Tyto webové stránky používají cookies. Prohlížením těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více informací zde

close

Ochrana osobních dat

Hankook zachází s osobními daty našich zákazníků velmi důvěrně. Tento závazek vyjadřuje naše zavedená Směrnice k ochraně osobních dat.

Hankook zachází s osobními daty našich zákazníků velmi důvěrně. Tento závazek vyjadřuje naše zavedená Směrnice k ochraně osobních dat.

Článek 1

Všeobcné podmínky

1-1. Hankook Europe GmbH (dále uvedena jako "Společnost", se vztahuje také na Internetové stránky Společnosti, které jsou v tomto případě na adrese www.hankooktire-eu.com. Společnost Hankook uznává po právní stránce důležitost ochrany osobních dat a dodržuje ochranu osobních dat v podobě zavedených následujících dohod "Předpisy o propagaci informací & Používání komunikační sítě a ochrana inforamcí, apod." a Předpisy k ochraně osobních dat, stanovených Ministerstvem Informací a komunikace.
Společnost poskytuje informace za účelem shromažďování a používání osobních informací a zavedení opatření k ochraně osobních dat v podobě vlastních Zásad na ochranu osobních dat.

1-2. Zásady k ochraně osobních dat jsou k dispozici na hlavních internetových stránkách Společnosti (www.hankooktire.com, www.hankooktire-eu.com). Společnost získává také samostatný souhlas od jednotlivých členů-uživatelů provedením jejich registrace.

1-3. Společnost zavedla postupy nutné k revizi Zásad na ochranu osobních dat za účelem umožnění neustálého zdokonalování. V rámci provedení revize Zásad na ochranu osobních dat společnost provede zásadní kroky, které zajistí rozpoznání probíhající revize.

Článek 2

Rozsah objemu Osobních informací

2-1. Osobní informace se týkají o žijící osobě, která se prokáže jako samostatná osoba na základě svého jména a identifikačního čísla včetně symbolů, textu, hlasových a obrazových dat (včetně informace, která není samostatně dostačující, avšak v kombinaci s ostatními informaci umožňuje identifikace samostatné osoby).

2-2. Společnost shromažďuje pouze takové informace uvedené v Článku 2-3 Zásad na ochranu osobních dat. Jedná se o minimální rozsah informací požadovaných k zajištění provozu služeb. Informace se získávají pomocí poctivých a vhodných prostředků. Společnost neodmítá poskytovat základní služby také v případě neposkytnutí alternativní informace.

2-3. Seznam informací shromažďovaných na základě registrace uživatele
Požadované a povinné informace: jméno, identifikační číslo, upřednostňované uživatelské ID, uživatelské heslo, e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, telefonní číslo, adresa, volbu pro zasílání/nezasílání e-mailových zpráv, volbu zasílání/nezasílání SMS služeb, zaměstnání, zaměstnavatel, titul, vozidlo vlastněné uživatelem
Alternativní údaje: číslo faxu, změstanvatel (název společnosti), zaměstnání, titul

2-4. Společnost neshromažďuje žádné informace, na základě kterých hrozí jednoznačné riziko porušování osobních práv uživatele (rasa a etnikum, ideologie a víra, místo bysliště a legální pobyt v místě bydliště, politická přesvědčení a záznamy v rejstříku trestů, zdravotní stav včetně záznamů ze zdravotní evidence, sexuální orientace, apod.).
Nicméně výjimku tvoří osobní informace požadované zákonem nebo týkající se přímo platných předpisů a z tohoto důvodu jsou požadované pro poskytování služeb, a v takovém případě je požadován souhlas ze strany uživatele.

Článek 3

Rozsah Shromažďování osobních informací

3-1. Společnost poskytuje postup zpracování informací týkajících se shromáždění osobních údajů a podmínek pro poskytování služeb po ukončení registrace uživatele. Během tohoto postupu se uživatel může rozhodnout kliknout na tlačítko "Přijmout" nebo "Zrušit". Kliknutí na tlačítko "Přijmout", Společnost vnímá jako projev souhlasu se shromažďováním osobních údajů.

Článek 4

Účel shromažďování a používání Osobních údajů

4-1. Společnost shromažďuje osobní údaje za následujícími účely:
Jméno, identifikační číslo: k identifikaci plnoletosti uživatele a pro kontrolu, zdali se jedná o člena offline. Adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa:
pro zajištění provozu komnikačního kanálu za účelem zprostředkování informací o službách/nových produktech nebo akcích, oznámení prohlášení, vyhodnocování rozhodnutí uživatelů, zpracování stížností, apod.
Identifikační číslo, adresa: pro demografickou analýzu (statistická vyhodnocení služeb poskytovaným uživatelům na základě údajů věk, pohlaví, región, apod.),
Alternativní údaje: reference pro individuální služby a speciální služby (konzultace ohledně pneumatik, vedoucí klubů, apod.).

