Tyto webové stránky používají cookies. Prohlížením těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více informací zde

close

Řízení společnosti

Zachování korporátních zásad transparentnosti a zodpovědnosti se ve společnosti Hankook připisuje velký význam a proto došlo k zavedení korporátního dozorčího systému, který se ohleduplně a s respektem zabývá celou řadou etických problémů s cílem dosažení lepšího řízení celé společnosti a rozhodování, která jsou přínosem pro všechny zájmové strany.

Zachování korporátních zásad transparentnosti a zodpovědnosti se ve společnosti Hankook připisuje velký význam a proto došlo k zavedení korporátního dozorčího systému, který se ohleduplně a s respektem zabývá celou řadou etických problémů s cílem dosažení lepšího řízení celé společnosti a rozhodování, která jsou přínosem pro všechny zájmové strany.
Suh, SeungHwa

Suh, Seung Hwa

Místopředseda a generální ředitel společnosti Hankook Tire

 • Předseda představenstva
 • Předseda řídícího výboru
 • Člen výboru pro nominaci nevýkonných ředitelů

Pan Suh působí na pozici místopředsedy a generálního ředitele společnosti Hankook Tire od roku 2009. Ve společnosti začal působit v roce 1973 a byl jmenován na několik významných pozic, mezi které patří klíčové pozice v oblasti marketingu v zahraničí.

V roce 1997 byl pan Suh jmenován na pozici provozního ředitele pobočky ve Spojených Státech, kde následně v roce 2000 povýšil na pozici místoprezidenta. Poté působil na pozici ředitele s odpovědností za provoz v zahraničí a na pozici marketingového ředitele od roku 2003. V roce 2006 byl jmenován na pozici prezidenta regionálního hlavního sídla v Evropě.

V letech 2003 až 2005, hned se zavedením nového korporátního image společnosti, aktivně pracoval na upevňování povědomí značky Hankook Tire u spotřebitelů. V roce 2006 také řídil výstavbu výrobního závodu v Maďarsku a hrál klíčovou roli v rozvoji trhů s vysokým potenciálem ve východní Evropě a v Rusku.

 • Místopředseda a generální ředitel (od 2009)
 • Prezident a generální ředitel (2007)
 • Prezident a ředitel regionálního hlavního sídla v Evropě (2006)
 • Místoprezident a marketingový ředitel (2003)
 • Místoprezident a ředitel Divize prodej v zámoří (2001)
 • Provozní ředitel společnosti Hankook Tire America Corporation (1997)
 • Ředitel v pověření za marketing v zámoří (1992)
 • První působení v Hankook Tire (1973)
 • Bc.A. v politických studiích a mezinárodních vztazích, Hankuk University of Foreign Studies
Cho, Hyun Shick

Cho, Hyun Shick

Prezident a globální generální ředitel Hankook generální ředitel pro marketing, Hankook

Více

Pan Cho působí v Hankook od roku 1997. V roce 2006 byl jmenován do pozice generálního ředitele pro marketing a v roce 2008 na pozici generálního provozního ředitele v regionálním hlavním sídle v Koreji. V roce 2012 byl jmenován na pozici presidenta a generálního ředitele společnosti Hankook Worldwide. Souběžně také působí na pozici generálního ředitele pro marketing.

Na pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle v Koreji soustavně získával stále větší podíly na domácím trhu v Koreji, kde pro Hankook vybudoval pozici nejlepšího a největšího dodavatele pneumatik v této zemi. Během tohoto období uzavřel na pozici marketingového ředitele dodavatelské smlouvy o dodávkách pneumatik jako originálního vybavení přímo do výroby automobilů u výrobců, mezi které patří Audi, BMW, Volkswagen, GM a Ford.

 • President a globální generální ředitel Hankook Worldwide, generální ředitel pro marketing Hankook (od roku 2015)
 • Prezident a globální generální ředitel Hankook (od 2012)
 • Prezident a marketingový ředitel (2010)
 • Místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti v Koreji (2008)
 • Místoprezident a marketingový ředitel (2006)
 • Ředitel Divize prodej v zámoří a generální ředitel (2003)
 • První působení v Hankook (1997)
 • Bc.A. v ekonomii, Syracuse University
Park, Chul Koo

Park, Chul Koo

Výkonný místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Koreji

Více

Pan Park začal v Hankook působit v roce 1978 a byl jmenován na několik významných pozic v Divizích prodeje a marketingu. Od roku 2011 působil na pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle v Koreji.

