Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Zie hierbij voor meer informatie

close

Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van onze klanten worden bij Hankook altijd vertrouwelijk behandeld. Door onze privacyrichtlijn zijn wij daartoe verplicht.

De persoonlijke gegevens van onze klanten worden bij Hankook altijd vertrouwelijk behandeld. Door onze privacyrichtlijn zijn wij daartoe verplicht.

Artikel 1

Algemene Bepalingen

1-1. Hankook Europe GmbH (waarnaar hierna wordt verwezen als het "Bedrijf", verwijst ook naar de internetsite van het bedrijf, www.hankooktire.com evenals www.hankooktire-eu.com), onderkent hoe belangrijk het is uw privacy te beschermen en accepteert de voorwaarden met betrekking tot de privacy volgens "The Act on Promotion of Information & Communication Network Utilization and Information Protection, etc." (Engelse Wet Bescherming Persoonsgegevens), en de Privacy Richtlijn die is vastgesteld door het Ministerie voor Informatie en Communicatie. Het Bedrijf verstrekt informatie betreffende het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens en de maatregelen die zijn genomen om uw privacy via haar Privacybeleid te beschermen.

1-2. Het Privacybeleid kan gemakkelijk worden gevonden via de hoofdpagina van de website van het bedrijf (www.hankooktire.com, www.hankooktire-eu.com). Het Bedrijf verkrijgt ook afzonderlijk toestemming van leden wanneer zij zich registreren.

1-3. Het Bedrijf heeft procedures opgesteld voor herziening van het privacybeleid indien dit nodig is. In geval van een revisie van het Privacybeleid worden stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat u de herziening gemakkelijk kunt herkennen.

Artikel 2

Reikwijdte van verzamelen van persoonlijke gegevens

2-1. "Persoonsgegevens" verwijst naar informatie over een levende persoon waardoor dat individu wordt geïdentificeerd op basis van zijn/haar naam en identificatienummer, met inbegrip van symbolen, tekst, stemdata , geluid en beelden (ondermeer informatie die op zichzelf niet voldoende is, maar wanneer die wordt gecombineerd met andere gegevens een individu kan worden geïdentificeerd).

2-2. Het Bedrijf verzamelt uitsluitend gegevens die worden genoemd in Artikel 2-3 van het Privacybeleid. Dit zijn gegevens die minimaal nodig zijn om diensten te verlenen en de gegevens worden verzameld op een eerlijke en passende wijze. Het Bedrijf zal niet weigeren basisdiensten te verlenen, zelfs als u ervoor kiest om geen optionele gegevens te verstrekken.

2-3. Lijst van gegevens die worden verzameld bij registratie als lid
Verplichte items: naam, identificatienummer, gebruikersnaam, wachtwoord van gebruiker, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer, adres, of u e-mail wilt ontvangen, of u van de sms-dienst gebruik wilt maken, beroep, werkgever, aanspreektitel, autobezit
Optionele items: faxnummer, werkgever (bedrijfsnaam), beroep, aanspreektitel

2-4. Het Bedrijf verzamelt geen persoonsgegevens die duidelijk het risico lopen inbreuk te maken op uw basisrechten (ras en etniciteit, ideologie en geloof, geboorteplaats en wettige woonplaats, politieke richting en strafblad, gezondheidstoestand zoals medische geschiedenis, sexleven, enz). Er wordt echter een uitzondering gemaakt als de persoonsgegevens die worden verzameld, volgens de wet worden vereist, of direct betrekking hebben op en daarom worden vereist om diensten te leveren, in dat geval zal uw toestemming nodig zijn.

Artikel 3

Toestemming voor verzamelen van persoonsgegevens

3-1. Het Bedrijf biedt bij registratie als lid aan om te klikken op de "Accept" (Accepteren) of "Cancel" (Annuleren) knoppen met betrekking tot het Privacybeleid en de Voorwaarden van Service. Als u klikt op "Accept," (Accepteer) wordt dit gezien als dat u toestemming hebt gegeven voor de inzameling van persoongegevens.