4-2. Za účelem poskytování uživatelům diverzních a vysoce kvalitních služeb může Společnost začlenit a používat poskytované osobní údaje a příslušné údaje k poskytování služeb pomocí informací získaných od členů, mezi které patří objednávky zadané poštou, e-mailem a pomocí elektronických komerčních služeb, které Společnost aktuálně používá nebo se chystá je používat v budoucnu, a to včetně informace získané přes rozhraní internetových stránek "www.hankooktire-eu.com", příslušných internetových stránek, přes které lze uživatelům poskytovat služby pomocí integrovaného uživatelského účtu (uživatelský ID a heslo) provozované Společností a pomocí zákaznických údajů offline.

Článek 5

Shromažďování osobních údajů pomocí cookies

5-1. Cookies jsou textové soubory s obsahem malého množství informací, které se stahují do vašeho počítače či mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Cookies se poté posílají zpět na server s prohlíženými webovými stránkami po každé individuální návštěvě či jiné na webové stránky, které daný cookie mohou identifikovat. Cookies jsou velmi užitečné, protože umožňují webovým stránkám identifikovat zařízení, které uživatel používá.
Cookies zastávají mnoho práce. Například umožňují efektivní navigaci webovými stránkami, pamatují si vaše nastavení a všeobecně jsou uživatelům přínosem pro lepší prožitek při prohlížení webových stránek. Cookies také zajišťují, že online zobrazované reklamy odpovídají individuálnímu zájmu jednotlivých uživatelů.
Více informací o cookies včetně jak zobrazit, co přesně cookies v počítači nastavují, jak s cookies zacházet a jak je smazat, je uvedeno na stránkách http://www.allaboutcookies.org/.

5-2. Webové stránky používají cookies. Více informací o cookies a jak s nimi zacházet, je uvedeno níže.
Používáním webových stránek, vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies v souladu s těmito zásadami o cookies. Pokud si nepřejete cookies používat, deaktivujte prosím jejich používání ve svém prohlížeči v souladu s těmito zásadami o cookies.

Webové stránky používají následující cookies:

Nezbytně nutné cookies. Jedná se o cookies, které jsou požadované v rámci provozu našich webových stránek. Jedná se například o cookies, které uživatelům umožňují se přihlásit do zabezpečené části našich webových stránek. Zmíněné cookies neshromažďují o vás žádné informace, které by bylo možné využívat za marketingovými či prodejními účely nebo pro záznam o místě, kde se daný uživatel přihlásil do internetu. Kategorii takových cookies jsme deaktivovali.
Analytické cookies. Umožňují nám identifikovat počet návštěvníků a sledovat, co si návštěvníci webových stránek prohlížejí. To pro nás znamená podporu při zdokonalování provozu našich webových stránek, například, že zajistíme, aby uživatelé našli mnohem snáze to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, které lze využít k jednoznačné identifikaci jednotlivých uživatelů. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze pro zdokonalení provozu webových stránek.
Naše webové stránky používají cookies od Google Analytics. Informace, které shromažďují cookies od Google Analytics, jsou předmětem následného přenosu dat a uložení dat do/v serverech společnosti Google ve Spojených Státech Amerických v souladu s příslušnou praxí na ochranu osobních dat. Více informací a přehled o zacházení s osobními daty v Google a jakým způsobem se to celé vztahuje na Google Analytics, je uvedeno na http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Monitorování uživatelských aktivit ze strany Google Analytics lze zamezit. Za tímto účelem je více informací uvedeno na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Více informací o jednotlivých používaných cookies a účelech, za kterými je používáme, je uvedeno níže.
 

Typ cookie
Typ cookie Název cookie Zdroj Účel
Nezbytně nutný JSESSIONID Hankook Zachování připojení s uživatelem
renderid
Analytický _ga Google Analytics požívá se k rozlišování uživatelů v rámci Google Analytics
_dc_gtm Google Analytics používá se v rámci DoubleClick - Google Tag Manager jako podpora k identifikaci uživatelů buď dle věku, pohlaví či zájmů
_gat Google Analytics používá se k regulaci četnosti požadavků

5-3. Cookies lze deaktivovat pomocí nastavení internetového prohlížeče, která lze aplikovat na některé nebo na všechny cookies. Nicméně, pokud pomocí nastavení internetového prohlížeče deaktivujete všechny cookies (včetně nezbytně nutných cookies), nebudete mít možnost přístupu do všech či jen do některých webových stránek.
Deaktivace cookie či kategorie cookie nesmaže cookies z internetového prohlížeče. Smazání cookie musíte provést samostatně v rámci internetového prohlížeče.
Pokud si přejete provést úpravu nastavení ohledně cookies, spusťte v internetovém prohlížeči „Možnosti“ či „Předvolby“. Více informací je uvedeno v „Nápovědě“ k internetovému prohlížeči.

