar in personinformation i följande syften:
Namn, personnummer: för att identifiera vuxna användare av tjänsterna och för att kontrollera huruvida du är en offline-medlem;
Adress, telefonnummer, e-postadress: i syfte att säkerställa en kommunikationskanal för tillhandahållande av information om tjänster/nya produkter eller arrangemang, distribution av meddelanden, verifiering av dina beslut, hantering av reklamationer etc.
ID-nummer, adress: demografisk analys (statistisk analys av tjänsteanvändare efter ålder, kön, region etc.),
Valfria uppgifter: referenser för enskilda tjänster och särskilda tjänster (däckkonsultverksamhet, chefsklubb etc.).

4-2. För att du skall få varierade, högkvalitativa tjänster, kan företaget komma att integrera och använda/administrera din personinformation och data kopplade till tjänsteanvändning med medlemsinformation från mailbeställningsverksamhet och e-handel som företaget arbetar med i dagsläget eller så kommer att göra i framtiden, inklusive information insamlad via webbsidorna "www.hankooktire.com" och "www.hankooktire-eu.com", relatereade webbsidor via vilka du kan erhålla tjänster genom att använda det enskilda integrerade medlemskontot (användar-ID och lösenord) som handhas av företaget och kunddata offline.

Punkt 5

Insamling av personuppgifter genom cookies

5-1.Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsajt. Cookies skickas sedan tillbaka till ursprungswebbsajten vid varje efterföljande besök eller till en annan webbsajt som känner igen den cookien. Cookies är till hjälp eftersom de gör det möjligt för en webbsajt att känna igen en användarens enhet.
Cookies utför en hel del uppgifter, t.ex. låter de dig navigera mellan sidorna på ett effektivt sätt genom att de kommer ihåg dina favoritval, och förbättrar användarupplevelsen rent allmänt. De kan också säkerställa att annonser du ser på nätet är mer relevanta för dig och dina intressen.
För mer information om cookies, och hur du ser vilka cookies som har lagrats på din enhet och hur du hanterar och raderar dem, kan du gå in på http://www.allaboutcookies.org/.

5-2.Webbsajterna använder cookies. Läs mer nedan om cookies och hur de kan styras.
Genom att använda sidorna accepterar du användningen av cookies enligt denna cookie-policy. Om du inte godkänner användning av dessa cookies kan du deaktivera dem genom att följa anvisningarna i denna cookie-policy.

Sidorna använder följande cookies:

Helt nödvändiga cookies. Dessa är cookies som krävs för driften av vår webbsajt. Hit hör t.ex. cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbsajt. Dessa cookies samlar inte in information om dig som skulle kunna användas för marknadsföring eller som hågkomst av var du har varit på internet. Dessa cookie-kategori kan inte deaktiveras.
Analyscookies. De gör det möjligt för att se och räkna antalet besökare och att se hur besökarna rör sig på vår webbsajt under användningen. Detta hjälper oss att förbättra det sätt på vilket vår webbsajt fungerar, t.ex. genom att säkerställa att användarna enkelt hittar vad de söker efter. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera dig. All information som samlas in av cookies är anonym, och används endast för att ge en bättre upplevelse av webbsajten.
Vår webbsajt använder Google Analytics-cookies. Information som samlas in av Google Analytics-cookies överförs till och lagras av Google på servrar i USA enligt dataskyddsbestämmelserna. För att se en översikt över dataskyddet hos Google och hur det gäller Google Analytics, gå till http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Du kan välja bort spårning genom Google Analytics genom att besöka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

I tabellen nedan hittar du mer information om de olika cookies vi använder och de syften vi använder dem i:
 

Cookie-typ
Cookie-typ Namn på cookie Källa Syfte
Helt nödvändig JSESSIONID Hankook Upprätthåller session
renderid
Analytisk _ga Google Analytics används för att särskilja användare genom Google Analytics
_dc_gtm Google Analytics används för att hjälpa till att identifiera besökarna efter antingen ålder, kön eller intressen genom en dubbelklickning - Google Tag Manager
_gat Google Analytics används för att minska förfrågningsfrekvensen