S úspěchem uvedl T' station do provozu. Jedná se o distribuční kanál společnosti Hankook s cílem propagace všestranné prémiové služby zákazníkům. Další významnou podporu z jeho strany Hankook nachází v implementaci efektivních marketingových programů.

 • Místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti v Koreji (od 2011)
 • Senior generální ředitel pro marketing a provoz regionálního hlavního sídla v Koreji (2010)
 • Senior generální ředitel pro marketing a provoz regionálního hlavního sídla v Koreji (2003)
 • První působení v Hankook (1978)
 • MBA obchodní administrace, Kookmin Universty
Lee, SooIl

Lee, Soo Il

Senior místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Číně

Více

Pan Lee působil na pozici provozního ředitele Hankook v Saudské Arábii a Francii. Hrál kritickou rolu v zavedení marketingových strategií v globálním hlavním sídle společnosti. Po své předchozí pozici provozního ředitele v hlavním sídle v USA byl jmenován na pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle v Číně.

Během svého působení na pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle v Americe hrál důležitou roli ve vylepšování image značky a zdokonalování prodeje produktů Hankook. Na své aktuální pozici v Číně pracuje na rozšiřování distributorské sítě, rozšiřování výrobních kapacit a zlepšování pověsti značky Hankook.

 • Senior generální ředitel a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti v Číně (od 2013)
 • Senior generální ředitel a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti v USA (2012)
 • Generální ředitel pro marketing (2007)
 • První působení v Hankook (1987)
 • Bc.A. v obchodních vztazích, Kyungpook University
Lee, Jae Pyo

Lee, Jae Pyo

Globální senior viceprezident Divize obchodních infrastruktur v Hankook

Více

Pan Lee je odpovědný za Divizi obchodní infrastruktury, která hraje klíčovou roli v realizaci udržitelného růstu společnosti Hankook.

Pod jeho vedením došlo k realizaci mnoha inovativních transformací v organizační korporátní kultuře. Mezi jeho mnohé přínosy pro růst společnosti Hankook představují realizace moderní IT infrastruktury, začlenění globálního výrobního systému, zavedení celokoncernového plánování zdrojů a implementace korporátní sociální odpovědnosti, jakož i principy řízení udržitelného rozvoje.

 • Senior generální ředitel Divize obchodních infrastruktur (od 2012)
 • Senior generální ředitel pro inovace a řízení společnosti (2010)
 • Generální ředitel Divize strategie a plánování (2006)
 • První působení v Hankook (2000)
 • Působení v Arthur Anderson, v Koreji (1998)
 • Bc.A. v matematice, Korea University
Song, Kwon Ho

Song, Kwon Ho

Výkonný viceprezident Divize produkty a průmyslové zpracování v Hankook

Více

Pan Song začal působit ve výrobním závodě Hankook v Daejeonu v roce 1980 a od té doby působil ve strategických výrobních závodech v Jianxingu a Jiangsuu. V dnešní době působí na pozici senior viceprezidenta Divize Produkty a průmyslové zpracování.

Pan Song vykazuje bohaté zkušenosti v oblasti standardizace a provozních procesů výrobních závodů za účelem dosažení vyšších stupňů účinnosti dle ekonomického měřítka. Nadále pracuje na zavedení tohoto systému ve výrobních závodech v zámoří.

 • Výkonný viceprezident Divize Produkty a průmyslové zpracování (od 2015)
 • Senior viceprezident Divize Produkty a průmyslové zpracování (2012-2014)
 • Generální ředitel výrobního závodu Daejeon (2009)
 • Generální ředitel výrobního závodu Jiangsu (2006)
 • Generální ředitel výrobního závodu Geumsan (2005)
 • Generální ředitel výrobního závodu Daejeon (2004)
 • Generální ředitel výrobního závodu Jiaxing (2004)
 • První působení v Hankook (1980)
Moon, Dong Hwan

Moon, Dong Hwan

Senior viceprezident Divize zajištění kvality v Hankook

Více

Pan Moon začal působit v Hankook v roce 1986 a do pozice ředitele řízení zajištění kvality byl jmenován v roce 2009. Od roku 2012 působí na pozici náměstka generálního ředitele Divize zajištění kvality.

Sleduje svůj stanovený cíl usilovat o nejvyšší možnou kvalitu produktů. Za tímto účelem pracuje ve společnosti Hankook na zdokonalování systému řízení zajištění kvality, což umožňuje dosažení neustále vyšších stupňů konkurenceschopnosti. Kromě toho pan Moon vynakládá vysoké úsilí na zdokonalování provozních procesů všech sedmi výrobních závodů po celém světě prostřednictvím implementace nejlepších pracovních postupů a v důsledku toho zdokonalování standardizace kvality.

