Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Dalsze przeglądanie niniejszej strony oznacza zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj zamknij

close

Zasady ładu korporacyjnego

W celu zachowania przejrzystych i odpowiedzialnych zasad korporacyjnych firma Hankook przyjęła system zasad ładu korporacyjnego, który zajmuje się szeroką gamą kwestii etycznych w celu lepszego zarządzania naszą firmą i podejmowania decyzji korzystnych dla udziałowców.

W celu zachowania przejrzystych i odpowiedzialnych zasad korporacyjnych firma Hankook przyjęła system zasad ładu korporacyjnego, który zajmuje się szeroką gamą kwestii etycznych w celu lepszego zarządzania naszą firmą i podejmowania decyzji korzystnych dla udziałowców.
Suh, SeungHwa

Suh, Seung Hwa

Zastępca Prezesa oraz dyrektor generalny, Hankook Tire

 • Przewodniczący rady nadzorczej
 • Przewodniczący komitetu zarządzającego
 • Członek komitetu nominacji dyrektorów niewykonawczych

Pan Suh jest zastępcą prezesa oraz dyrektorem generalnym firmy Hankook Tire od 2009 r. Dołączył do firmy w 1973 r. i obejmował szereg ważnych stanowisk – wiele z nich na kluczowych rynkach zagranicznych.

Pan Suh został desygnowany na dyrektora ds. organizacyjnych oddziału w Stanach Zjednoczonych w 1997 r., gdzie następnie awansował na zastępcę prezesa w roku 2000. Pełnił stanowisko dyrektora zarządzającego działaniami zagranicznymi oraz dyrektora ds. marketingu od 2003 r., a w 2006 r. został prezesem europejskiej siedziby regionalnej.

Jako dyrektor ds. marketingu w latach 2003-2005 aktywnie zwiększał wartość marki Hankook Tire poprzez wprowadzanie w życie nowego wizerunku korporacyjnego firmy. W 2006 r. zarządzał również budową zakładu produkcyjnego na Węgrzech i odgrywał kluczową rolę w rozwijaniu potencjału firmy na rynkach Europy Wschodniej i Rosji.

 • Zastępca Prezesa oraz dyrektor generalny (od 2009 r. do chwili obecnej)
 • Prezes oraz dyrektor generalny (2007 r.)
 • Prezes oraz dyrektor europejskiej siedziby regionalnej (2006 r.)
 • Wiceprezes oraz dyrektor ds. marketingu (2003 r.)
 • Wiceprezes oraz dyrektor działu sprzedaży zagranicznej (2001 r.)
 • Dyrektor ds. organizacyjnych Hankook Tire America Corporation (1997 r.)
 • Dyrektor zarządzający marketingiem zagranicznym (1992 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook Tire (1973 r.)
 • Tytuł licencjata z polityki i stosunków międzynarodowych, Hankuk University of Foreign Studies
Cho, Hyun Shick

Cho, Hyun Shick

Prezes oraz dyrektor generalny, Hankook Worldwide Dyrektor ds. marketingu Hankook

Więcej

Hyun Shick Cho dołączył do zespołu Hankook w 1997 roku, natomiast stanowisko dyrektora ds. marketingu zajmuje od 2006 roku. W 2008 roku został mianowany na dyrektora ds. organizacyjnych w koreańskiej siedzibie firmy. Prezesem i dyrektorem generalnym Hankook Worldwide został w 2012 roku, a obecnie pełni również funkcję dyrektora ds. marketingu.

Jako dyrektor ds. organizacyjnych koreańskiej siedziby regionalnej stale zwiększał udział marki Hankook w rynku krajowym oraz doprowadził firmę na pozycję głównego dostawcy opon w kraju. Jako dyrektor ds. marketingu podpisał umowy na dostawę opon oryginalnego wyposażenia dla najważniejszych producentów samochodów, takich jak Audi, BMW, Volkswagen, GM i Ford.