Více informací o nastavení cookies v internetovém prohlížeči klikněte na některý z odkazů níže:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS.

Pokud deaktivujete jednu nebo několik analytických cookies, můžeme nadále využívat informace z cookies, uložené před provedením deaktivace, avšak daný cookie nebude shromažďovat více informací.
Kromě nezbytně nutných cookies všechny cookies pozbydou svojí platnosti po uplynutí dvou let.

Článek 6

Používání k jiným, než stanoveným účelům a přístup k údajům třetími stranami

6-1. Společnost používá osobní údaje v rozsahu stanoveném v Článku 4 [Účel shromažďování a používání osobních údajů], který je součástí těchto Zásad k ochraně osobních údajů a Podmínek k poskytování služeb.
Používání těchto údajů nepřesahuje uvedený rozsah a osobní údaje se neposkytují žádným třetím stranám, osobám, společnostem nebo organizacím.

6-2. Za účelem podpory realizace pracovních aktivit může Společnost pověřit poskytování služeb třetí stranu zpracováním osobních údajů uživatelů. V takových případech se taková situace uživatelům oznamuje před zahájením takových činností v podobě podrobného sdělení pomocí e-mailu, telefonu, písemné formy, nebo internetových stránek, které obsahuje přesný název pověřené externí společnosti, rozsah informací určených k zpracování, účel uzavření dohody o spolupráci s takovou externí společností, a dobu platnosti uzavřené smlouvy. Další informace jsou uvedené v Článku 12 Zásad ochrany osobních údajů.

6-3. V průběhu aktivit postoupení práv a odpovědností Společnosti na základě obchodního ujednání nebo fúze Společnost oznámí uživatelům na hlavní internetové stránce důvody a podrobné údaje o následníkovi a procesů týkající se následnictví, a to 30 dni předem.
Společnost také osloví všechny uživatele samostatně pomocí oznámení alespoň písemnou formou, e-mailem nebo jiným způsobem. Uživatelům umožní se rozhodnout projevit svůj souhlas nebo odmítnutí předání osobních údajů. Nicméně Společnost může takové oznámení nahradit oznámením jednou nebo dvakrát během běžné pracovní denní doby s příslušným upozorněním ohledně předání osobních údajů, přitom neposkytnutí individuálního oznámení jednotlivým uživatelům neproběhne v důsledku žádného pochybení Společnosti, žádné přírodní katastrofy nebo potřeby odůvodnění situace.

6-4.Nehledě na ustanovení v Článku 6-1 a Článku 6-3 lze uplatnit výjimky v následujících případech:
Pokud uživatel projevil předchozí souhlas se zpřístupněním informací,
Pokud je informace zapotřebí pro výpočet počtu ujetých kilometrů v důsledku poskytnutí služeb,
Pokud se jedná o vypracování statistik/akademický výzkum nebo marketingovou anketu, lze takové informace poskytovat třetím stranám včetně výzkumných uskupení, organizací pracujících na anketách/výzkumu, partnerským společnostem a dodavatelům, a to po zpracování osobních údajů, které následně neumožňuje identifikaci jednotlivých osob,
Pokud speciální předpisy jsou stanovené zákonu včetně Zákonu o Identifikace při finančních transakcí a Zaručení mlčenlivosti, Zákonu o použití a ochrany úvěrových informací, Rámcové směrnice telekomunikaci, Zákonu o obchodní telekomunikaci, Místních daňových zákonů, Rámcové směrnice o spotřebitelích, Korejského bankovního zákonu, a Zákonu o postupech v rámci trestného práva.

6-5. Osobní údaje uživatelů mohou být sdílena s obchodními partnery nebo poskytovaná obchodním partnerům za účelem poskytování dokonalejších služeb. V takových případech uživatelé obdrží předchozí oznámení v podobě individuálního oznámení pomocí e-mailu nebo ostatních prostředků. V oznámení bude uveden rozsah sdílených nebo poskytnutých osobních údajů s příslušným odůvodněním za účelem získání souhlasu od uživatele. V případě nesouhlasu ze strany uživatele se takové osobní údaje nebudou sdílet ani poskytovat partnerské společnosti.