5-3.Man kan deaktivera cookies genom en inställning i läsaren, som gör det möjligt att avvisa alla eller vissa cookies. Om du använder läsarens inställningar för att deaktivera alla cookies (inkl. helt nödvändiga cookies) kan du ev. få begränsad åtkomst till hela sajten eller delar av den.
Deaktivering av en cookie eller en kategori av cookies raderar inte cookien från läsaren. Du måste göra detta separat i din läsare.
Om du vill ändra dina cookie-inställningar går du till meny 'Alternativ eller 'Favoriter' i din läsare. Du kan också använda hjälpen i din läsare för att läsa mer.

För att läsa mer om cookie-inställningarna i din dator, välj länkarna nedan:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS.

Om du har deaktiverat en eller flera analytiska cookies kan vi fortfarande använda information som har samlats in genom cookies innan du ändrade din inställning, men vi kommer att sluta använda den deaktiverade cookien för att samla in ytterligare information.
Med undantag för helt nödvändiga cookies kommer alla cookies att sluta gälla efter två år.

Punkt 6

Användning utöver angivna syften samt åtkomst genom tredje part

6-1. Företaget använder din personinformation i den omfattning som beskrivs i punkt 4 [Syfte med insamling och användning av personinformation] i denna sekretesspolicy och användningsvillkoren. Användningen sträcker sig inte utöver ovannämnda omfattning och personinformation lämnas inte vidare till andra personer, företag eller organisationer.

6-2. Som ett led i att underlätta arbetsaktiviteterna kan företaget uppdraga tjänster åt en extern part för hanteringen av din personinformation, varvid detaljerad information lämnas i förväg via e-post, telefon, skriftligt, eller på hemsidan, med namnet på det hanterande företaget, omfattningen av den hanterade informationen, syftet med anlitandet av det externa företaget, hanteringsprocessen och avtalsperioden. För mer information se punkt 12 i sekretesspolicyn.

6-3. I det fall att företaget överför rättigheter och ansvar p.g.a. en affärsöverlåtelse eller -sammanslagning, skall företaget informera dig om skälet, om uppgifter avseende efterträdaren och om växlingsprocessen på startsidan av hemsidan minst 30 dagar i förväg. Företaget lämnar också individuell information minst en gång skriftligt, via e-post eller andra kanaler, och ger dig möjlighet att samtycka till eller avvisa överföringen av personnformation; emellertid kan företaget ersätta detta med information som publiceras mer än en gång i två eller fler centrala dagstidningar, om det inte känner till dina kontaktuppgifter av skäl som företaget inte har att svara för, naturkatastrof eller andra berättigade skäl för att inte lämna individuell information.

6-4. Oaktat föreskrifterna i punkt 6-1 och 6-3, görs undantag i följande fall:
Om användaren har givit tillstånd i förväg till yppande,
om information behövs för beräkning av körsträckor enligt tillhandahållandet av tjänster,
om så krävs för statistiksammanställningar/akademisk forskning eller marknadsundersökningar, förutsatt att informationen lämnas till en tredje part, inkl. forskningsgrupper, enkät-/forskningsorganisatiner, partnerföretag och leverantörer efter att den har bearbetats på ett sådant sätt att det inte går att identifiera en individ,
Om särskilda föreskrifter anges i lagar inkl. "Act on Real Name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy", "Use and Protection of Credit Information Act", "Framework Act on Telecommunications", "Telecommunications Business Act", "Local Tax Act", "Framework Act on Consumer", "Bank of Korea Act" och "Criminal Procedure Act".