 • Prezes oraz dyrektor generalny Hankook Worldwide, dyrektor ds. marketingu Hankook (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Prezes oraz dyrektor generalny, Hankook Worldwide (od 2012 r. do chwili obecnej)
 • Prezes oraz dyrektor ds. marketingu (2010 r.)
 • Wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych koreańskiej siedziby regionalnej (2008 r.)
 • Wiceprezes oraz dyrektor ds. marketingu (2006 r.)
 • Dyrektor działu sprzedaży zagranicznej oraz dyrektor generalny (2003 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1997 r.)
 • Tytuł licencjata z ekonomii, Syracuse University
Park, Chul Koo

Park, Chul Koo

Wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor ds. organizacyjnych koreańskiej siedziby regionalnej, Hankook

Więcej

Po dołączeniu do firmy Hankook w 1978 r. pan Park pełnił kilka ważnych funkcji w dziale operacji i marketingu, a od 2011 r. piastował stanowisko dyrektora ds. organizacyjnych w koreańskiej siedzibie regionalnej.

Z powodzeniem uruchomił sieć T’station – kanał dystrybucji firmy Hankook, który promuje najwyższej jakości usługi w zakresie opon, oraz wspomagał uruchomienie wydajnych programów marketingowych firmy Hankook.

 • Wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych koreańskiej siedziby regionalnej (od 2011 r. do chwili obecnej)
 • Starszy dyrektor generalny ds. marketingu i operacji koreańskiej siedziby regionalnej (2010 r.)
 • Dyrektor generalny ds. marketingu i operacji koreańskiej siedziby regionalnej (2003 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1978 r.)
 • Ukończył School of Business Administration, Kookmin University
Lee, SooIl

Lee, Soo Il

Starszy wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych, chińska siedziba regionalna, Hankook

Więcej

Pan Lee pełnił funkcję dyrektora ds. operacyjnych Hankook w Arabii Saudyjskiej i Francji oraz odegrał kluczową rolę w budowaniu strategii rynkowej dla siedziby głównej. Po zaprzestaniu pracy na stanowisku dyrektora ds. organizacyjnych w siedzibie w Stanach Zjednoczonych, po dzień dzisiejszy pełni funkcję dyrektora ds. organizacyjnych w chińskiej siedzibie regionalnej.

Jako dyrektor ds. organizacyjnych w regionalnej siedzibie w Stanach Zjednoczonych odegrał główną rolę w poprawie wizerunku marki i zwiększeniu sprzedaży opon firmy Hankook. Na swoim obecnym stanowisku w Chinach jest odpowiedzialny za rozwijanie sieci dystrybucyjnej i bazy produkcyjnej oraz poprawę reputacji marki Hankook.

 • Starszy dyrektor generalny oraz dyrektor ds. organizacyjnych chińskiej siedziby regionalnej (od 2013 r. do chwili obecnej)
 • Starszy dyrektor generalny oraz dyrektor ds. organizacyjnych w regionalnej siedzibie w Stanach Zjednoczonych (2012 r.)
 • Dyrektor generalny ds. marketingu (2007 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1987 r.)
 • Tytuł licencjata z handlu, Kyungpook University
Lee, Jae Pyo

Lee, Jae Pyo

Starszy wiceprezes działu infrastruktury biznesowej, Hankook Worldwide

Więcej

Pan Lee stoi na czele działu infrastruktury biznesowej, który odgrywa kluczową rolę w zakresie zrównoważonego wzrostu firmy Hankook.

Przeprowadził innowacyjne przekształcenia w kulturze korporacyjnej organizacji oraz przyczynił się do światowego rozwoju firmy Hankook poprzez stworzenie zaawansowanej infrastruktury IT i wdrożenie globalnego systemu produkcji, wprowadzenie planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz wdrożenie zasad odpowiedzialności społecznej korporacji w celu prowadzenia zrównoważonego zarządzania.