Článek 7

Získání / revize osobních údajů

7-1. Uživatelé mohou získat nebo revidovat své sdílené osobní údaje pomocí internetových stránek společnosti. V případě sdělení záměru uživatele o získání nebo revizi svých osobních údajů osobně, písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem, Společnost okamžitě zavede příslušné potřebné kroky po provedení kontroly totožnosti uživatele.
Nicméně, v případě oprávněného odůvodnění k zamítnutí opětovného získání nebo revize osobních údajů uživatel obdrží okamžitě příslušné oznámení s odůvodněním.

7-2. Poku uživatel zažádá o opravu svých osobních údajů v důsledku zjištění chybných údajů, Společnost nebude příslušné osobní údaje používat a poskytovat až do doby provedení opravných opatření.

Článek 8

Odstoupení od souhlasu se shromažďováním, používáním a poskytováním osobních údajů

8-1. Uživatel může kdykoliv odstoupit od svého souhlasu se shromažďováním, používáním a poskytováním jeho osobních dat, které předal v rámci své členské registrace. Za účelem prohlášení o odstoupení souhlasu (odstoupení od členství) lze se obrátit na centrální zákaznickou službu pod číslem 02-2222-1354 nebo poslat e-mail osobě zodpovědné za ochranu osobních údajů či webmasterovi. Po provedení kontroly totožnosti uživatele se okamžitě zavedou potřebné kroky včetně zničení uložených osobních údajů.
Avšak, pokud se tato ustanovení z Článku 9 Zásad o ochraně osobních dat liší od platných zákonných předpisů, bude postupovat podle těchto platných zákonných předpisů.

8-2. Společnost provede potřebné kroky tak, aby odvolání souhlasu ze strany uživatele se shromažďováním osobních údajů mohlo být provedeno snadněji ve srovnání s postupy pro shromažďování osobních údajů.

Článek 9

Období uložení a používání osobních údajů

9-1. Uložené osobní údaje se zničí po ukončené členství, odmítnutí platného členství nebo po ukončení účelu pro shromažďování nebo evidenci osobních údajů tak, jak je uvedeno níže.
Nicméně osobní údaje zůstanou zachování po dobu určitou dle ustanovené na základě příslušných zákonů v případě potřeby z důvodů, mezi které patří určení práv a odpovědností ve vztahu s transakcemi tak, jak je uvedeno níže, v souladu s příslušnými zákony, např. dle Obchodního práva.
Záznam na základě smlouvy nebo zrušení odebírání novinek: 5 let
Záznam při úhradě finančních prostředků a provize za zboží: 5 let
Záznam při zpracování stížností spotřebitele nebo řešení konfliktních situací: 3 roky

9-2. Uživatel má možnost si vyžádat potvrzení o přijetí převodu údajů, apod. při zachování souhlasu uživatele; v takovém případě společnost podnikne okamžité kroky pro přijetí údajů.

Článek 10

Technická a správní opatření na ochranu osobních údajů

10-1. Při zacházení s osobními údaji, společnost aplikuje následná technická opatření za účelem prevence před ztrátou, krádeží, únikem, úpravou a poškození osobních údajů za účelem zajištění příslušného zabezpečení:
Osobní údaje uživatele jsou chráněná přiděleným uživatelským identifikačním číslem (ID) a přístupovým heslem. Důležitá data jsou chráněna samostatnými bezpečnostními opatřeními včetně zašifrování souborů a šifrovaného přenosu dat nebo aplikace funkce uzamčení soboru (file lock).
Pravidelně aktualizované antivirové aplikace se používají za účelem prevence poškození v důsledku účinku počítačových virů. Na ochranu před krádeží osobních dat se v případě náhlého rozšíření počítačového viru příslušná část antivirové aplikaci použije okamžitě, poté co je k dispozici.
Na každém server se za účelem poskytování zabezpečí systému aplikují algoritmy v podobě softwarového kódu za účelem umožnění bezpečného přenosu osobních dat v počítačových sítích, firewally jsou nainstalované za účelem ochrany proti útoků z externích počítačových sítí, používají se systémy pro odvrácení počítačového útoku.