 • Senior viceprezident Divize zajištění kvality (od 2012)
 • Náměstek generálního ředitele Divize zajištění kvality (od 2012)
 • Ředitel oddělení Řízení zajištění kvality (2009)
 • První působení v Hankook (1986)
 • Bc.A. ve fyzice, Chungbuk National University
Byung Il Woo

Woo, Byung Il

Senior viceprezident Divize globální originální příslušenství v Hankook

Více

Pan Woo začal působit ve společnosti Hankook v roce 1988. Pracoval na konstrukci pneumatik pro osobní vozidla a vývoji pneumatik jako originálního vybavení, určeného pro výrobu automobilů. Z pozic ředitele týmu pro plánování produktů a generálního ředitele v Hankook Canada Corp. byl jmenován do své aktuální pozice místoprezidenta Divize globálního originálního vybavení (G. OE).

Na základě svých obsáhlých znalostí v oblasti technologie a bohatých zkušeností s typickými rysy automobilového trhu v Severní Americe vypracoval partnerské vztahy s mnoha výrobci automobilů. Tomu předcházela úspěšná realizace adaptace dle požadavků globálních výrobců automobilů ohledně aplikovaných technologií a marketingu.

 • Senior místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Evropě (od 2015)
 • Viceprezident Divize globální originální vybavení (2010-2014)
 • Generální ředitel marketingového týmu v Hankook Canada Corp. (2009)
 • První působení v Hankook (1988)
Cho, Hyun Bum

Cho, Hyun Bum

President a generální ředitel korporátní strategie a financí v Hankook Worldwide generální ředitel korporátního managementu, Hankook

Více
 • Člen výboru pro nominaci nevýkonných ředitelů
 • Člen řídícího výboru

Pan Cho je v dnešní době prezidentem společnosti Hankook. Na této pozici působí od roku 2011. V Hankook začal působit v roce 1997 na různých pozicích včetně ředitele Divize marketing.

Během svého působení na pozici provozního ředitele v roce 2004 pan Cho vypracoval a implementoval inovativní brandingovou strategii a investoval do nových trhů. V roce 2006 byla jeho významným přínosem z pozice provozního ředitele transformace korporátní organizace a dosažení finančních úspěchů. V důsledku toho došlo k posilování globální pozice společnosti. Kromě toho aktivně spolupracoval na vybudování výrobních linek v zahraničí a zahájil výstavbu Centra pro výzkum a vývoj za účelem posilování pozice po stránce technických dovedností. Což se stalo dalším podnětem růstu společnosti Hankook.

 • President a generální ředitel korporátní strategie a financí v Hankook Worldwide generální ředitel korporátního managementu, Hankook (od roku 2015)
 • Prezident a marketingový ředitel (od 2012)
 • Prezident a ředitel řízení korporátní společnosti (2011)
 • Generální ředitel a marketingový ředitel (2006)
 • Generální ředitel pro marketing (2004)
 • První působení v Hankook (1998)
 • Bc.A. v ekonomii, Boston College
Ho Youl Pae

Pae, Ho Youl

Výkonný místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Evropě

Více

Pan Pae začal působit v Hankook v roce 1986 a byl odpovědný za marketing v Německu, Polsku a v Austrálii. Na své předchozí pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle Hankook v Americe byl pověřen prací v Divizi plánování marketingových strategií a byl odpovědný za distribuci, branding a prodej.

Díky svým značným zkušenostem, získaných v zahraničí pan Pae nyní působí na pozici provozního ředitele v regionálním hlavním sídle společnosti v Evropě.

 • Výkonný místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Evropě (od 2015)
 • Provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti v Evropě (2013-2014)
 • Senior místoprezident Divize pro plánování marketingových strategií (2012-2013)
 • Místoprezident v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook America (2008)
 • Generální ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook America (2006)
 • Generální ředitel pro marketing a prodej (2006)
 • Generální ředitel marketingového týmu v Hankook America Corp. (2005)
 • První působení v Hankook (1986)
Pae, Ho Youl

Ahn, Hee Se

Senior místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v USA

Více

Pan Ahn, senior místoprezident společnosti začal v Hankook poprvé působit v roce 1986. Své odborné znalosti v oblasti marketingu a prodeje úspěšně uplatňoval v různých oblastech, např. v Koreji, na Blízkém východě, v Číně a v Evropě. Nyní byl jmenován na pozici provozního ředitele regionálního hlavního sídla v Americe.