 • Starszy dyrektor generalny działu infrastruktury biznesowej (od 2012 r. do chwili obecnej)
 • Starszy dyrektor generalny działu strategii i innowacji (2010 r.)
 • Dyrektor generalny działu strategii i planowania (2006 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (2000 r.)
 • Tytuł licencjata z matematyki, Korea University
Song, Kwon Ho

Song, Kwon Ho

Wiceprezes wykonawczy ds. produktów i technologii, Hankook

Więcej

Pan Song dołączył do zespołu zakładu produkcyjnego Hankook w Daejeon w 1980 r. i od tego czasu pracował w strategicznych zakładach produkcyjnych firmy w Jiaxing i Jiangsu. Aktualnie pełni funkcję starszego wiceprezesa w dziale produktów i technologii.

Pan Song ma bogate doświadczenie w standaryzacji procesów operacyjnych zakładów produkcyjnych, prowadzących do uzyskania efektu skali oraz rozbudowuje ten system w naszych zagranicznych zakładach produkcyjnych.

 • Wiceprezes wykonawczy działu produktów i technologii (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Starszy wiceprezes działu produktów i technologii (2012-2014 r.)
 • Dyrektor generalny zakładu w Daejeon (2009 r.)
 • Dyrektor generalny zakładu w Jiangsu (2006 r.)
 • Dyrektor generalny zakładu w Geumsan (2005 r.)
 • Dyrektor generalny zakładu w Daejeon (2004 r.)
 • Dyrektor generalny zakładu w Jiaxing (2004 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1980 r.)
Moon, Dong Hwan

Moon, Dong Hwan

Starszy wiceprezes działu zapewniania jakości, Hankook

Więcej

Pan Moon dołączył do firmy Hankook w 1986 r., a w roku 2009 został mianowany dyrektorem odpowiedzialnym za zarządzanie jakością. Od 2012 r. zaczął pełnić rolę asystenta dyrektora generalnego w dziale zapewniania jakości.

W celu zapewniania produktów najwyższej jakości oraz zwiększania konkurencyjności naszych produktów na całym świecie stale wzmacnia system zarządzania jakością firmy Hankook. Ponadto pan Moon dokłada wszelkich starań w celu poprawy procesów operacyjnych we wszystkich siedmiu zakładach produkcyjnych na całym świecie, by zaprezentować najlepsze praktyki i tym samym poprawić standaryzację jakości.

 • Starszy wiceprezes działu zapewniania jakości (od 2012 r. do chwili obecnej)
 • Asystent dyrektora generalnego działu zapewniania jakości (od 2012 r. do chwili obecnej)
 • Dyrektor działu zarządzania jakością (2009 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1986 r.)
 • Tytuł licencjata z fizyki, Chungbuk National University
Byung Il Woo

Woo, Byung Il

Starszy wiceprezes działu światowego wyposażenia oryginalnego, Hankook

Więcej

Pan Woo dołączył do firmy Hankook w 1988 r. i zajmował się projektowaniem opon do samochodów osobowych oraz opracowywaniem opon oryginalnego wyposażenia. Gdy przestał pełnić funkcję dyrektora zespołu planowania produktów oraz dyrektora generalnego oddziału Hankook Canada Corp., został mianowany zastępcą prezesa działu światowego wyposażenia fabrycznego.

Dzięki szerokiej i dogłębnej wiedzy technologicznej oraz znajomości charakterystyki rynku samochodowego w Stanach Zjednoczonych rozwinął partnerstwa z producentami samochodów poprzez dostosowanie wyrobów do technologii oraz wymogów światowych producentów samochodów.