10-2. Při zacházení s osobními údaji Společnost aplikuje následující správní opatření za účelem zajištění zabezpečení systému:
Přístup k osobním údajů má pouze omezený minimální počet zaměstnanců, mezi které patří:
Zaměstnanci pověření marketingovými aktivitami přímo s uživateli
Zaměstnanci pověřeni aktivitami týkající se správy osobních údajů, osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů a manažera ochrany osobních údajů
Ostatní spolupracovníci, které mají v rámci svých pracovních aktivit bezprostřední přístup k osobním údajům
Pracovníci, kteří pracují s osobními údaji se účastní pravidelných interních a externích školení za účelem osvojování si nových bezpečnostních technologií v rámci své zodpovědnosti za ochranu osobních údajů.
Všichni zaměstnaci navazující pracovní poměr se Společností podepisují prohlášení týkající se závazku o prevenci úniku informací způsobené lidským faktorem, Společnost zavedla příslušná interní opatření pro sledování dodržování příslušných ustanovení ohledně Ochrany osobních údajů.
Společnost jasně stanovila při aplikaci bezpečnostních opatření se důsledné delegování povinností, týkající se zaměstnanců pracujících s osobními údaji, a odpovědnosti ohledně incidentů týkající se ochrany osobních údajů po zavedení a ukončení pracovního poměru zaměstnance se Společností.
Třídění a uložení osobních údajů probíhá na oddělených serverech.
Místnosti počítačového centra a místnosti úložiště dat jsou vyznačené jako zóny se speciální ochranou. Přístup do těchto místností podléhá kontrolám.
V případě ztráty, úniku, úpravy nebo poškození osobních údajů v důsledku chyby interního manažera nebo technického či správního incidentu Společnost oznámí takovou skutečnost uživateli okamžitě, zavede příslušná opatření a provede kompenzaci ve vhodném rozsahu.

Článek 11

Odkazy na internetové stránky

11-1. Společnost může poskytovat uživatelům odkazy na webové stránky a data ostatních společností. Tyt externí internetové stránky a externí data nespadají pod kontrolu Společnosti, z tohoto důvodu Společnost nenese žádnou zodpovědnost nebo záruku za implementaci takových služeb a poskytovaných dat.
Při přepnutí na další externí internetovou stránku pomocí odkazu, poskytovaném Společností, se uživatelům doporučuje si přečíst zásady ochrany osobních údajů týkající se aktuálně spuštěné internetové stránky, protože Společnost neudržuje žádnou vazbu k takovým zásadám ochrany osobních údajů.

Článek 12

Smluvní pověření externích subjektů pracemi s osobními údaji

12-1. Společnost může pověřit externí subjekt pracemi a manipulací s osobními údaji za účelem poskytovaní služeb na dokonalejší úrovni. V takovém případě je Společnost povinna na svých internetových stránkách zveřejnit pomocí vyskakovacího okna upozornění o pověření poskytování služby externí společností, o názvu příslušné externí společnosti (dodavatele), o vztahu mezi dodavatelem a Společností, o rozsah odpovědností.

12-2. V případě pověření externího subjektu pracemi s osobními údaji Společnost nadále uplatňuje zavedená opatření, ustanovení a předpisy týkající se ochrany osobních údajů, mlčenlivosti ohledně takových údajů, zákazu poskytování takových údajů dalším subjektům, smluvní lhůty a povinnosti obnovení nebo zničení uložených osobních údajů po ukončení platnosti uzavřené smlouvy.
Společnost požaduje od pověřené externí společnosti (dodavatele) dodržovat výše uvedená ustanovení. Zmíněnou smlovu Společnost uloží do archivu v písemné a elektronické podobě.

Článek 13

Práva a povinnosti uživatelů

13-1. Bezpečné zachování uživatelského jména (ID) a přístupového hesla je zásadní pro ochranu osobních údajů. Uživatel proto nese na prvním místě odpovědnost za bezpečné uchování svého uživatelského jména (ID) a přístupového hesla. Uživatel musí patřičně postupovat se zvýšenou opatrností, jakmile je online. Především se uživatelům nařizuje se odhlásit po ukončení používání poskytovaných služeb a před přepnutím na veřejnou část internetových stránek za účelem prevence před odhalením uživatelského přístupového hesla.

13-2. Společnost zavede své nejvyšší možné úsilí k poskytování ochrany osobních údajů dle ustanovení, které jsou obsahem Zásad ochrany osobních údajů, nicméně Společnost nenese žádnou odpovednost za incindenty způsobené vlastní chybou uživatele nebo v důsledku základních rizik při používání internetu.

13-3. Kromě správné ochrany svých vlastních osobních údajů je uživatel povinnen chránit sám sebe a neoprávněně zasahovat do osobních údajů ostatních uživatelů. V případě nedodržení výše uvedené povinnosti a poškození ochrany osobních údajů ostatních uživatelů hrozí uživateli pokuta v souladu se "Zákonem o poskytování informací & Používání komunikačních sítí", apod.