6-5. Din personinformation kan lämnas till eller delas med affärspartners för att vi skall kunna leverera bättre tjänster, i vilket fall du får ett personligt besked i förväg via e-post eller på annat sätt avseende namnet på partnerföretaget, den lista med personinformation som skall lämnas ut eller delas, samt skälet till detta, så att du har möjlighet att ge ditt samtycke. Om du inte samtycker kommer ovannämnda information inte att tillhandahållas eller delas med ett partnerföretag.

Punkt 7

Hämtning/granskning av personinformation

7-1. Du kan hämta eller granska din personinformation på företagets internetsajt. I det fall att du begär hämtning eller granskning av din personinformation genom besök, skriftligt, via telefon eller e-post, kommer företaget att omedelbart vidta erforderliga åtgärder efter att ha bekräftat din identitet. Skulle det emellertid finnas berättigade skäl att vägra hämtning eller granskning, får du omedelbart information om sådana skäl.

7-2. I det fall att du begär en korrigering av ett fel avseende din personinformation, skall företaget inte lämna ut eller använda informationen förrän sagda rättning har utförts.

Punkt 8

Återkallande av samtycke till insamling, användning och tillhandahållande av personinformation

8-1. Du kan när som helst återkalla det samtycke till insamling, användning och utlämning av personinformation som du gav vid medlemsregistreringen. För återkallande av samtycke (uppsägning av medlemskap) kan du ringa kundcenter på 02-2222-1354 eller skicka ett e-postmeddelande till personinformationsansvarig eller webbmastern, varvid erforderliga steg inkl. förstöring av personinformation och avisering vidtas omedelbart efter att du har bekräftat din identitet. Om lagen omfattar andra föreskrifter än vad som anges i punkt 9 i sekretesspolicyn, skall tillämpliga lagar gälla.

8-2. Företaget skall vidta erforderliga åtgärder så att ett återkallande av samtycke till insamling av personinformation lättare kan genomföras jämfört med metoderna för insamling av personinformation.

Punkt 9

Tidsperiod för lagring och användning av personinformation

9-1. Din personinformation kommer att förstöras vid återkallande av medlemskap, upplösande av medlemskap eller slutförande av syftet med insamling eller mottagande av personinformation, se nedan. Den kommer dock att behållas under en viss tidsperiod enligt föreskrifter i relaterade lagar om så krävs av olika skäl, t.ex. för att identifiera rättigheter och ansvar i samband med transaktioner, se nedan, enligt härmed förknippad lagstiftning, t.ex. "Commercial Code".
Uppgifter om kontrakt- eller prenumerationsuppsägning: 5 år
Uppgifter om betalningsavräkning och varuleveranser: 5 år
Uppgifter om hantering av kundreklamation eller tvist: 3 år
 

9-2. Du kan begära hämtning av transaktionsinformation, etc. som sparats med ditt samtycke, varvid företaget vidtar erforderliga åtgärder för hämtningen.

Punkt 10

Tekniska och administrativa åtgärder för skydd av personinformation

10-1. Vid hanteringen av din personinformation vidtar företaget följande tekniska åtgärder som skydd mot förlust, stöld, läckor, ändring och skada av sådan information i syfte att upprätthålla säkerheten:
Din personinformation skyddas av din användar-ID och lösenord, och viktiga data skyddas med separata säkerhetsåtgärder, inkl. krypterade fil- och dataöverföringar eller användning av en filspärrningsfunktion.
Vaccineringsprogram används för att förhindra skador orsakade av datorvirus, och sådana program uppdateras regelbundet. I händelse av ett plötsligt virusangrepp kommer ett vaccin att levereras så snart det blir tillgängligt, för att förhindra skador på personinformation.
Kodalgoritmer har tillämpats för att medge säker överföring av personinformation via nätverk, brandväggar har installerats som skydd mot hackare och ingrepp utifrån, och system som blockerar ingreppsförsök och som analyserar svaga punkter används i varje server för att upprätthålla säkerheten.