Artikel 4

Doel van verzamelen en gebruiken van persoongegevens

4-1. Het Bedrijf verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Naam, identificatienummer: Om volwassen gebruikers van diensten te identificeren en te controleren of u een off-line lid bent,
Adres, telefoonnummer, e-mailadres: Om een communicatiekanaal in te stellen om informatie te verstrekken over services/nieuwe producten of evenementen, kennisgevingen door te geven, uw beslissingen te verifiëren, klachten te verwerken, enz.
Identificatienummer, adres: Demografische analyse (statistische analyse van leeftijd, geslacht, regio, enz van gebruikers van de service,
Optionele items: Verwijzing voor individuele diensten en speciale diensten (advies over banden, leidersclub enz.).

4-2. Ten einde u diverse en hoge kwaliteit diensten te leveren, kan het Bedrijf uw persoonsgegevens en data, die betrekking hebben op gebruik van de service, integreren en gebruiken/beheren met gegevens van leden uit postorderbedrijven en e-commerce waarbij het Bedrijf momenteel is betrokken of in de toekomst betrokken zal zijn, met inbegrip van informatie die is verkregen via de "www.hankooktire.com" en "www.hankooktire-eu.com"  websites, gerelateerde websites waarop u diensten kunt ontvangen door gebruik te maken van de op zichzelf staande geïntegreerde ledenrekening (naam en wachtwoord van gebruiker), die wordt beheerd door het Bedrijf en off-line klantengegevens.

Artikel 5

Verzamelen van persoonsgegevens door middel van cookies

5-1.Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten. Wanneer u onze website bezoekt wordt deze informatie naar uw computer of mobiele apparaat gedownload. Bij ieder volgend bezoek worden deze cookies terug naar die website gestuurd waar zij vandaan komen, of naar iedere andere website die deze cookies herkent. Cookies zijn nuttig omdat een website hierdoor in staat is om het apparaat van een gebruiker te herkennen.
Cookies hebben veel verschillende taken, zoals u de mogelijkheid te geven efficiënt tussen verschillende pagina's te navigeren, daarbij uw voorkeuren te onthouden en de gebruiksvriendelijkheid in het algemeen te verbeteren. Tevens kunnen zij helpen om de advertenties die u online te zien krijgt meer op uw specifieke situaties en interesses af te stemmen.
Ga voor meer informatie, d.w.z. hoe u kunt zien welke cookies op uw apparaat zijn ingesteld en hoe deze kunt beheren of verwijderen, naar http://www.allaboutcookies.org/..

5-2.De website maakt gebruik van cookies. Onderstaand leest u meer over het gebruik van cookies en hoe u hiermee om kunt gaan.
Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals dat in ons cookiebeleid is vastgelegd. Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, verzoeken wij u deze aan de hand van de aanwijzingen in ons cookiebeleid uit te schakelen.

Deze website maakt gebruik van onderstaande cookies:

Absoluut noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen gebruiken. Zo bevatten zij bijvoorbeeld cookies waarmee u in kunt loggen in beveiligde secties van onze website. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en registreren niet waar u op internet bent geweest. Deze categorie cookies kan niet worden uitgeschakeld.
Analytische cookies. Deze bieden ons de mogelijkheid om bezoekers te herkennen, te tellen en te bekijken hoe deze bezoekers door onze website navigeren. Zo kunnen wij het gebruik van onze website verbeteren. Bijv. door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn. Deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Alle informatie die door deze cookies worden verzameld is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de werking van onze website.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Informatie die wordt verzameld door Google Analytics-cookies wordt, in overeenstemming met de privacyregels, doorgestuurd naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Ga naar http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. voor een overzicht van de privacyregels van Google Analytics en hoe deze worden toegepast. U kunt de tracking door Google Analytics uitschakelen door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB. te gaan.