Článek 14

Příjem připomínek a Zpracování stížností

14-1. Společnost zavedla komunikační kanál pro zasílání připomínek a stížností uživatelů ohledně ochrany osobních údajů. Připomínky a stížnosti týkající se ochrany osobních údajů lze odeslat osobě zodpovědné za ochranu osobních údajů nebo manažerovi ochrany osobních údajů.
Po obdržení připomínky nebo stížnosti Společnost okamžitě zavede příslušná opatření a informuje odesílatele o zpracování příslušné záležitosti. Stížnosti ohledně porušení ochrany osobních údajů lze oznámit také přímo příslušnému centru provozovaném příslušnými vládními složkami (www.cyberprivacy.or.kr, www.e-privacy.or.kr, www.1336.or.kr, tel: 02-1336).

Článek 15

Přenos reklamního obsahu

15-1. Společnost nerealizuje žádný přenos reklamy za účelem vytváření zisku, který by porušoval prohlášení uživatele ohledně výslovného zamítnutí příjmu takového obsahu.

15-2. Společnost nerealizuje přenos reklamního obsahu na média, nevhodná pro nezletilé (osoby mladší 19 let).

15-3.Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics. Jedná se o službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) k analýze webových stránek. Služba Google Analytics používá tzv. cookies. To jsou textové soubory, které se ukládají do počítače a umožňují sledovat Vaše přístupy na webovou stránku. Informace získané prostřednictvím cookies o Vašem používání této webové stránky jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. Po aktivaci tzv. anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách ale společnost Google převede Vaši IP adresu ještě na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je převáděna do zkrácené podoby. Upozorňujeme, že na této webové stránce je aktivována anonymizace IP adresy. Na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymní sledování IP adres (tzv. maskování IP adres). Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašich přístupů na webovou stránku, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky souvisejících s přístupy na webovou stránku a používáním internetu. IP adresu, kterou služba Google Analytics získá z Vašeho internetového prohlížeče, nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji.

Ukládání cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů vytvářených soubory cookies o přístupu na webové stránky (včetně Vaší IP adresy), jejich předávání společnosti Google a jejich zpracovávání společností Google můžete zabránit také tím, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobnější informace o podmínkách využívání služby Google Analytics a o ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách:

www.google.com/analytics/terms/cz.html
www.google.com/intl/cz/analytics/privacyoverview.html

Článek 16

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů a Manažer ochrany osobních údajů

16-1. Společnost jmenovala do funkce následující osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů a následujícího manažera ochrany osobních údajů za účelem zpracování příslušných připomínek a stížností.
[Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů]
Jméno: Roh Jong-jin
Tým: Informační strategický Team
Tel: 82-2-2222-0730
[Manažer ochrany osobních údajů]
Jméno: Koh Myung-soo
Tým: Informační strategický Team
e-mail : 20700001@hankooktire.com
Tel: 82-2-2222-0733

Článek 17

Povinost poskytovat upozornění

Zásady autorských práv Zásady o ochranu osobních údajů

Zásady autorských práv společnosti Hankook


Každý jednotlivý dokument, zveřejněný na internetových stránkách Hankook může obsahovat poznámky o vlastnických a autorských právech, týkající se daného dokumentu.

Žádný zde zveřejněný obsah se nesmí vnímat jako zavedení, překážku žalobního nároku, apod. týkajcí se licence nebo práv na jakémkoliv patentu či obchodní značky Hankook nebo třetích stran. Výše zmíněné výjimky se nesmí vnímat jako udělení jakýchkoliv licencí či autorských práv týkající se produktů a společnosti Hankook.

Upozorňujeme, že na jakýkoliv produkt, postup či technologii, uvedené v tomto dokumentu, se mohou vztahovat autorská práva vyhrazena společnosti Hankook a tímto se neuděluje žádná licence pro jejich používání.

Tato publikace je zveřejněna „V TAKOVÉM STAVU, V JAKÉM JE“ BEZ JAKÉKOLIV VYJÁDŘENÉ ČI POSKYTOVANÉ ZÁRUKY, KTERÁ MŮŽE BÝT JEHO SOUČÁSTÍ AVŠAK NEVYJADŘUJE POUZE JEDINOU ZÁRZUKU, ZAVEDENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI ZA PŘÍSLUŠNÝM ÚČELEM NEBO NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ OHLEDNĚ PRODUKTŮ. V některých státech jurisdikce nepovolují vyloučení zavedných záruk. V důsledku toho se výše uvedené vyloučení záruky nemusí týkat všech uživatelů osobně.

Společnost Hankook nepřebírá žadnou zodpovědnost za používání nebo interpretaci údajů, uvedený v tomto obsahu. Za rozhodnutí na základě poskytovaných informací a údajů nese odpovědnost uživatel sám osobně.