 • Starszy wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Wiceprezes działu światowego wyposażenia oryginalnego (2010-2014 r.)
 • Dyrektor generalny oddziału Hankook Canada Corp. (2009 r)
 • Dołączył do firmy Hankook (1988 r.)
Cho, Hyun Bum

Cho, Hyun Bum

Prezes oraz dyrektor finansowy i strategiczny Hankook Worldwide Dyrektor zarządzający Hankook

Więcej
 • Członek komitetu nominacji dyrektorów niewykonawczych
 • Członek komitetu zarządzającego

Pan Cho jest aktualnym prezesem firmy Hankook i piastuje to stanowisko od 2011 r. Dołączył do firmy 1997 r. i obejmował szereg ważnych stanowisk, w tym dyrektora działu sprzedaży.

Jako dyrektor ds. marketingu w 2004 r. pan Cho wprowadził nowatorską strategię marki i rozpoczął inwestowanie na nowych rynkach. Podczas pełnienia funkcji dyrektora ds. zarządzania korporacyjnego w 2006 r. w znacznym stopniu przyczynił się do przekształcenia spółki i osiągnięcia sukcesu finansowego, wzmacniając całą organizację światową. Znacząco przyczynił się do rozbudowy zagranicznych linii produkcyjnych oraz zapoczątkował budowę centralnego ośrodka badań w celu pogłębienia naszych zdolności technicznych, co wzmocniło siłę rozwoju firmy Hankook.

 • Prezes oraz dyrektor finansowy i strategiczny Hankook Worldwide Dyrektor zarządzający Hankook (2015 r. do chwili obecnej)
 • Prezes oraz dyrektor ds. marketingu (od 2012 r. do chwili obecnej)
 • Prezes oraz dyrektor ds. zarządzania korporacyjnego (2011 r.)
 • Dyrektor generalny oraz dyrektor ds. marketingu (2006 r.)
 • Dyrektor wykonawczy ds. marketingu (2004 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1998 r.)
 • Tytuł licencjata z ekonomii, Boston College
Ho Youl Pae

Pae, Ho Youl

Wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej, Hankook

Więcej

Pan Pae dołączył do firmy Hankook w 1986 r. i pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu w Niemczech, Polsce i Australii. Po zaprzestaniu pracy na stanowisku dyrektora ds. organizacyjnych regionalnej siedziby firmy Hankook w Stanach Zjednoczonych przejął dział planowania strategii rynkowej, w którym był odpowiedzialny za dystrybucję, budowanie marki oraz sprzedaż.

Dzięki dużemu doświadczeniu w marketingu zagranicznym dziś pełni funkcję dyrektora ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej.

 • Wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Dyrektor ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej (2013-2014 r.)
 • Starszy wiceprezes działu planowania strategii rynkowej (2012-2013 r.)
 • Wiceprezes regionalnej siedziby firmy Hankook w Stanach Zjednoczonych (2008 r.)
 • Dyrektor generalny regionalnej siedziby firmy Hankook w Stanach Zjednoczonych (2006 r.)
 • Dyrektor generalny ds. marketingu i sprzedaży (2006 r.)
 • Dyrektor generalny zespołu marketingowego, Hankook America Corp. (2005 r)
 • Dołączył do firmy Hankook (1986 r.)
Pae, Ho Youl

Ahn, Hee Se

Starszy wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych, siedziba regionalna w Stanach Zjednoczonych, Hankook

Więcej

Pan Ahn, starszy wiceprezes w firmie Hankook, dołączył do firmy w 1986 r. Dzięki doświadczeniu w marketingu i sprzedaży pracował w wielu różnych regionach, w tym w Korei, na Środkowym Wschodzie, w Chinach i Europie, a obecnie sprawuje funkcję dyrektora ds. organizacyjnych siedziby regionalnej w Stanach Zjednoczonych.

W dużym stopniu przyczynił się do pogłębiania doświadczeń zagranicznych oraz tworzenia strategii marketingowych i sprzedaży. Został szczególnie doceniony za doświadczenie i talent podczas pracy w siedzibie europejskiej. Przyczynił się do poprawy wizerunku marki w całej Europie oraz zwiększył nasz udział w rynku poprzez kreatywny marketing podczas wydarzeń sportowych.