In onderstaande tabel staat meer informatie over de individuele cookies en het doel waarvoor wij ze gebruiken:
 

Soort cookie
Soort cookie Naam van de cookie Bron Doel
Absoluut noodzakelijk JSESSIONID Hankook De sessie handhaven
renderid
Analytisch _ga Google Analytics wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers te herkennen
_dc_gtm Google Analytics helpt ons, door middel van DoubleClick - Google Tag Manager, om bezoekers te identificeren aan de hand van leeftijd, geslacht of interesses
_gat Google Analytics wordt gebruikt om het aantal aanvragen te verminderen

5-3.U kunt cookies uitschakelen door de instelling in uw browser waarmee u de instelling van afzonderlijke cookies of van allemaal kunt weigeren. Echter, wanneer u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies uit te schakelen (inclusief cookies die absoluut noodzakelijk zijn) hebt u geen toegang tot alle secties van de website.
Door het uitschakelen van een cookie of een categorie cookies worden deze niet uit uw browser verwijderd. U moet deze één voor één zelf uit uw browser verwijderen.
Indien u wijzigingen aan uw cookie-instellingen wilt uitvoeren, ga dan a.u.b. naar het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw browser. Voor meer informatie kunt u ook de "Help"-functie in uw browser openen.

Selecteer a.u.b. onderstaande koppelingen om meer over de cookie-instellingen van uw browser te lezen:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS.

Wanneer u een of meerdere analytische cookies hebt uitgeschakeld, kunnen wij nog steeds gebruik maken van informatie die is verzameld in de periode voorafgaand aan het tijdstip waarop u deze cookies hebt uitgeschakeld. Wij zullen echter het gebruik van de uitgeschakelde cookie stopzetten en daarmee geen verdere informatie verzamelen.
Met uitzondering van alle absoluut noodzakelijke cookies, verliezen alle cookies na twee jaar hun geldigheid.

Artikel 6

Gebruik buiten de verklaarde bedoeling om en verstrekken aan derden

6-1. Het Bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens binnen het bereik dat is bepaald in Artikel 4 [Doel van verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens] van dit Privacybeleid en de Voorwaarden van Service. Gebruik vindt niet plaats niet buiten het voornoemde bereik om en persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere personen, bedrijven, organisaties.

6-2. Om werkzaamheden te vergemakkelijken kan het Bedrijf een derde contracteren om uw persoonsgegevens te verwerken, in dat geval zal vooraf een gedetailleerde kennisgeving worden verstrekt via e-mail, telefoon, schriftelijk, of op de thuispagina, betreffende de naam van het verwerkende bedrijf, het bereik van de te verwerken informatie, het doel van het contracteren van de derde, het verwerkingsproces en de contractduur. Voor nadere informatie kunt u Artikel 12 van het Privacybeleid raadplegen.

6-3. In geval dat het Bedrijf rechten en verantwoordelijkheden overdraagt wegens een businesstransfer of fusie, zal het Bedrijf u ten minste 30 dagen van te voren via het initiële scherm van de thuispagina op de hoogte stellen van de reden, de details betreffende de opvolger en het opvolgingsproces. Het Bedrijf zal u ook ten minste eenmaal schriftelijk, per e-mail of anderszins persoonlijk kennis geven en u de optie geven om voor de overdracht van persoonsgegevens toestemming te geven of die te herroepen; het Bedrijf kan dit echter vervangen met een kennisgeving die meerdere malen verschijnt in een of meer populaire kranten indien het niet op de hoogte is van uw contactgegevens zonder dat het bedrijf nalatig is geweest, een natuurlijke ramp of een andere gerechtvaardigde reden om geen persoonlijke kennisgeving te verstrekken.

6-4. Niettegenstaande de bepalingen in Artikel 6-1 en Artikel 6-3, wordt in de volgende gevallen een uitzondering gemaakt:
Wanneer de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor bekendmaking,
Wanneer informatie nodig is om kilometers te berekenen volgens de voorziening van de service,
Wanneer die nodig is voor statistische compilatie/academisch onderzoek of marktonderzoek, mits de informatie aan een derde wordt verstrekt, met inbegrip van onderzoeksgroepen, inspectie/onderzoeksgroepen, partnerbedrijven en leveranciers, nadat de gegevens zijn verwerkt op een manier waardoor identificatie niet mogelijk is. van een individu,
Wanneer speciale voorschriften zijn opgesteld in wetten met inbegrip van de volgende wetten: Act on Real Name Financial Transactions en de Guarantee of Secrecy, Use and Protection of Credit Information Act, Framework Act on Telecommunications, Telecommunications Business Act, Local Tax Act, Framework Act on Consumer, Bank of Korea Act, en de Criminal Procedure Act.