10-2. Vid hanteringen av din personinformation, vidtar företaget följande åtgärder för att upprätthålla säkerheten:
Ett mycket begränsat antal personer har behörighet till åtkomst av din personinformation. Dessa är:
Personal som arbetar med marknadsföringsaktiviteter direkt mot användaren
Personal som arbetar med aktiviteter kopplade till administration av personinformation, inkl. personinformationsansvarig och personinformationschef.
Annan person som oundvikligen måste administrera personinformation i sitt arbete.
Regelbunden utbildning internt och externt genomförs för anställda som hanterar personinformation, förknippad med förvärv av ny säkerhetsteknologi och med fokus på ansvar för skydd av personinformation.
Ett sekretessavtal skrivs med alla anställda när de tillträder sin tjänst i företaget, detta för att förhindra informationsläckor via anställda. Det finns interna rutiner som bevakar implementeringen av och de anställdas efterlevande av sekretesspolicyn.
Överlämning av arbetsuppgifter som omfattar personal som hanterar personinformation genomförs noggrant med bibehållen säkerhet, och ansvarsområdena för incidenter som involverar personinformation efter anställning i och utträde ur företaget är klart fastlagda.
Personinformation och allmänna uppgifter sorteras och lagras på separata servrar.
Datorrum och datalagringsrum utgör särskilda skyddszoner och åtkomsten till dessa lokaler är kontrollerad.
Vid förlust, läckage, ändring eller skada på personinformation p.g.a. fel genom intern chef eller en teknisk eller administrativ incident, kommer företaget att informera dig omedelbart, vidta lämpliga åtgärder och lämna lämplig kompensation.

Punkt 11

Länksidor

11-1. Företaget kan förse dig med länkar till andra företags webbsajter och data. Eftersom företaget inte har någon kontroll över externa sajter och data är det inte ansvarigt för eller garanterar användbarheten hos där tillhandahållna tjänster och data. Om du går till en sida på en annan webbplats genom att klicka på länkar som ingår i företaget, får du en uppmaning att läsa igenom sekretesspolicyn för den just besökta platsen, eftersom sekretesspolicyn på nämnda plats inte har någon koppling till företaget.

Punkt 12

Anlitande av extern part för handhavande av personinformation

12-1. Företaget kan komma att anlita en extern parts tjänster för hanteringen av din personinformation i syfte att förbättra tjänsterna, varvid det då måste lämna information i förväg om den avtalade tjänsten, anlitad part, förhållande mellan den anlitade parten och företaget, samt omfattning av ansvaret via en popup-bild etc. på hemsidan.

12-2. När en extern part kontrakteras för att hantera personinformation, kommer företaget att ställa upp uttryckliga föreskifter avseende efterlevande av skyddsdirektiv för personinformation, upprätthållande av sekretess för personinformation, förhindrande av överlämnande av information till en tredje part, kontraktsperiod, samt skyldigheten att återställa eller förstöra personinformation efter avtalets upphörande. Företaget skall av den kontrakterade parten begära efterlevnad av ovanstående föreskrifter och kommer att spara detta avtal i skriftligt eller elektroniskt format.

Punkt 13

Användarnas rättigheter och skyldigheter

13-1. Det är av yttersta vikt för skyddet av din personinformation att användar-ID och lösenord hanteras med största omsorg. Huvudansvaret för skyddandet av användar-ID och lösenord åligger användaren. Därför bör du vara mycket försiktig när du är ute på nätet. I synnerhet rekommenderar vi att du loggar ut när du har använt tjänster på en offentlig sajt som ett skydd mot avslöjande av ditt lösenord.

13-2. Företaget gör sitt yttersta för att skydda din personinformation, enligt denna sekretesspolicy; emellertid är företaget inte ansvarigt för incidenter orsakade av fel du begår eller av grundläggande risker med internet.

13-3.Parallellt med rätten till skydd av din personinformation, har du skyldighet att skydda dig själv och att inte kränka andras information. Om du underlåter att uppfylla ovannämnda skyldigheter och orsakar skada på andras information, kan du bli skadeståndsskyldig enligt "Act on Promotion of Information & Communication Network Utilization" etc.