Jakékoliv publikace zveřejněné společností Hankook mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Úpravy těchto publikací probíhají v pravidelných intervalech a stávají se součástí nových vydání této publikace. Společnost Hankook může provést zdokonalení a/nebo úpravy svých produktů a/nebo programů, které jsou součástí těchto publikací kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Pokud jakýkoliv čtenář publikace zveřejněné společností Hankook zareaguje zpětnou vazbou obsahující zveřejněné údaje v podobě dotazů, komentářů, připomínek nebo vyjádření k obsahu takového dokumentu společnosti Hankook, považuje se takové informace jako nedůvěrná a na společnost Hankook se nevztahují ohledně této informace žádné povinnosti a závazky jakéhokoliv druhu a takové informace lze rozšiřovat, kopírovat, používat, oznamovat třetím stranám bez jakéhokoliv omezení. Dále společnost Hankook může bez omezení používat jakékoliv myšlenky, koncepty, know-how nebo technologie, které jsou v takových informacích uvedené, a to za jakýmkoliv účelem včetně a ne pouze s omezením na vývoj výrobu a marketing produktů, které tuto informaci zahrnují.

Společnost Hankook poskytuje přístup k svým interním datu a z tohoto důvodu mohou být obsahem odkazy na produkty, programy a služby společnosti Hankook, které nejsou zveřejněny v daném státě uživatele. Zveřejnění takových odkazů nezavazují společnost Hankook nebo její pobočky v daném státě k zavedení, zveřejnění a oznámení takových produktů, programů nebo služeb. Všechny aktivity, které jsou výsledkem z vyhledání takových údajů se musí týkat řešení pouze takových produktů, programů a služeb oznámených společností Hankook nebo pobočkou společnosti Hankook nebo distributorem v daném státě.

© Copyright Hankook. Všechna práva vyhrazena.

Základní mlčenlivost a Zásady ochrany osobních údajů


Společnost Hankook (“Hankook”) považuje osobní údaje, mezi které patří jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla za soukrommé a důvěrné údaje. Uživatelem poskytnuté osobní údaje se příslušným způsobem uloží do zabezpečené elektronické lokace, přístup k nim mají pouze pověřené a jmenované osoby a tyto údaje se používají pouze za účelem prodeje produktů nebo poskytování dokonalejších služeb zákazníkům. Společnost Hankook neposkytuje žádné osobní údaje ostatním společnostem nebo subjektům.

Shromažďování osobních údajů

Prohlížení internetových stránek Hankook probíhá anonymně. Nedochází k shromažďování osobních údajů. Avšak některé části internetových stránek mohou požadovat dobrovolné zadání osobních údajů včetně jména, e-mailové adresy, apod. za účelem korespondence, registrace na internetových stránkách, zakoupení produktu nebo účasti v online anketách.

Společnost Hankook může také zachovávat obsah elektronické komunikace mezi zákazníky a obchodními zástupci, webmastery nebo dalšími spolupracovníky. Takové inforamce se smí sdílet pouze interně ve společnosti Hankook za účelem neustálého zdokonalování služeb.

Internetové stránky ukládají informace o jejich návštěvnosti. Například dochází k vypracování statistik, prokazující počet návštěvníků na těchto stránkách, počet požadavků na stažení souborů denně určitých souborů, a z jakých států takové požadavky pochází. Tyto vygenerované statistiky se používají pro přizpůsobení našich internetových stránek dle potřeb uživatelů, avšak takové statistiky neobsahují žádné osobní údaje a internetové stránky nelze používat k shromažďování takových údajů.

Pomocí internetové technologie „cookies“ lze na našich internetových stránkách poskytovat informace střižené uživatelům na míru. Cookie je datový prvek, který internetová stránka může poslat do internetového prohlížeče a který lze uložit do systému uživatele. Některé internetové stránky Hankook mohou používat cookies za účelem poskytování dokonalejšího obsahu svým uživatelům. Internetový prohlížeč lze nastavit k oznamování o stahování prvku cookie tak, že uživatel může sám rozhodnout, zdali si přeje cookie do svého systému uložit nebo ne.

Používání osobních údajů

Společnost Hankook může používat údaje poskytované uživatelem například k poskytování služeb, vyhodnocování zájmů spotřebitelů ohledně různých produktů a služeb a k informování uživatelů o nových produktech. Tyto nabídky mohou spočívat na údajích poskytovaných v rámci anket, informacích vyjadřujících zájem o zakoupení produktů nebo e-mailových zprávách odeslaných na internetové stránky společnosti Hankook.