6-5. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of worden medegedeeld aan businesspartners om betere diensten te kunnen verlenen, in dat geval zult u vooraf persoonlijk via e-mail of anderszins kennisgeving ontvangen, betreffende de naam van het partnerbedrijf, de lijst persoonsgegevens die moet worden verstrekt of medegedeeld en de reden daarvoor ten einde uw toestemming te ontvangen. Indien u niet toestemt, zal de voornoemde informatie niet worden verstrekt of medegedeeld aan een partnerbedrijf.

Artikel 7

Teruggave/Herziening van persoonsgegevens

7-1. U mag uw persoonsgegevens terughalen of herzien via de thuispagina van het bedrijf. In het geval dat u om teruggave of herziening verzoekt via een bezoek, schriftelijk, telefonisch of per e-mail, zal het Bedrijf prompt de noodzakelijke stappen ondernemen nadat uw identiteit is bevestigd. Indien er evenwel een gerechtvaardigde reden is om teruggave of herziening te weigeren zult u prompt van de reden in kennis worden gesteld.

7-2. In het geval dat u om correctie van een fout betreffende uw persoonsgegevens verzoekt, zal het Bedrijf de informatie niet verstrekken of gebruiken tot de genoemde correctie is uitgevoerd.

Artikel 8

Intrekken van toestemming voor verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens

8-1. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens die zijn gegeven ten tijde van registratie als lid te allen tijde intrekken. Voor intrekken van toestemming (intrekken van lidmaatschap) kunt u de klantenservice bellen op 02-2222-1354 of een e-mail sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens of de webmaster, en de nodige stappen waaronder vernietiging van persoonsgegevens en kennisgeving zullen prompt worden ondernomen nadat uw identiteit is bevestigd. Indien er echter voorschriften anderszins zijn vastgesteld per wet, zullen zoals is bepaald in Artikel 9 van het Privacybeleidde de relevante wetten voorrang hebben.

8-2. Het Bedrijf zal de nodige stappen ondernemen om intrekking van toestemming voor verzamelen van persoonsgegevens gemakkelijker uit te voeren vergeleken met de methodes voor verzamelen van persoonsgegevens.

Artikel 9

Tijdsduur voor opslaan en gebruiken van persoonsgegevens

9-1. Uw persoonsgegevens zullen worden vernietigd bij intrekking van lidmaatschap, ontslag van lidmaatschap of vervulling van het doel voor verzameling of ontvangen van persoonsgegevens, zoals hieronder worden genoemd. Deze zullen echter zo nodig worden behouden voor een gespecificeerde tijdsduur zoals is bepaald in gerelateerde wetten om redenen zoals de identificatie van rechten en verantwoordelijkheden gerelateerd aan transacties, die hieronder worden vermeld, volgens gerelateerde wetten zoals de Commercial Code
Document voor contract of lidmaatschap of lidmaatschap intrekking: 5 jaar
Document over voldoening van betaling en levering van goederen: 5 jaar
Document over verwerking van klachten van klanten of -conflicten : 3 jaar

9-2. U kunt om teruggave van transactie-informatie, enz. verzoeken die met uw toestemming is bewaard en het bedrijf zal prompt de nodige stappen voor teruggave ondernemen.