Punkt 14

Mottagande av förslag och hantering av klagomål

14-1. Företaget har inrättat en kanal dit du kan skicka in dina åsikter och klagomål när det gäller personinformationsskydd. Förslag eller klagomål avseende personinformation kan skickas till personinformationsansvarig eller personinformationchef. När dessa förslag eller klagomål har kommit in, vidtar företaget åtgärder samt informerar avsändaren om hur ärendet har behandlats. Du kan också lämna in klagomål till det rapporteringscentrum för sekretesskränkningar, som drivs av staten (www.cyberprivacy.or.kr, www.e-privacy.or.kr, www.1336.or.kr, tel: 02-1336).

Punkt 15

Överföring av reklaminnehåll

15-1. Företaget överför inte annonsinnehåll i vinstgenereringssyfte som är i strid med din uttalade vägran att erhålla sådant innehåll.

15-2. Företaget överföri inte annonsinnehåll till media som är olämpliga för minderåriga (ungdomar 19 år gamla eller yngre).

15-3. Google Analytics

Den här webbsajten använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookies", textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att utföra en analys av hur du använder webbsajten. Informationen om hur du använder webbsajten som skapas av en cookie överförs som regel till en Google server i USA och sparas där. Om du aktiverar IP-avidentifieringen på den här webbsajten förkortar Google först IP-adressen inom medlemsstaterna i den Europeiska Unionen eller i andra avtalsstater som omfattas av avtalet för den Europeiska ekonomiska regionen. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google server i USA och förkortas där. Vi påpekar att IP-avidentifieringen på denna webbsajt är aktiv. På denna webbsajt har Google Analytics utvidgats med koden "gat._anonymizeIp();", för att säkerställa en avidentifierad registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking). På uppdrag av den som driver denna webbsajt kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsajten, för att sammanställa rapporter om webbsajtaktiviteter och för att skaffa fram ytterligare tjänster förbundna med användningen av webbsajten och med Internet användning till den som driver webbsajten. Den IP-adress som inom ramen för Google Analytics överförs från din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att cookies sparas med hjälp av lämpliga inställningar i programvaran för din webbläsare, vi påpekar dock att du i sådana fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsajt i deras kompletta omfattning. Du kan dessutom förhindra att de uppgifter som skapas av en cookie och som är relaterad till din användning av webbsajten registreras (inkl. din IP-adress) och lämnas vidare till Google samt att dess uppgifter bearbetas av Google genom att du laddar ner och installerar den Browser-Plugin som finns tillgänglig under följande länk:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer information om användningsvillkoren och om dataskydd vid användning av Google Analytics finns på:

www.google.com/analytics/terms/se.htmlresp. på:
www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
 

Punkt 16

Personal Information Officer och Personal Information Manager

16-1. Företaget utser en Personal Information Officer och en Personal Information Manager vilka tar emot förslag och hanterar klagomål avseende personinformation. Personal Information Officer och Personal Information Manager är:
[Personal Information Officer]
Name: Roh Jong-jin
Team: Information Strategy Team
Tel: 82-2-2222-0730
[Personal Information Manager]
Name: Koh Myung-soo
Team: Information Strategy Team
e-mail : 20700001@hankooktire.com
Tel: 82-2-2222-0733

Punkt 17

Uppsägningsskyldighet

Copyright-Policy | Nätsekretesspolicy

Hankook copyright-policy


Varje enskilt dokument som publiceras av Hankook på internet kan innehålla annan företagsägd och copyright-information som har samband med det enskilda dokumentet.

Inget av detta innehåll skall tolkas som tilldelning av licens eller rättighet under något patent eller varumärke tillhörigt Hankook eller tredje part, varken underförstått, genom hinder mot återtagande av tidigare handling eller på annat sätt. Förutom vad som explicit anges ovan, skall inget av detta innehåll uppfattas som tilldelning av licens eller rättighet under någon Hankook-copyright.