Jeho významný přínos v oblasti marketingu a prodeje spočívá v realizaci strategií na základě vlastních zkušeností, získaných především v zahraničí. Své uznání získal především díky své odbornosti a talentu během svého působení v regionálním hlavním sídle společnosti v Evropě. Podařilo se mu zdokonalit brandingovou image společnosti napříč celou Evropu, kde důsledně získával stále větší podíly na trhu díky kreativním marketingovým akcím a aktivitám v oblasti sportu.

 • Senior místoprezident a provozní ředitel v regionálním hlavním sídle společnosti Hankook v Evropě (od 2015)
 • Generální ředitel pro marketing a prodej regionálního hlavního sídla v Evropě (2008-2014)
 • Generální ředitel pro marketing a prodej regionálního hlavního sídla v Číně (2006-2008)
 • První působení v Hankook (1986)
Park, Jong Ho

Seo, Ho Sung

Senior vicepresident Oddělení korporátního strategického plánování lidských zdrojů Divize korporátního strategického plánování, globálně v Hankook Worldwide

Více

Mr. Seo působí na seniorské pozici vice presidenta Divize korporátního strategického plánování v Hankook Worldwide a nese odpovědnost za vedení realizace globálního růstu a realizace obchodní strategie koncernové společnosti Hankook Group. Za posledních 10 let pan Seo nasbíral mnoho obchodních zkušeností a po odborné stránce se vypracoval na špičkovou úroveň během svého působení na vedoucích pozicích v divizích strategie, marketing a management obchodních aktivit různých finančních společností. Z tohoto důvodu byl pan Seo jmenován na pozice, v rámci které přebírá odpovědnost za strategii společnosti, aplikované inovace, právní záležitosti, vztahy s veřejnosti, atd. a hraje klíčovou roli na cestě společnosti na pozici celosvětové špičky mezi výrobci pneumatik.

 • Senior vicepresident Divize korporátního strategického plánování v Hankook Worldwide (od roku 2015)
 • První působení v Hankook (2015)
 • HMC Investment & Securities Co., Ltd. a Hyundai Life (2008 - 2014)
 • Hyundai Card Co., Ltd. a Hyundai Capital Services Inc. (2002 -2007)
Lee, Sang Ju

Lee, Sang Ju

Senior viceprezident výzkumu a vývoje v Hankook

Více

Pan Lee začal působit v Hankook v roce 1982 a zanedlouho převzal odpovědnost za konstrukční plánování produkce a základní výzkum. Aktuálně působí na pozici senior generálního ředitele Divize výzkumu a vývoje.

Na základě čtyř klíčových faktorů „výkonnost, bezpečnost, komfort a životní prostředí“ pan Lee vypracoval definici filozofie společnosti ohledně průmyslového zpracování. Tím umožňuje společnosti zaujmout lepší pozice v rámci organizačních kapacit a zároveň aplikovat moderní technologie pomocí dlouhodobého plánu, určeného pro automotivní průmysl.

 • Senior generální ředitel Divize výzkumu a vývoje (od 2013)
 • Generální ředitel Výzkumu a plánování (2012)
 • Generální ředitel Výzkumu (2006)
 • První působení v Hankook (1982)
 • Ph.D ve strojírenství, University of Akron
Hyung Nam Kim

Kim, Hyung Nam

Senior vicepresident Divize nákupu v Hankook

Více

Pan Kim nese v rámci korporátní společnosti odpovědnost za Divizi nákup, kde se plánují a realizují strategie pořizování výrobního materiálů a plánování nákupu surovin, vybavení a nepřímého prodeje. Díky svým bohatým zkušenostem se zavedením standardních postupů nákupu pan Kim úspěšně v roce 2013 realizoval systém integrovaného nákupu, pomocí kterého lze koordinovat organické a systematické aktivity ohledně nákupu v rámci korporace mezi jednotlivými týmy v zahraničí. Pan Kim kromě toho usiluje také o dosažení silnější pozice konkurenceschopnosti v oblasti nákupu pomocí postupného zavedení globálních systémů nákupu a budování korporátních partnerství, které mají svůj přínos na management eficientních provozů společnosti, což se projevuje na vysoké kvalitě produktů.

 • Ředitel Divize nákupu (od roku 2013)
 • Renault Samsung Motors (1997 - červenec 2013)
 • Kia Motors Corporation (1983 - 1990)

TOP

It is