Artikel 10

Technische en management maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

10-1. Bij verwerking van uw persoonsgegevens neemt het bedrijf de volgende technische maatregelen om verlies, diefstal, uitlekken, wijziging en beschadiging van dergelijke informatie te voorkomen ten einde de beveiliging te handhaven:
Uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord en belangrijke data worden beschermd door afzonderlijke beveiligingsmaatregelen zoals geëncrypteerde bestand- en data transmissies of het gebruik van de functie voor bestanden afsluiten.
Vaccinprogramma's worden gebruikt om schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door computervirussen en dergelijke programma's worden regelmatig bijgewerkt. In het geval van een plotselinge virusuitbraak, wordt het gerelateerde vaccin geleverd zo gauw dit beschikbaar komt om inbreuk op persoonsgegevens te voorkomen.
Er zijn code-algorithmes in gebruik genomen om veilige transmissie van persoonsgegevens over netwerken mogelijk te maken, firewalls zijn geïnstalleerd ter bescherming tegen hackers en inbraak van buitenaf en er worden inbraakblokkeringssystemen en zwakteanalysesystemen in elke server gebruikt om de beveiliging te handhaven.

10-2. Bij verwerking van uw persoonsgegevens neemt het Bedrijf de volgende managementmaatregelen ten einde beveiliging te handhaven:
Toegang tot uw persoonsgegevens wordt gemachtigd voor een minimum aantal medewerkers, en deze zijn als volgt:
Medewerkers die direct voor de gebruiker marketingactiviteiten uitvoeren
Medewerkers die activiteiten uitvoeren gerelateerd aan persoonsgegevensbeheer zoals de persoonsgegevensfunctionaris en persoonsgegevensmanager
Andere medewerkers die onvermijdelijk met persoonsgegevens moeten omgaan bij de uitvoering van hun werk activiteiten.
Er wordt regelmatig interne en externe training gegeven voor werknemers die omgaan met persoonsgegevens, waarbij voornoemde training betrekking heeft op de aanschaffing van nieuwe beveiligingstechnologie en op de verantwoordelijkheid voor bescherming van persoonsgegevens.
Van alle werknemers wordt een beveiligingsbelofte verkregen wanneer zij bij het bedrijf in dienst komen om door personen veroorzaakt lekken van informatie te voorkomen en er zijn interne procedures opgesteld om toezicht te houden op de implementatie van het Privacybeleid en te zien of werknemers zich eraan houden.
De overdracht van taken waarbij medewerkers zijn betrokken die omgaan met persoonsgegevens, wordt zorgvuldig uitgevoerd terwijl de beveiliging wordt gehandhaafd en de verantwoordelijkheid voor incidenten met betrekking tot persoonsgegevens nadat men niet langer bij het Bedrijf in dienst is, duidelijk uiteengezet is.
Persoonsgegevens en algemene data worden gesorteerd en opgeslagen via apart servers.
De computerkamer en dataopslagruimte zijn bestemd als speciale beschermingszones en toegang tot voornoemde kamers wordt gecontroleerd.
Indien er een verlies is, lek, wijziging of beschadiging van persoonsgegevens, vanwege een fout van een interne manager of een technisch of management incident, zal het Bedrijf u onmiddellijk in kennis stellen, de juiste stappen ondernemen en passende compensatie bieden.

Artikel 11

Links naar andere sites

11-1. Het Bedrijf kan u links geven naar websites en data van andere bedrijven. Aangezien het Bedrijf geen controle heeft over externe sites en data, draagt het geen verantwoordelijkheid noch garandeert het gebruik van diensten of data die daarop worden geleverd. Indien u naar de pagina van een andere site gaat door te klikken op links die het Bedrijf heeft gegeven, wordt u aangeraden het privacybeleid van de site die u nu aan het bezoeken bent, te bekijken, aangezien het privacybeleid van voornoemde site geen betrekking heeft op het Bedrijf.

Artikel 12

Contracteren van een derde voor verwerking van persoonsgegevens

12-1. Het Bedrijf kan de diensten van een derde contracteren om uw persoonsgegevens te verwerken ten einde diensten te verbeteren, in dat geval moet het vooraf kennisgeving doen van de gecontracteerde service, de gecontracteerde partij, de relatie tussen de gecontracteerde partij en het Bedrijf en de strekking van de verantwoordelijkheid via een pop-up scherm, enz. op de thuispagina.