 • Starszy wiceprezes oraz dyrektor ds. organizacyjnych europejskiej siedziby regionalnej (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Dyrektor generalny ds. marketingu i sprzedaży w europejskiej siedzibie regionalnej (2008-2014 r.)
 • Dyrektor generalny ds. marketingu i sprzedaży w chińskiej siedzibie regionalnej (2006-2008 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1986 r.)
Park, Jong Ho

Seo, Ho Sung

Starszy wiceprezes ds. kadr biura korporacyjnego planowania strategicznego, dział korporacyjnego planowania strategicznego, Hankook Worldwide

Więcej

Ho Sung Seo piastuje stanowisko starszego wiceprezesa działu korporacyjnego planowania strategicznego Hankook Worldwide i odpowiada za wskazywanie kierunku rozwoju globalnego oraz realizacji strategii biznesowej Grupy Hankook. Ma ponad 10 lat doświadczenia zawodowego oraz ogromną wiedzę pozyskaną podczas kierowania działami ds. strategii, marketingu i zarządzania biznesowego w instytucjach finansowych, dlatego został mianowany osobą odpowiedzialną za kwestie dotyczące strategii firmy, innowacji, zagadnień prawnych, PR itd. Odgrywa kluczową rolę, prowadząc firmę po drodze do czołówki światowych producentów opon.

 • Starszy wiceprezes działu korporacyjnego planowania strategicznego Hankook Worldwide (od 2015 r. do chwili obecnej)
 • Dołączył do firmy Hankook (2015 r.)
 • HMC Investment & Securities Co., Ltd. oraz Hyundai Life (2008–2014)
 • Hyundai Card Co., Ltd. i Hyundai Capital Services Inc. (2002–2007)
Lee, Sang Ju

Lee, Sang Ju

Starszy wiceprezes działu badań i rozwoju, Hankook

Więcej

Pan Lee dołączył do firmy Hankook w 1982 r. i szybko przejął odpowiedzialność za projektowanie produkcji i podstawowych badań. Aktualnie pełni rolę starszego dyrektora generalnego działu badań i rozwoju.

W oparciu o cztery kluczowe współczynniki, tj.: osiągi, bezpieczeństwo, komfort i środowisko, wyznaczył kierunek myśli technologicznej firmy oraz rozwija zdolności naszej organizacji w zakresie zaawansowanych technologii poprzez długoterminowy plan dla przemysłu samochodowego.

 • Starszy dyrektor generalny działu badań i rozwoju (od 2013 r. do chwili obecnej)
 • Dyrektor generalny działu badań i planowania (2012 r.)
 • Dyrektor generalny działu badań (2006 r.)
 • Dołączył do firmy Hankook (1982 r.)
 • Tytuł doktora mechaniki, University of Akron
Hyung Nam Kim

Kim, Hyung Nam

Starszy wiceprezes działu zaopatrzenia Hankook

Więcej

Hyung Nam Kim jest odpowiedzialny za dział zaopatrzenia, który nakreśla i realizuje strategię nabywania oraz planowania zakupów surowców i sprzętu oraz zakupów pośrednich. Chcąc opracować standardową procedurę zaopatrzenia, w 2013 roku skutecznie wdrożył zintegrowany system zaopatrzenia, który umożliwia dokonywanie zakupów organicznych i systemowych we współpracy z indywidualnymi zespołami ds. zaopatrzenia za granicą. Ponadto Hyung Nam Kim dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić konkurencyjność firmy w sektorze zaopatrzenia przez ustanowienie globalnych systemów zakupów oraz nawiązywanie współpracy, co wspólnie pomaga zarządzać wydajnością z myślą o wysokiej jakości produkcji.

 • Dyrektor działu zakupów (2013 r. do chwili obecnej)
 • Renault Samsung Motors (1997–lipiec 2013)
 • Kia Motors Corporation (1983–1990)

TOP

It is