Jakýkoliv seznam používaný k odesílání nabídek týkajících se produktů a služeb uživatelm se sestavuje a spravuje za přísných podmínek stanovených k zabezpečení a zajištění bezpečnosti a ochrany soukromých osobních údajů spotřebitelů. Společnost Hankook vynaloží přiměřené úsilí k splnění všech požadavků týkajících se odstranění jmen z jakéhokoliv seznamu poštovních nebo e-mailových příjemců.

Poskytovýní údajů

Společnost Hankook uznává nárok na ochranu osobních údajů a individuálně zprostředkovaných informací a zachází s nimi jako s důvěrnými informacemi, na základě zavedených Zásad na ochranu osobních údajů se tyto údaje neposkytují třetím subjektům, což neplatí v případě, kdy tytu údaje jsou požadovány na základě uplatnění zákonů nebo jejich poskytování je povinné na základě soudních či vládních vyšetřování nebo procesů. Společnost Hankook neprovádá, nepronajímá a nepřevádí osobní údaje ostatním společnostem.

Ostatní internetové stránky
Webové stránky společnosti Hankook mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a společnost Hankook vynakládá jakékoliv úsilí poskytovat pouze odkazy na internetové stránky provozovatelů, kteří sdílejí aplikovanou vysokou úroveň a dodržování zásad ochrany osobních údajů. Nicméně společnost Hankook není odpovědná za obsah těchto stránek a aplikované postupy ochrany osobních údajů provozovatelů těchto internetových stránek.

Zřeknutí se práva

Používáním internetových stránek společnosti Hankook uživatel vyjadřuje svůj souhlas se Zásadami online ochrany osobních údajů aplikovanými společností Hankook. Pokud uživatel s těmito zásadami nesouhlasí, Společnost Hankook jej žádá, aby její internetové stránky nepoužíval. Společnost Hankook si dle své rozvahy vyhrazuje právo kdykoliv provést úpravu, změnu, přidání nebo odstranění částí těchto zásad. Uživatel je žádán se pravidelně informovat o změnách zásad. Průběžné používání internetových stránek společnosti Hankook po zveřejnění úprav těchto podmínek znamená, že uživatel s těmito změnami souhlasí.

Autorská práva

Hankook. Všechna práva vyhrazena. Texty, snímky, schémata, zvukové soubory, soubory obsahující animaci, video záznamy a jejich umístění na internetových stránkách společnosti Hankook jsou předmětem autorských práv nebo ostatních práv na ochranu duchovního vlastnictví. Zmíněné objekty se nesmí kopírovat za účelem komerčního používání nebo prodeje, tyto objekty se nesmí upravovat nebo integrovat do jiných internetových stránek. Některé webové stránky společnosti Hankook mohou také obsahovat obrazy, na které se vztahují autorská práva dalších poskytovatelů.

Výjimky ohledně ochrany dat:


Tato internetová stránka používá službu Google Analytics společnosti Goolge Inc („Google“). Služba Google Analytics používá tak zvané „Coockies“ pro ukládání textových dat do počítače uživatele, které umožňují provedení analýzu používání internetové stránky (četnost, spuštění určitých stránek, kliknutí na odkazy, přednastavení, apod.). Údaje vytvořené apletem Coockie (včetně IP adresy uživatele) při spuštění stránek uživatelem se přenáší na server společnosti Google, umístěný v USA. Společnost Google používá tyto údaje k vyhodnocení používání internetové stránky, generování reportů o celkových aktivitách na internetové stránce pro stránku webmastera a za účelem dalšího zdokonalování a stránkách. Společnost Google může takové informace poskytovat třetím subjektům do takové míry, do jaké je to z právního hlediska požadováno nebo povoleno nebo do takové míry, do jaké třetí subjekty zpracovávají data společnosti Goolge na základě uzavřené smlouvy. Společnost Google nesmí v žádném případě spojovat taková data nebo jiná Google data s IP adresou získanou od uživatelů internetových stránek společnosti Hankook. Nastavením internetového prohlížeče lze zabránit instalaci apletů coockies, nicméně je nutné zmínit, že takové nastavení může ovlivnit úplnou funkčnost uživatelského přístupu na internetovou stránku společnosti Hankook. Používáním internetových stránek společnosti Hankook uživatel vyjadřuje souhlas se shromažďováním a zpracováním dat o svých aktivitách společností Google, a to v souvislosti za výše uvedenými účely. Více informací je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Google na internetové adrese:
http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html.

Prohlášení společnosti Google o ochraně dat je uvedeno na:
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

© Copyright Hankook. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hankook může doplňovat Zásady o ochraně dat v podobě přidávání, odstraňování či přepracováním jejich obsahu v souvislosti se změnami aktuálního znění zákonů, aktuálního stavu bezpečnostní technologie nebo aktuálního znění Zásad Společnosti.


TOP

It is