12-2. Wanneer een derde partij gecontracteerd is voor verwerking van persoonsgegevens, zal het Bedrijf door middel van een contract expliciet voorschriften opstellen betreffende inachtneming van richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens, handhaving van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, verbod van verstrekken van informatie aan derden, de contractduur en de verplichting persoonsgegevens terug te geven of te vernietigen nadat het contract is beëindigd. Het Bedrijf zal van de gecontracteerde partij eisen dat deze zich houdt aan voornoemde voorschriften en zal het voornoemde contract in schriftelijk of elektronisch formaat bewaren.

Artikel 13

Rechten en verplichtingen van gebruikers

13-1. Het is essentieel om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen om uw persoonsgegevens te beschermen. De voornaamste verantwoordelijkheid voor beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord ligt bij de gebruiker. Wees dus extra voorzichtig wanneer u online bent. Om uw wachtwoord niet bekend te maken wordt u vooral geadviseerd om als voorzorgsmaatregel uit te loggen nadat u diensten in openbare plaatsen hebt gebruikt.

13-2. Het Bedrijf zal haar uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals het verklaart in het Privacybeleid; het Bedrijf is evenwel niet aansprakelijk voor incidenten die zijn veroorzaakt door uw eigen fouten of basisrisico's op het internet.

13-3. Gepaard aan het recht op bescherming van uw persoonsgegevens, rust op u de verplichting om uzelf te beschermen en geen inbreuk te maken op gegevens van anderen. Indien u genoemde verplichtingen niet nakomt en schade veroorzaakt aan de gegevens van anderen, kan u een straf worden opgelegd volgens de "Act on Promotion of Information & Communication Network Utilization," (Wet op Promotie van Informatie & Gebruik van Communicatie Netwerk, enz).

Artikel 14

Suggesties ontvangen en klachten verwerken

14-1. Het Bedrijf heeft een kanaal ingesteld dat u kunt gebruiken om uw mening en klachten betreffende de bescherming van persoonsgegevens door te geven. Suggesties of klachten met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar de functionaris voor persoonsgegevens of de persoonsgegevens manager. Na ontvangst zal het Bedrijf prompt maatregelen nemen en de verzender op de hoogte stellen hoe de zaak is verwerkt. U kunt ook klachten indienen bij het centrum voor schending van privacy dat door de overheid wordt beheerd (www.cyberprivacy.or.kr, www.e-privacy.or.kr, www.1336.or.kr, tel: 02-1336).

Artikel 15

Uitzending van reclame inhoud

15-1. Het Bedrijf zendt geen reclame inhoud uit met als bedoeling winst te genereren die strijdig is met uw expliciete weigering om dergelijk inhoud te ontvangen.

15-2. Het bedrijf zendt geen reclame inhoud uit op media die ongeschikt zijn voor minderjarigen (jongeren van 19 jaar of jonger).

15-3. Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Wij willen u erop wijzen dat de IP-anonimisering op deze internetpagina actief is. Op deze internetpagina werd Google Analytics uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de provider om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om de websiteprovider andere in verband met het gebruik van de internetpagina en de met het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nadere informatie over de voorwaarden voor en de privacybescherming bij het gebruik van Google Analytics vindt u onder:

www.google.com/analytics/terms/nl.html
www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Artikel 16

Functionaris voor persoonsgegevens en persoonsgegevens manager

16-1. Het Bedrijf benoemt een persoonsgegevensfunctionaris en een persoonsgegevensmanager om suggesties te ontvangen en klachten te verwerken die zijn gerelateerd aan persoonsgegevens. De persoonsgegevensfunctionaris en de persoonsgegevensmanager zijn:
[Persoonsgegevensfunctionaris]
Naam: Roh Jong-jin
Team: Informatie Strategie Team
Tel: 82-2-2222-0730
[Persoonsgegevensfunctionaris]
Naam: Koh Myung-soo
Team: Informatie Strategie Team
e-mail : 20700001@hankooktire.com
Tel: 82-2-2222-0733

Artikel 17

Verplichting tot kennisgeving

Het huidige Privacybeleid is vastgesteld op 1 juli 2005. Het Privacybeleid kan worden geamendeerd door toevoegen, wissen of herzien van inhoud overeenkomstig veranderingen in het overheidsbeleid, beveiligingstechnologie of het beleid van het Bedrijf.


TOP

It is