Observera att alla produkter, processer eller teknologier i detta dokument kan omfattas av andra äganderättigheter innehavda av Hankook, och är inte licensierade härunder.

Denna publikation levereras "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTALAD ELLER ANTYDD, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, DE ANTYDDA GARANTIERNA AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG. Vissa domsrätter tillåter inte uteslutande av underförstådda garanteri, så ovanstående exklusion kanske inte gäller för dig.

Hankook ikläder sig inget ansvar för användningen eller tolkningen av den ingående informationen. Beslut som grundar sig på data eller information ligger inom individens eget ansvarsområde.

Alla publikationer från Hankook kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Ändringar kan komma att göras regelbundet i dessa publikationer; dessa ändringar integreras i nya utgåvor av dessa publikationer. Hankook kan när som helst komma att förbättra och/eller förändra produkter och/eller program som beskrivs i dessa publikationer utan varsel.

Om en läsare av ett av Hankook publicerat dokument svarar med information inkl. feedback-data, t.ex. frågor, kommentarer, förslag eller liknande, när det gäller innehållet i ett sådant Hankook-dokument, skall sådan information betraktas som icke konfidentiell och Hankook har då ingen skyldighet av vilket slag avseende sådan information, och skall vara fri att reproducera, använda, yppa och distribuera information till andra utan begränsning. Dessutom står det Hankook fritt att använda alla idéer, koncept, kunnande eller tekniker som ingår i sådan information för alla slags syften, inklusive men ej begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter där sådan information ingår.

Hankook ger åtkomst till Hankooks internationella data och det kan därför finnas referenser eller korsreferenser till Hankooks produkter, program och tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. En sådan referens innebär inte att Hankook eller ett Hankook-dotterbolag eller distributör i ditt land avser att meddela sådana produkter, program eller tjänster. Alla aktiviteter som är ett resultat av en sökning av dessa data skall sättas i relation till lösningar som använder enbart produkter, program och tjänster publicerade av Hankook eller i ett Hankook-dotterbolag eller distributör i ditt land.

© Copyright Hankook. Med ensamrätt.

Grundläggande konfidentialitet och sekretesspolicy


Hankook ("Hankook") betraktar personinformation, som t.ex. ditt namn, postadress och e-postadress eller telefonnummer, som privat och konfidentiell. Därför lagras den personinformation du anger på en säker plats, den är tillgänglig endast genom särskild personal eller auktoriserade representanter, och används endast för att marknadsföra våra produkter eller för att ge våra kunder bättre service. Hankook yppar inte personinformation till andra organisationer.

Informationsinsamling

När du besöker en Hankook-webbsida gör du det anonymt. Personuppgifter samlas inte in. Emellertid kan det i vissa delar av våra webbsajter krävas att du frivilligt anger personinformation, inkl. namn, e-postadress etc., för t.ex. korrespondens, sajtregistrering, genomförande av köp eller deltagande i enkäter på nätet.

Hankook kan komma att behålla elektronisk kommunikation som du skickar till våra kundtjänstrepresentanter, webbmaster eller andra intressenter. Denna får spridas endast internt inom Hankook som ett verktyg för att löpande förbättra kundservicen.

Hankooks webbsajter spårar information om besöken på sidorna. Exempel samlas statistik in, vilken visar det dagliga antalet besökare av en sida, hur många förfrågningar per dag som har mottagits för filer på en sajt, och från vilka länder dessa förfrågningar har kommit. Denna samlade statistik används för att anpassa vår webbsajt så att den bättre uppfyller dina behov, och kan också lämnas vidare till andra, men statistiken innehåller ingen personinformation och kan inte användas till att samla in sådan information.

Det finns en teknologi som kallas cookies, vilka kan användas till att förse dig med skräddarsydd information från en webbsajt. En cookie är en uppsättning data som en webbsajt kan skicka till din läsare, och som sedan kan lagras i ditt system. Vissa Hankook-sidor kan använda cookies för att vi bättre skall kunna serva användarna. Du kan ställa in din läsare så att den informerar dig när du tar emot en cookie, och du kan då bestämma om du vill acceptera detta eller ej.

Informationsanvändning

Hankook kan använda den information som användare ger oss t.ex. för att kunna leverera en tjänst, mäta kundernas intresse för våra olika produkter och tjänster, eller informera användare om nya produkter och program. Dessa erbjudanden kan vara baserade på information från enkäter, information som kan avslöja preferenser vid köp, eller e-post skickad till en Hankook-sajt.

Alla listor som används för att skicka produkt- och serviceerbjudanden till dig tas fram och underhålls under mycket strikta villkor, för att garantera säkerheten och sekretessen för kundernas personuppgifter. Hankook kommer att bearbeta alla förfrågningar avseende borttagning av namn från postdistributions- eller e-postlistor i skälig omfattning.

Yppande

Eftersom Hankook betraktar den individinformation vi underhåller som konfidentiell, är det vår policy att inte yppa personinformation som har samlats in online till tredje part, såvida inte överlämning krävs i lag eller har att göra med juridiska eller statliga undersökningar eller rättsliga förhandlingar. Hankook varken säljer, hyr ut eller överför personinformation till andra organisationer.

Andra webbsidor
Hankooks webbsidor kan innehålla länkar till andra sajter och vi strävar efter att länka endast till sidor som delar våra höga värderingar och respekten för sekretessen. Vi är dock inte ansvariga för innehållet eller sekretessrutinerna som gäller hos andra sajter.

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda en Hankook-sajt accepterar du Hankooks nätsekretesspolicy. Om du inte samtycker till denna policy ber vi dig att inte använda våra sidor. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy när som helst. Besök gärna denna sida regelbundet för att se ev. ändringar. Fortsätter du att använda våra sajter efter det att meddelande om ändringar av dessa villkor har publicerats innebär det att du accepterar dessa ändringar.

Copyrights

Hankook. Med ensamrätt. Text, bilder, grafik, ljudfiler, animerade filer, videor och deras placering på Hankooks webbsajter omfattas av copyright-lagstiftningen och andra åtgärder för skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller spridning, inte heller får dessa objekt ändras eller läggas upp på andra sajter. På vissa Hankook-sidor finns bildmaterial som omfattas av resp. ägares copyright.

Dataskyddsregler:


Denna webbsajt använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, textdata som lagras i din dator och som möjliggör en analys av din användning (frekvens, navigering, länkar, favoriter etc.) av denna webbsajt. Den information som genereras av cookien vid ditt besök på denna sajt (inkl. din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information till att utvärdera din användning av webbsajten, att ta fram rapporter om aktiviteten totalt på sajten för dess webbmaster samt för att ytterligare utveckla och förbättra internet-tjänsterna. Google kan komma att överföra sådan information till tredje part, om så är juridiskt erforderligt eller tillåtet eller om dessa tredje parter bearbetar med dessa data kommersiellt på Googles uppdrag. Google får aldrig sammankoppla sådana data eller andra Google-data med din IP-adress. Genom att ställa in din läsare kan du förhindra att cookies installeras, men vi vill dock nämna att om du gör det, kan det påverka tillgängligheten för funktionerna på denna webbsajt. Genom att använda denna webbsajt samtycker du till att Google samlar in och bearbetar data avseende din internetaktivitet inom de ramar, av det slag och för det syfte som anges ovan. Se även Googles allmänna affärsvillkor:
http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html.

Information om Googles dataskydd finns här:
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

© Copyright Hankook. Med ensamrätt.

Sekretesspolicyn kan komma att modifieras genom att innehåll läggs till, raderas eller revideras enligt förändringar i lagstiftning, säkerhetsteknologi eller företagets policy.
 


TOP

It is